Gå til sidens indhold Henter data ... ... vent et øjeblik
Statistikbanken
Log på Hjælp
  Emner
  Befolkning og valg
  Arbejde, indkomst og formue
  Priser og forbrug
  Levevilkår
  Nationalregnskab og offentlige finanser
  Uddannelse og viden
  Erhvervslivets sektorer
  Erhvervslivet på tværs
  Penge og kapitalmarked
  Udenrigsøkonomi
  Kultur og kirke
  Geografi, miljø og energi
  Tværgående
  Log på
  Ny bruger?
  Glemt adgangskode?
  Hjælp

  Opdateres hverdage kl. 8:00
  Klokken er

  Erhvervslivets sektorer
  vis som mapper... vis som mapper...
  Landbrug, gartneri og skovbrug
  Bedrifter
  BDF11: Bedrifter efter område, enhed, bedriftstype og areal (2010-2020)
  BDF07: Bedrifter efter område, type, bedriftstype og areal (AFSLUTTET) (2006-2009)
  BDF107: Bedrifter efter område, type og alder (2006-2020)
  BDF207: Bedrifter med forpagtning efter område, type og areal (2006-2020)
  BDF51: Bedrifter efter område (kommune) og udvalgte bedrifter, afgrøder og husdyr (2010-2020)
  BDF1974: Bedrifter (historisk) efter område og areal (1970-1981)
  BDF: Bedrifter efter område, type, bedriftstype og areal (AFSLUTTET) (1982-2006)
  BDF1: Bedrifter efter område, type og alder (AFSLUTTET) (1982-2006)
  BDF2: Bedrifter med forpagtning efter område, type og areal (AFSLUTTET) (1982-2006)
  BDF9: Bedrifter med andre aktiviteter end landbrug efter område og aktivitet (AFSLUTTET) (1998-2005)
  BDF5: Bedrifter efter område (kommune) og udvalgte bedrifter, afgrøder og husdyr (AFSLUTTET) (1982-1999)
  BRUG55: Bedrifter efter område, harmonikrav og art (AFSLUTTET) (2006-2009)
  BRUG6: Bedrifter efter område, bedriftstype og art (AFSLUTTET) (1990-2006)
  BRUG66: Bedrifter efter område, bedriftstype og art (AFSLUTTET) (2006-2009)
  Virksomhedsform
  BDF14: Bedrifter efter virksomhedsform og bedriftstype (2006-2020)
  BDF15: Bedrifter efter virksomhedsform og bedriftsstørrelser (2006-2020)
  Forpagtning
  FORP1: Bedrifter med forpagtning efter enhed, areal og forpagtning (1982-2020)
  FORP2: Bedrifter med forpagtning efter enhed, landmandens alder og forpagtning (1982-2020)
  Maskiner
  MASK: Maskiner og bedrifter med maskiner efter område, areal, enhed og type (AFSLUTTET) (1982-2005)
  FRED: Årlige fredede arealer (ha) efter område (amter og søterritoriet) (AFSLUTTET) (1917-1980-2000)
  FRED1: Beskyttede naturtyper (ha) efter område (amt) (AFSLUTTET) (1996)
  FRED2: EF-fuglebeskyttelsesområder (ha) efter område (amt) (AFSLUTTET) (1995)
  Arbejdskraft i landbruget
  BDF307: Beskæftigede i landbruget efter område, enhed, type og arbejdstid (2007-2020)
  BDF6: Medhjælpere i landbruget efter område, antal ansatte og bedriftstype (1982-2020)
  BDF7: Medhjælpere i landbruget efter areal, antal ansatte og bedriftstype (1982-2020)
  Beskæftigelse uden for landbruget
  BDF807: Bedrifter efter område og beskæftigede uden for bedriften (2007-2020)
  BDF907: Bedrifter med andre aktiviteter end landbrug efter område og aktivitet (2007-2020)
  BDF3: Beskæftigede i landbruget efter område, enhed, type og arbejdstid (AFSLUTTET) (1999-2005)
  BDF4: Bedrifter og standarddækningsbidrag efter bedriftstype, kategori og standarddækningsbidrag (AFSLUTTET) (1995-2009)
  BDF8: Bedrifter efter område og beskæftigede uden for bedriften (AFSLUTTET) (1999-2005)
  Gårdbutikker
  GAARD1: Bedrifter med gårdbutik efter område (2012-2017)
  GAARD2: Bedrifter med gårdbutik efter bedriftsstørrelser (2012-2017)
  Det dyrkede areal
  AFG07: Det dyrkede areal efter område, enhed og afgrøde (AFSLUTTET) (2006-2019)
  AFG5: Det dyrkede areal efter område, enhed og afgrøde (2006-2021)
  AFG1: Afgrøder efter afgrøde, enhed og areal (AFSLUTTET) (1982-2018)
  AFG6: Afgrøder efter afgrøde, enhed og areal (1982-2020)
  AFG207: Bedrifter og arealer med udvalgte afgrøder efter område, areal med afgrøden og enhed (2006-2020)
  AFG3: Bedrifter og arealer med udvalgte afgrøder efter område (landsdel), areal med afgrøden og enhed (1982-2020)
  AFG4: Bedrifter med korn efter område(2), bedriftstype og areal (1982-2020)
  Frugttræer
  FRUGT4: Nettoareal og trætæthed for æbler og pærer efter enhed, sort og træernes alder (2002-2017)
  FRUGT1: Bedrifter med æbler og pærer efter område og art (AFSLUTTET) (2002-2012)
  FRUGT2: Bedrifter med æbler og pærer efter art og areal (AFSLUTTET) (2002-2012)
  Væksthuse
  VHUS: Afgrøder i væksthus fordelt efter område, afgrøde og enhed (AFSLUTTET) (1982-2017)
  VHUS15: Kulturer i væksthuse efter enhed og kulturer (2015-2020)
  AFG: Det dyrkede areal fordelt efter område, enhed og afgrøder (AFSLUTTET) (1982-2006)
  AFG2: Bedrifter og arealer med udvalgte afgrøder efter område (Amt), areal med afgrøden og enhed (AFSLUTTET) (1982-2006)
  AGRO3: Vintergrønne marker efter område og afgrøde (AFSLUTTET) (1988:1989-2003:2004)
  AGRO4: Vintergrønne marker efter afgrøde og bedriftstype (AFSLUTTET) (1991:1992-2002:2003)
  AGRO5: Vintergrønne marker efter afgrøde (AFSLUTTET) (1982:1983-2003:2004)
  Husdyr
  HDYR07: Husdyrbestanden efter område, enhed og art (2006-2020)
  HDYR1: Husdyrbestanden efter areal, enhed og art (1982-2020)
  HDYR2: Husdyrbestanden efter enhed og besætningsstørrelse (2012-2020)
  HDYR1920: Husdyrbestanden (historisk) efter husdyrtype (1920-1981)
  KOMB07: Besætningskombinationer med kvæg og svin efter område, type og enhed (2006-2020)
  KVAEG5: Kvægbestanden efter område og art (2008K1-2021K2)
  SVIN: Svinebestanden opgjort på kvartaler efter type (1998K1-2021K2)
  AGRO11: Bedrifter med husdyr efter område, harmonikrav og art (AFSLUTTET) (2006-2009)
  AGRO7: Opbevaringsfaciliteter for husdyrsgødning efter område og opbevaringstype (AFSLUTTET) (1996-2006)
  AGRO77: Opbevaringsfaciliteter for husdyrsgødning efter område og opbevaringstype (AFSLUTTET) (2006-2008)
  BRUG22: Bedrifter med husdyr efter område, bedriftstype og art (AFSLUTTET) (2006-2009)
  BRUG3: Store husdyrsbedrifter efter bedriftstype, harmonikrav og art (AFSLUTTET) (1988-2009)
  BRUG4: Dyreenheder efter område og kategori (AFSLUTTET) (1990-2006)
  BRUG44: Dyreenheder efter område og kategori (AFSLUTTET) (2006-2009)
  HDYR: Husdyrbestanden efter område, enhed og art(AFSLUTTET) (1982-2006)
  KOMB: besætningskombinationer med kvæg og svin efter område, type og enhed (AFSLUTTET) (1982-2006)
  KVAEG4: Kvægbestanden efter type (kvartal) (AFSLUTTET) (2001K3-2009K4)
  Pelsdyr
  PELS11: Bedrifter med pelsdyr efter bedriftsoplysninger og besætningsstørrelse (2010-2020)
  PELS22: Bedrifter med pelsdyr efter område og bedriftsoplysninger (2010-2020)
  PELS33: Bedrifter med pelsdyr efter område og bedriftsoplysninger (2010-2020)
  PELS44: Bedrifter med ræve og chinchillaer efter enhed og besætningsstørrelse (AFSLUTTET) (2010-2011)
  PELS55: Bedrifter med pelsdyr efter arealstørrelse og bedriftsoplysninger (2010-2020)
  PELS2: Pelsdyr efter område, enhed og bedriftstype (AFSLUTTET) (2007-2009)
  PELS3: Bedrifter med pelsdyr efter enhed, dyreart og størrelse (AFSLUTTET) (1999-2009)
  Animalsk produktion
  Priser og mængder
  ANI11: Samlede værdier og indeks for animalske landbrugsprodukter (kvartal) efter indekstype (2015K1-2021K1)
  ANI1: Samlede værdier og indeks for animalske landbrugsprodukter (kvartal) efter indekstype (AFSLUTTET) (1995K1-2017K4)
  ANI2: Samlede værdier og indeks for animalske landbrugsprodukter (år) efter indekstype (1995-2020)
  Slagtninger og produktion
  ANI4: Slagtninger og produktion af kvæg efter kategori og enhed (1990-2020)
  ANI41: Slagtninger og produktion af kvæg efter kategori og enhed (måned) (1995M01-2021M05)
  ANI5: Slagtninger og produktion af svin efter kategori og enhed (1990-2020)
  ANI51: Slagtninger og produktion af svin efter kategori og enhed (måned) (1995M01-2021M05)
  ANI6: Slagtninger og produktion af fjerkræ fordelt efter kategori og enhed (år) (1990-2020)
  ANI61: Slagtninger og produktion af fjerkræ fordelt efter kategori og enhed (kvartaler) (1995K1-2021K1)
  ANI9: Slagtninger og eksport efter kategori og enhed (2005-2020)
  Mælk og æg
  ANI7: Mælkeproduktion og anvendelse efter enhed (1990-2020)
  ANI71: Mælkeproduktion og anvendelse efter enhed (måned) (1995M01-2021M05)
  ANI8: Ægproduktion og produktionsformer efter enhed (år) (1990-2020)
  ANI81: Ægproduktion og produktionsformer efter enhed (kvartaler) (1995K1-2021K1)
  Skind
  PELS6: Produktion af skind efter dyreart (1990-2020)
  PELS1: Produktion af pelsdyr efter dyreart og enhed Foreløbige tal for 2016 (AFSLUTTET) (1990-2018)
  Vegetabilsk produktion
  Markafgrøder og halm
  FRO: Frøproduktion efter afgrøde og enhed (1989-2020)
  HALM1: Halmudbytte og halmanvendelse efter område, afgrøde, enhed og anvendelse (2006-2020)
  HST5: Prognose for vinterafgrøder til høst efter afgrøde og enhed (2000-2021)
  HST6: Høstresultat efter afgrøde og enhed (AFSLUTTET) (1990-2015)
  HST77: Høstresultat efter område, afgrøde og enhed (2006-2020)
  HST1920: Høstresultat (historisk) efter afgrøde (1920-1981)
  Anvendelse af korn
  KORN: Anvendelsen af korn efter afgrøde, periode, oprindelse og type (1995-2020)
  KORN2: Lager og omsætning af dansk korn efter afgrøde og aktør (2000H1-2020H2)
  Gartneri og væksthuse
  VHUS1: Væksthuse efter område og strukturforhold (1993-2017)
  VHUS2: Væksthussektorens forbrug efter produktion, væksthusareal i kvadratmeter (m2) og areal og forbrug (2002-2017)
  GARTN1: Produktion af frugt og grønt efter område, enhed og afgrøde (2003-2019)
  BAER: Produktion af bær og stenfrugt efter område, afgrøde og enhed (AFSLUTTET) (1997-2010)
  FL1: Areal og produktion af grøntsager på friland efter område, enhed, driftsformer og afgrøde (AFSLUTTET) (2000-2009)
  HALM: Halmudbytte og halmanvendelse efter område, afgrøde, enhed og anvendelse (AFSLUTTET) (1997-2006)
  HST7: Høstresultat efter område, afgrøde og enhed(AFSLUTTET) (1990-2006)
  PLANT: Planteskoler struktur og produktion efter type (AFSLUTTET) (1999-2007)
  Rå- og hjælpestoffer
  FODER1: Foderforbruget efter fodermiddel, oprindelse og enhed (1990:1991-2019:2020)
  FODER2: Fordeling af foder efter fodermiddel og anvendelse (1992-2020)
  FODER3: Produktion af foder efter foderblanding og periode (1990-2020)
  FODER5: Foderbalance efter fodermiddel, periode og anvendelse (2000-2020)
  KVAEL2: Den samlede handelsgødningsforsyning/Indhold af rene næringsstoffer efter stoftype og måleenhed (1983:1984-2018:2019)
  KVAEL3: Den samlede husdyrgødningsforsyning/Indhold af rene næringsstoffer efter stoftype og måleenhed (AFSLUTTET) (1988-2011)
  PEST1: Salget af pesticider til anvendelse i landbrugets planteavl samt behandlingshyppighed efter pesticidgruppe og måleenhed (1981-2019)
  PEST2: Det samlede pesticidsalg efter pesticidtype og måleenhed (1981-2019)
  KVAEL1: Kvælstofbalancer i landbruget efter kilder (1000 tons) (AFSLUTTET) (1987:1988-2006:2007)
  PEST3: Pesticidbehandlinger pr ha efter afgrøde (AFSLUTTET) (1981-2001)
  PEST4: Behandlingshyppigheder efter pesticidgruppe og bedriftstype (AFSLUTTET) (1994-2001)
  Jordbrugets økonomi
  Indkomst - mængder, priser, tilskud og skatter
  LBFI1: Landbrugets bruttofaktorindkomst efter type (1990-2020)
  LBFI2: Landbrugets bruttofaktorindkomst efter region og type (2007-2019)
  TILSKUD1: Direkte tilskud til landbrugssektoren efter tilskudsart (2015-2020)
  TILSKUD: Direkte tilskud til landbrugssektoren efter type (AFSLUTTET) (1990-2017)
  FEOGAX: Udbetalinger fra EU's landbrugsordninger (FEOGA) til Danmark efter type (AFSLUTTET) (1990-2006)
  FEOGA: Udbetalinger fra EU's landbrugsordninger (FEOGA) til Danmark efter type(AFSLUTTET) (2007-2009)
  LBF3: Direkte skatter og afgifter i landbruget efter type (1990-2020)
  LBFPRIS1: Pris- og mængdeindeks for landbrugets salg og forbrug i produktionen (2015=100) efter produkt og indekstype (2015-2020)
  LBFPRIS: Pris- og mængdeindeks for landbrugets salg og forbrug i produktionen efter indeks og type (AFSLUTTET) (2005-2016)
  MIPRIS: Mængdeindeks for produkter og produktionsmidler i landbrugets bruttofaktorindkomst efter type og basisår (AFSLUTTET) (1995-2006)
  PIPRIS: Prisindeks for produkter og produktionsmidler i landbrugets bruttofaktorindkomst efter type og basisår (AFSLUTTET) (1995-2006)
  ANI301: Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (år) efter varegruppe og indekstype (2015-2020)
  ANI302: Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (kvartal) (2015=100) efter varegruppe og indekstype (2015K1-2021K1)
  ANI303: Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (måned) (2015=100) efter varegruppe og indekstype (2015M01-2021M05)
  ANI3: Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (år) efter varegruppe og indekstype (AFSLUTTET) (1995-2018)
  ANI31: Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (kvartal) efter varegruppe og indekstype (AFSLUTTET) (1995K1-2017K4)
  ANI32: Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (måned) efter varegruppe og indekstype (AFSLUTTET) (1995M01-2018M12)
  FODER6: Værdiberegning for foderstoffer efter mængde, pris og værdi (2000-2020)
  LHUS: Landbrugsfamiliens husstandsindkomst efter heltid/deltid, bedriftstype og indkomsttype (AFSLUTTET) (1995-2004)
  LHUS1: Landbrugsfamiliens husstandsindkomst efter område, heltid/deltid og indkomsttype (AFSLUTTET) (2000-2004)
  Investeringer
  JB4: Jordbrugets faste bruttoinvesteringer efter investeringstype og beløb (2010-2019)
  JB2: Jordbrugets afskrivninger og nettoinvesteringer efter investeringstype (2005-2019)
  JB1: Jordbrugets faste bruttoinvesteringer efter investeringstype og beløb (AFSLUTTET) (2005-2016)
  LBF1: Landbrugets faste bruttoinvesteringer efter bedriftstype, art og enhed (AFSLUTTET) (1985-2009)
  LBF2: Landbrugets afskrivninger og nettoinvesteringer efter investeringstype, art og prisenhed (AFSLUTTET) (1975-2009)
  Renter og gæld
  JB3: Jordbrugets renteudgifter og gæld efter udgiftstype (2006-2019)
  RENT: Landbrugets renteudgifter og gæld efter bedriftstype, art og enhed (AFSLUTTET) (1985-2009)
  LBF4: Landbrugets investeringer, renter og gæld (gennemsnit) efter bedriftstype, økonomiske hovedstørrelser og type (AFSLUTTET) (2001-2009)
  Kapitelstakster
  KAPIT1: Kapitelstakster efter kapitelstakstområder og kornart (1985-2020)
  Jordbrugets regnskaber
  Resultatopgørelse
  JORD1: Resultatopgørelse for alle bedrifter (gennemsnit) efter bedriftstype, region, standardoutput, kvartilgruppe og regnskabsposter (2008-2020)
  JORD2: Resultatopgørelse for heltidsbedrifter (gennemsnit) efter bedriftstype, årsværk, kvartilgruppe og regnskabsposter (2008-2020)
  JORD3: Resultatopgørelse for deltidsbedrifter (gennemsnit) efter bedriftstype, kvartilgruppe og regnskabsposter (2008-2020)
  REGNLA2: Resultatopgørelse og balance efter driftsformer og regnskabsposter (AFSLUTTET) (1990-2009)
  REGNOK1: Økologiske bedrifter, resultatopgørelse og balance efter driftsformer og regnskabsposter (AFSLUTTET) (1996-2009)
  REGNSV1: Specialiserede svinebedrifter, resultatopgørelse og balance efter driftsformer og regnskabsposter (AFSLUTTET) (1990-2009)
  REGNGA1: Gartnerier, resultatopgørelse og balance efter driftsformer og regnskabsposter (AFSLUTTET) (1995-2009)
  Familieøkonomi
  JORD4: Familiernes økonomi for heltidsbedrifter (gennemsnit) efter bedriftstype, kvartilgruppe og regnskabsposter (2008-2019)
  JORD5: Familiernes økonomi for deltidsbedrifter (gennemsnit) efter bedriftstype, kvartilgruppe og regnskabsposter (2008-2019)
  REGNLA3: Landmandsfamiliens indkomst, opsparing og egenkapital efter bedriftstype og regnskabsposter (AFSLUTTET) (1990-2009)
  REGNGA2: Gartnerfamiliens indkomst, opsparing og egenkapital efter driftsformer og regnskabsposter (AFSLUTTET) (1995-2009)
  REGNOK2: Økologiske bedrifter, indkomst, opsparing og egenkapital efter driftsformer og regnskabsposter (AFSLUTTET) (1996-2009)
  Nøgletal
  JORD6: Nøgletal for alle bedrifter (gennemsnit) efter bedriftstype, region, standardoutput, kvartilgruppe og regnskabsposter (2008-2020)
  JORD7: Nøgletal for alle heltidsbedrifter (gennemsnit) efter bedriftstype, årsværk, kvartilgruppe og regnskabsposter (2008-2020)
  JORD8: Nøgletal for deltidsbedrifter (gennemsnit) efter bedriftstype, kvartilgruppe og regnskabsposter (2008-2020)
  Energiforbrug
  JORD9: Energiforbrug for heltidsbedrifter (gennemsnit) efter bedriftstype, kvartilgruppe og regnskabsposter (2008-2019)
  100 års oversigt
  JORD100: Regnskabsstatistik i 100 år efter bedriftstype, enhed og regnskabsposter (1916-2019)
  Økonomien i landbrugets produktionsgrene
  REGNPRO1: Dækningsbidrag og jordrente efter regnskabsposter for planter og produktionsgrene (2008-2019)
  REGNPRO2: Dækningsbidrag og nettooverskud efter regnskabsposter for husdyr og produktionsgrene (2008-2019)
  Skovbrug
  SKOV1: Skovarealet efter område og bevoksning (AFSLUTTET) (1990-2000)
  SKOV10: Salg af bøg og nåletræ fra danske skove over 100 ha efter område, træsort og areal (AFSLUTTET) (2006-2014)
  SKOV11: Skovarealet efter område og bevoksning (1990-2019)
  SKOV55A: Hugsten i skove og plantager i Danmark efter område og træsort (1950-1989)
  SKOV55: Hugsten i skove og plantager i Danmark efter område og træsort (2006-2019)
  SKOV6: Hugsten i skove og plantager i Danmark efter område, træsort og areal (1990-2019)
  SKOV9: Skovbrugets bruttofaktorindkomst efter type (AFSLUTTET) (1985-2018)
  SKOV33: Skovbedrifter efter område, skovbedriftens areal, dyrkning og hugst (2012-2019)
  SKOV4: Fordelingen i pct af skadede træer efter træsort og nåle-/bladtabsklasser (AFSLUTTET) (1989-1998)
  SKOV5: Hugsten i skove og plantager i Danmark efter område og træsort (AFSLUTTET) (1990-2006)
  SKOV7: Hugsten i skove og plantager i Danmark efter ejerform og træsort (AFSLUTTET) (2005-2011)
  SKOV8: Skovbrugets bruttofaktorindkomst efter type (AFSLUTTET) (1985-2009)
  BRUG2: Bedrifter med husdyr efter område, bedriftstype og art (AFSLUTTET) (1990-2006)
  Fiskeri og akvakultur
  Fiskeri og akvakulturs struktur og produktion
  FISK1: Danske fiskerfartøjer efter område, enhed, fartøjstype, længde og tonnage (1996-2020)
  FISK2: Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart (1996-2020)
  FISK3: Landinger af fisk i Danmark efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart (1996-2020)
  AKV1: Akvakultur efter anlægstype, enhed og fiske- og skaldyrsarter (2009-2019)
  Fiskeri og akvakulturs regnskaber
  Resultatopgørelse
  AKFIREGN: Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur efter erhverv og regnskabsposter (2009-2019)
  AKREGN: Regnskabsstatistik for akvakultur efter enhed, anlægstype og regnskabsposter (2009-2019)
  FIREGN1: Regnskabsstatistik for fiskeri (total) efter fartøjslængde og regnskabsposter (2009-2019)
  FIREGN2: Regnskabsstatistik for fiskeri (gennemsnit pr. enhed) efter fartøjslængde og regnskabsposter (2009-2019)
  REGNFI01: Fiskeri, resultatopgørelse og balance efter regnskabsposter (AFSLUTTET) (1996-2013)
  REGNFI02: Fiskeri, resultatopgørelse og balance efter fartøjslængde og regnskabsposter (AFSLUTTET) (2000-2013)
  REGNFI03: Fiskeri, resultatopgørelse og balance efter fiskeritype og regnskabsposter (AFSLUTTET) (2000-2012)
  REGNAKV1: Akvakultur, resultatopgørelse og balance efter enhed, anlægstype og regnskabsposter (AFSLUTTET) (2004-2013)
  Nøgletal
  NFISK: Nøgletal for fiskeri efter fartøjslængde og regnskabsposter (2009-2019)
  NAK: Nøgletal for akvakultur efter anlægstype og regnskabsposter (2009-2019)
  REGNAKV: Nøgletal for akvakultur efter anlægstype og regnskabsposter (AFSLUTTET) (2006-2013)
  Industri
  Industriens produktion og omsætning
  IPOO1XX: Industriens omsætningssituation (ikke-sæsonkorrigeret (2005=100) efter omsætning og branche (DB07) (AFSLUTTET) (2000M01-2013M09)
  IPOO1: Industriens omsætningssituation (ikke-sæsonkorrigeret) (2010=100) efter omsætning og branche (DB07) (AFSLUTTET) (2000M01-2018M01)
  IPOO2015: Industriens omsætningssituation (2015=100) efter sæsonkorrigering, omsætning og branche (DB07) (2000M01-2021M05)
  IPOO1X: Industriens omsætningssituation (ikke-sæsonkorrigeret (2000=100) efter omsætning og branche (AFSLUTTET) (1985M01-2008M12)
  IPOO2: Industriens omsætningssituation (sæsonkorrigeret) (2010=100) efter omsætning og branche (DB07) (AFSLUTTET) (2000M01-2018M01)
  IPOO2XX: Industriens omsætningssituation (sæsonkorrigeret) (2005=100) efter omsætning og branche (DB07) (AFSLUTTET) (2000M01-2013M09)
  IPOO2X: Industriens omsætningssituation (sæsonkorrigeret) (2000=100) efter omsætning og branche (AFSLUTTET) (1985M01-2008M12)
  PROD01XX: Industriens Produktionsindeks (2005=100) efter sæsonkorrigering og branche (DB07) (AFSLUTTET) (2000M01-2013M09)
  IPOP2015: Industriens produktionsindeks (2015=100) efter sæsonkorrigering og branche (DB07) (2000M01-2021M05)
  PROD01: Industriens Produktionsindeks (2010=100) efter sæsonkorrigering og branche (DB07) (AFSLUTTET) (2000M01-2018M01)
  PROD01X: Industriens produktionsindeks (2000=100) efter sæsonkorrigering og branche (AFSLUTTET) (1985M01-2008M12)
  IPOI1: Industriens ordresituation for ordreproducerende brancher (ikke-sæsonkorrigeret) (2005=100) efter ordreindgang og branche (DB07) (AFSLUTTET) (2000M01-2012M12)
  IPOI1X: Industriens ordresituation for ordreproducerende brancher (ikke-sæsonkorrigeret) (2000=100) efter ordreindgang og branche (AFSLUTTET) (1985M01-2008M12)
  IPOI2: Industriens ordresituation for ordreproducerende brancher (sæsonkorrigeret) (2005=100) efter ordreindgang og branche (DB07) (AFSLUTTET) (2000M01-2012M12)
  IPOI2X: Industriens ordresituation for ordreproducerende brancher (sæsonkorrigeret) (2000=100) efter ordreindgang og branche (AFSLUTTET) (1985M01-2008M12)
  ORDRE01: Industriens ordre- og omsætningssituation (ikke sæsonkorrigeret) (2000=100) efter ordre/omsætningsforhold og branche (AFSLUTTET) (1985M01-2006M12)
  ORDRE02: Ordrebeholdningens varighed (leverancemåneder) efter branche (AFSLUTTET) (1985M01-2006M12)
  ORDRE03: Industriens ordre- og omsætningssituation (sæsonkorrigeret) (2000=100) efter ordre/omsætningsforhold og branche (AFSLUTTET) (1985M01-2006M12)
  ORDRE3: Industriens ordre- og omsætningssituation (1995=100, brudkorrigeret, sæsonkorrigeret) efter ordre/omsætningstype, branche og tid (AFSLUTTET) (1985M01-2002M12)
  ORDRE4: Industriens ordre- og omsætningssituation (1995=100, ikke brudkorrigeret, ikke sæsonkorrigeret) efter ordre/omsætningstype, branche og tid (AFSLUTTET) (1985M01-2002M12)
  ORDRE5: Industriens ordre- og omsætningssituation (1995=100, ikke brudkorrigeret, sæsonkorrigeret) efter ordre/omsætningstype, branche og tid (AFSLUTTET) (1985M01-2002M12)
  Industriens køb og salg
  VARER: Industriens salg af egne varer efter varegruppe og enhed (1995K1-2020K4)
  VARER1: Industriens salg af egne varer efter varegruppe og enhed (1995-2020)
  VARER2S: Industriens salg af egne varer efter SITC-hovedgrupper og sæsonkorrigering (2007K1-2020K4)
  VARER3: Industriens salg af egne varer efter SITC-hovedgrupper (2007-2020)
  OMS5: Industriens salg efter branche (DB07), omsætningstype og sæsonkorrigering (2000K1-2021K1)
  OMS6: Industriens salg efter branche (DB07) og omsætningstype (2000-2020)
  OMS1: Industriens samlede omsætning efter branche (DB07) og sæsonkorrigering (kvartal) (AFSLUTTET) (2000K1-2011K4)
  OMS1X: Industriens samlede omsætning efter branche og sæsonkorrigering (kvartal) (AFSLUTTET) (1993K1-2008K4)
  OMS2: Industriens samlede omsætning efter branche (DB07) (år) (AFSLUTTET) (2000-2011)
  OMS2X: Industriens samlede omsætning efter branche (år) (AFSLUTTET) (1993-2008)
  RAAV: Industriens køb af råvarer, komponenter og hjælpestoffer efter varegruppe (6 cifre) og enhed (2002-2019)
  RAAV1: Industriens køb af varer efter varegruppe (2 cifre), branche (DB07) og enhed (2002-2019)
  RAAV1X: Køb af råvarer, komponenter og hjælpestoffer efter varegruppe (2 cifre) og branche (AFSLUTTET) (2002-2007)
  RAAV2: Industriens køb af emballage efter varegruppe (6 cifre), branche (DB07) og enhed (2002-2019)
  RAAV2X: Emballagekøb efter varegruppe (6 cifre) og branche (AFSLUTTET) (2002-2007)
  RAAV3: Industriens køb af tjenester efter varegruppe (6 cifre), branche (DB07) og enhed (2002-2019)
  RAAV3X: Køb af tjenester efter varegruppe (6 cifre) og branche (AFSLUTTET) (2002-2007)
  RAAV4: Vandforbrug efter varegruppe (6 cifre) og branche (AFSLUTTET) (2002-2004)
  Industriens lagre
  LAG1: Lagerforskydninger, industri og engroshandel (1980) efter branche og prisenhed (AFSLUTTET) (1987K1-1994K1)
  LAG2: Lagerforskydninger, industri og engroshandel (1990) efter branche og prisenhed (AFSLUTTET) (1993K1-2000K4)
  LAG3: Lagerforskydninger, industri og engroshandel (2000) efter branche og prisenhed (AFSLUTTET) (2001K1-2008K4)
  LAG4: Industriens og engroshandlens lagre (2005) efter branche (DB07) og prisenhed (AFSLUTTET) (2001K1-2012K2)
  LAG6: Industriens og engroshandlens lagre (2010) efter branche (DB07), lagervaretype og prisenhed (AFSLUTTET) (2001K1-2018K4)
  LAG5: Industriens og engroshandlens lagre (2005) efter branche (DB07), lagervaretype og prisenhed (AFSLUTTET) (2001K1-2013K4)
  LAG7: Industriens og engroshandlens lagre (2015) efter branche (DB07), lagervaretype og prisenhed (2001K1-2021K1)
  LAG5S: Industriens og engroshandlens lagre efter branche (DB07) og sæsonkorrigering (2001K1-2021K1)
  Industristatistik
  INDU1: Ansatte i industrien efter område, arbejdsstilling og køn (AFSLUTTET) (1977-1989)
  INDU2: Lønudgift i 1000 kr i industrien efter område og arbejdsstilling (AFSLUTTET) (1977-1989)
  INDU3: Industrivirksomheder efter område (AFSLUTTET) (1977-1989)
  Byggeri og anlæg
  Byggevirksomheden
  Byggevirksomhed, uden korrektion for forsinkelser
  BYGV11: Den samlede byggeaktivitet (ikke korrigeret for forsinkelser) efter område, byggefase, anvendelse og bygherreforhold (2006K1-2021K1)
  BYGV1: Den samlede byggeaktivitet (ikke korrigeret for forsinkelser) efter område, tilstand, anvendelse og ejerforhold (AFSLUTTET) (1982-2006)
  BYGV22: Fuldført byggeri (ikke korrigeret for forsinkelser) efter område, enhed, påbegyndelsesår, byggesagstype og anvendelse (2006K1-2021K1)
  BYGV2: Fuldført byggeri (ikke korrigeret for forsinkelser) efter område, påbegyndelsesår og byggesagstype (AFSLUTTET) (1981-2006)
  BYGV33: Boliger i det samlede boligbyggeri (ikke korrigeret for forsinkelser) efter område, byggefase, anvendelse og bygherreforhold (2006K1-2021K1)
  BYGV3: Det samlede boligbyggeri (ikke korrigeret for forsinkelser) efter område, tilstand, anvendelse og ejerforhold (AFSLUTTET) (1981-2006)
  BYGV01: Landstal for den samlede byggeaktivitet (ikke korrigeret for forsinkelser) efter byggefase, anvendelse og bygherreforhold (1982-2020)
  BYGV02: Landstal for fuldført byggeri (ikke korrigeret for forsinkelser) efter påbegyndelsesår, enhed, byggesagstype og anvendelse (1998-2020)
  BYGV03: Landstal for boliger i det samlede boligbyggeri (ikke korrigeret for forsinkelser) efter byggefase, anvendelse og bygherreforhold (1981-2020)
  Byggevirksomhed, korrigeret for forsinkelser
  BYGV80: Det samlede etageareal (korrigeret for forsinkelser) efter byggefase og anvendelse (1998M01-2021M03)
  BYGV88: Det samlede etageareal (korrigeret for forsinkelser) efter byggefase, anvendelse, bygherreforhold og sæsonkorrigering (1998M01-2021M03)
  BYGV90: Boliger i det samlede boligbyggeri (korrigeret for forsinkelser) efter byggefase og anvendelse (1998M01-2021M03)
  BYGV99: Boliger i det samlede boligbyggeri (korrigeret for forsinkelser) efter byggefase, anvendelse, bygherreforhold og sæsonkorrigering (1998M01-2021M03)
  Byggevirksomhed, revisionsomfang
  BYGVFORS: Ændring i indberetninger fra første til seneste indberetning efter byggefase (2006K1-2021K1)
  Byggevirksomhed, historisk oversigt
  BYGV04: Den samlede byggevirksomhed (historisk oversigt) efter byggefase og anvendelse (1939-2020)
  BYGV05A: Det samlede boligbyggeri (historisk oversigt) efter byggefase og anvendelse (1917-2020)
  BYGV05B: Det samlede boligbyggeri (historisk oversigt) efter byggefase og bygherreforhold (1917-2020)
  BYGV06: Gennemsnitligt samlet areal i nyopførte boliger (historisk oversigt) efter anvendelse (1916-2020)
  Produktionsindeks for bygge og anlægssektoren
  BYGPRO: Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren (2015=100) efter branche (2000M01-2021M05)
  BYGV8: Det samlede etageareal (korrigeret for forsinkelser) efter tilstand og anvendelse (AFSLUTTET) (1994M01-2012M09)
  BYGV9: Det samlede boligbyggeri (korrigeret for forsinkelser) efter tilstand og bygherreforhold (AFSLUTTET) (1994M01-2012M09)
  BYGV10: Det samlede boligbyggeri (korrigeret for forsinkelser) efter tilstand og anvendelse (AFSLUTTET) (1994M01-2012M09)
  Byggeriets omsætning
  BYGOMS1: Omsætning i byggeri og anlæg efter branche (DB07) og arbejdets art (2015K1-2021K1)
  BYGOMS2: Omsætning i byggeri og anlæg efter branche (DB07) og arbejdets art (2015-2020)
  Byggeriets køb af varer og tjenester
  BYGVH: Boligbyggeri efter tilstand (AFSLUTTET) (1950M01-1983M12)
  BYGR1: Byggeriets køb af varer efter varegruppe (2 cifre), branche og enhed (AFSLUTTET) (2012-2018)
  BYGR: Byggeriets køb af varer efter varegruppe (2 cifre), branche og enhed (AFSLUTTET) (2010-2011)
  BYGRX: Byggeriets køb af varer efter varegruppe (2 cifre), branche og enhed (AFSLUTTET) (2006-2009)
  BYGT1: Byggeriets køb af tjenester efter tjenestegruppe, branche (DB07) og enhed (AFSLUTTET) (2012-2018)
  BYGT: Byggeriets køb af tjenester efter tjenestegruppe, branche (DB07) og enhed (AFSLUTTET) (2010-2011)
  BYGTX: Byggeriets køb af tjenester efter branche og enhed (AFSLUTTET) (2006-2009)
  Bygningsbestanden
  BYGB12: Bygninger efter område, ejerforhold, anvendelse og arealintervaller (2011-2021)
  BYGB11: Bygninger efter område, ejerforhold, anvendelse og areal i kvadratmeter (m2) (AFSLUTTET) (2007-2014)
  BYGB33: Bygningsbestandens areal efter område, anvendelse, areal og opførelsesår (5 års intervaller) (AFSLUTTET) (2007-2014)
  BYGB34: Bygningsbestandens areal efter område, anvendelse, arealtype og opførelsesår (2011-2021)
  BYGB1: Bygninger efter område, ejerforhold, anvendelse og areal i kvadratmeter (m2)(AFSLUTTET) (1986-2006)
  BYGB3: Bygningsbestandens areal efter område, anvendelse, areal og opførelsesår (5 års intervaller) (AFSLUTTET) (1986-2006)
  BYGB44: Bygningsbestandens opvarmede areal efter område, opvarmingsform, anvendelse og opførelsesår (AFSLUTTET) (2011-2016)
  BYGB40: Bygninger og deres opvarmede areal efter område, enhed, opvarmingsform, anvendelse og opførelsesår (2011-2021)
  BYGB50: Bygninger og deres bebyggede areal efter område, enhed, tagdækningsmateriale, anvendelse og opførelsesår (2011-2021)
  BYGB55: Bygningsbestandens bebyggede areal efter område, tagdækningsmateriale, anvendelse og opførelsesår (AFSLUTTET) (2011-2016)
  BYGB66: Bygningsbestandens etageareal efter område, ydrevægsmateriale, anvendelse og opførelsesår (AFSLUTTET) (2011-2016)
  BYGB70: Bygninger og deres etageareal efter område, enhed og anvendelse (2021)
  BYGB60: Bygninger og deres etageareal efter område, enhed, ydrevægsmateriale, anvendelse og opførelsesår (2011-2021)
  Transport
  Transportmidler
  BIL707: Bestanden af køretøjer pr 1 januar efter område og køretøjstype (2007-2021)
  BIL8: Bestand af køretøjer pr 1 januar efter køretøjstype og alder (1993-2021)
  BIL907: Bestand af påhængsvogne pr 1 januar efter område, ejerskab og vægt (2007-2021)
  BIL710: Bestanden af personbiler pr.1. januar efter område, ejerforhold og drivmiddel (2018-2021)
  BIL10: Bestanden af personbiler pr 1 januar efter drivmiddel og egenvægt (1993-2021)
  BIL11: Bestanden af personbiler pr 1 januar efter anvendelse og egenvægt (1993-2021)
  BIL21: Bestanden af personbiler pr. 1. januar efter alder og drivmiddel (2011-2021)
  BIL12: Bestanden af busser pr 1 januar efter drivmiddel og totalvægt (1993-2021)
  BIL13: Bestanden af busser pr 1 januar efter ejerforhold og totalvægt (1993-2021)
  BIL14: Bestanden af busser pr. 1. januar efter anvendelse, passagerantal og enhed (1993-2021)
  BIL15: Bestanden af varebiler pr 1 januar efter drivmiddel og totalvægt (1993-2021)
  BIL16: Bestanden af varebiler pr 1 januar efter ejerforhold og totalvægt (1993-2021)
  BIL17: Bestanden af varebiler pr 1 januar efter ejerforhold og anvendelse (1993-2021)
  BIL18: Bestanden af lastbiler pr 1 januar efter drivmiddel, antal aksler og totalvægt (1993-2021)
  BIL7: Bestanden af køretøjer pr 1 januar efter område og køretøjstype (AFSLUTTET) (1993-2007)
  BIL9: Bestand af påhængsvogne pr 1 januar efter område, ejerskab og vægt (AFSLUTTET) (1993-2007)
  BIL40: Fremskrivning af personbilbestand efter bestanddele (2021-2025)
  BANE51: Jernbanernes rullende materiel pr 1 januar efter togtype (1990-2020)
  BANE52: Siddepladser og lasteevne i tog pr 1 januar efter vogntype og enhed (1990-2020)
  BANE53: Investeringer i rullende materiel efter investeringstype og enhed (1990-2019)
  SKIB11: Danske skibe pr 1 januar efter skibstype, skibsregister og enhed (1990-2020)
  SKIB12: Danske skibe pr 1 januar efter skibstype, bruttotonnage (BT) og enhed (1994-2020)
  SKIB13: Danske skibe 1 januar efter skibstype, alder og enhed (1994-2020)
  SKIB14: Danske handelsskibe pr 1 januar efter skibstype og enhed (1990-2020)
  Trafik
  VEJ19: Trafikarbejde på veje med danske køretøjer efter transportmiddel (AFSLUTTET) (2001-2004)
  VEJ23: Trafikarbejdet med danske køretøjer på danske veje efter transportmiddel (2000-2019)
  VEJ20: Trafikarbejdet med danske køretøjer på danske veje efter transportmiddel (AFSLUTTET) (1980-2012)
  VEJ21: Trafikarbejde med motorkøretøjer på veje efter vejtype (AFSLUTTET) (2001-2004)
  VEJ22: Motorkøretøjer pr døgn efter vejstrækning (1988-2019)
  BANE31: Trafikarbejde med tog efter transporttype (1990-2019)
  SKIB21: Fragtskibes anløb på større havne efter flagstat, skibstype og enhed (1997-2020)
  SKIB221: Skibsanløb på danske havne efter havn, skibstype og bruttotonnage (BT) (2007-2020)
  SKIB23: Fragtskibes og krydstogtskibes anløb på større danske havne efter havn og skibstype (1997-2020)
  FLYV11: Dansk registrerede fly pr 1 januar efter type og enhed (1990-2020)
  FLYX1: Flyafgange og -ankomster i Københavns lufthavn (eksperimentel statistik) efter flyvningens type og retning (2020M02D16-2021M07D25)
  BROX1: Vejtrafik over Storebælts- og Øresundsbroen (eksperimentel statistik) efter bro og køretøjstype (2019U01-2021U24)
  METROX1: Hverdagspassagerindeks i Københavns metro (eksperimentel statistik) (gns. uge 8 og 9 i 2020=100) efter sæsonkorrigering (2020U01-2021U29)
  VEJX1: Vejtrafikindeks (eksperimentel statistik) efter køretøjstype, område og indikatortype (2020U10-2021U24)
  Persontransport
  BANE21: Jernbanetransport af passagerer efter enhed og transporttype (1990-2019)
  BANE22: International jernbanetransport af passagerer til og fra Danmark efter land (2002-2019)
  BANE32: Togtrafik på en hverdag efter banestrækning og enhed (1998-2019)
  BANE23: National jernbanetransport af passagerer mellem regioner efter område (1) og område (2) (AFSLUTTET) (1996-2002)
  BANE25: Jernbanetransport af passagerer efter enhed og transporttype (2006K1-2021K1)
  SKIB22: Skibsanløb på danske havne efter havn, skibstype og bruttotonnage (BT) (AFSLUTTET) (1997-2006)
  SKIB34: Udenrigs færgetransport efter færgerute og enhed (2000M01-2021M03)
  SKIB24: Skibspassager gennem Sundet og Bælterne efter observationssted (AFSLUTTET) (1990-2008)
  SKIB25: Skibspassager gennem Sundet og Bælterne efter observationssted (AFSLUTTET) (2005-2014)
  SKIB31: Indenrigs færgetransport efter færgerute og enhed (1990-2020)
  SKIB33: Indenrigs færgetransport efter færgerute og enhed (2000M01-2021M03)
  SKIB32: Udenrigs færgetransport efter færgerute og enhed (1990-2020)
  SKIB35: Krydstogtskibe på danske havne efter havn og enhed (2002-2020)
  FLYV21: Flyoperationer på større, betjente danske lufthavne efter lufthavn, flyvning og transporttype (1990-2020)
  FLYV31: Passagerer på større offentlige, betjente danske lufthavne efter lufthavn og passagerkategori (2003-2020)
  FLYV32: Afrejsende passagerer fra større, offentlige, betjente lufthavne efter lufthavn, transporttype og flyvning (1990-2020)
  FLYV33: Passagertransport med rute- og charterfly mellem danske lufthavne efter påstigning og afstigning (2004-2020)
  FLYV34: Flyrejser med rute- og charterfly mellem større, offentlige, betjente lufthavne og udlandet efter lufthavn, destinationsland og retning (2004-2020)
  VG2: Vejgodstransport (faktiske tal) efter kørselsart og enhed (1998K1-2021K1)
  FLYV35: Passagerer på udenrigsflyvninger efter rejselængde, flyvning og enhed (2004-2020)
  FLYV36: Persontransportarbejde med fly efter transporttype (1990-2020)
  FLYV91: Afrejsende passagerer fra større, offentlige, betjente lufthavne efter lufthavn, transporttype og flyvning (2001K1-2021K1)
  FLYV93X: Afrejsende passagerer fra større, offentlige, betjente lufthavne (sæsonkorrigeret) efter transporttype og flyvning (AFSLUTTET) (2001M01-2015M09)
  FLYV92: Afrejsende passagerer fra større, offentlige, betjente lufthavne efter transporttype og flyvning (2001M01-2021M03)
  FLYV93: Afrejsende passagerer fra større, offentlige, betjente lufthavne (sæsonkorrigeret) efter transporttype og flyvning (2001M01-2021M03)
  PKM1: Persontransport efter transportmiddel (1980-2019)
  Godstransport med lastbil
  NVG1: National vejgodstransport efter enhed, kørselsart, vogntype/totalvægt, bilens alder og turlængde (1999-2020)
  NVG11: National vejgodstransport efter kørselsart og enhed (1999K1-2021K1)
  NVG5: Danske lastbiler kapacitetsudnyttelse ved national transport efter enhed, turlængde, vogntype/kørselsart og læs (1999-2020)
  NVG121: National vejgodstransport efter kørselsart, godsart og enhed (2008K1-2021K1)
  NVG23: National vejgodstransport mellem regioner efter enhed, pålæsningsregion, aflæsningsregion og godsart (2008-2020)
  NVG13: Danske lastbilers kapacitetsudnyttelse ved national vejgodstransport efter enhed, kørselsart og læs (1999K1-2021K1)
  NVG33: National vejgodstransport med farligt gods efter enhed, pålæsningsregion, aflæsningsregion og godsart (2007-2020)
  NVG2: National vejgodstransport mellem regioner efter enhed, pålæsningsregion, aflæsningsregion og godsart (AFSLUTTET) (1999-2006)
  NVG22: National vejgodstransport mellem regioner efter enhed, pålæsningsregion, aflæsningsregion og godsart (AFSLUTTET) (2007)
  NVG4: National vejgodstransport efter enhed, lasttype og godsart (AFSLUTTET) (1999-2007)
  NVG41: National vejgodstransport efter enhed, lasttype og godsart (2008-2020)
  NVG3: National vejgodstransport med farligt gods efter enhed, pålæsningsregion, aflæsningsregion og godsart (AFSLUTTET) (1999-2006)
  NVG12: National vejgodstransport efter kørselsart, godsart og enhed (AFSLUTTET) (1999K1-2007K4)
  UVG1: Vejgodstransport med udenlandsk lastbil efter enhed, registreringsland og kørselsart (2000-2019)
  IVG11: International vejgodstransport med dansk lastbil efter kørselsart og enhed (1999K1-2021K1)
  IVG41: International vejgodstransport efter enhed, kørselsart, lasttype og godsart (2008-2020)
  IVG121: International godstransport med dansk lastbil efter kørselsart, godsart og enhed (2008K1-2021K1)
  IVG13: International vejgodstransport med dansk lastbil efter kørselsart, land og enhed (1999K1-2021K1)
  IVG6: Danske lastbilers kapacitetsudnyttelse ved international transport efter enhed, turlængde, kørselsart/vogntype og læs (1999-2020)
  IVG14: Danske lastbilers kapacitetsudnyttelse ved international vejgodstransport efter kørselsart, læs og enhed (1999K1-2021K1)
  IVG5: International vejgodstransport efter enhed, startland og slutland (1999-2020)
  IVG23: International vejgodstransport mellem lande efter enhed, pålæsningsland, aflæsningsland og godsart (2008-2020)
  IVG1: International vejgodstransport efter enhed, vogntype/totalvægt, bilens alder og turlængde (1999-2020)
  IVG3: International vejgodstransport med farligt gods efter enhed, kørselsart og godsart (1999-2020)
  IVG4: International vejgodstransport efter enhed, kørselsart, lasttype og godsart (AFSLUTTET) (1999-2007)
  IVG2: International vejgodstransport mellem lande efter enhed, pålæsningsland, aflæsningsland og godsart (AFSLUTTET) (1999-2007)
  IVG12: International godstransport med dansk lastbil efter kørselsart, godsart og enhed (AFSLUTTET) (1999K1-2007K4)
  VG3: Vejgodstransport (sæsonkorrigeret) efter kørselsart og enhed (2010K1-2021K1)
  Godstransport med tog
  BANE1: Jernbanetransport af gods efter enhed, transporttype og banenet (1990-2019)
  BANE201: Jernbanetransport af gods efter enhed, transporttype og godsart (2008-2019)
  BANE401: National jernbanetransport af gods efter enhed, pålæsningsregion og aflæsningsregion (2007-2019)
  BANE5: Jernbanetransport af farligt gods efter transporttype, godsart og enhed (2004-2019)
  BANE6: Jernbanetransport af intermodale lasteenheder efter transporttype, lasteenhed og enhed (2004-2019)
  BANE3: International jernbanetransport af gods efter retning, enhed og land (2000-2019)
  BANE9A: Jernbanetransport af gods efter enhed og transporttype (2013K1-2021K1)
  BANE2: Jernbanetransport af gods efter enhed, transporttype og godsart (AFSLUTTET) (2000-2007)
  BANE4: National jernbanetransport af gods efter enhed, pålæsningsregion og aflæsningsregion (AFSLUTTET) (2000-2006)
  BANE9: Jernbanetransport af gods efter enhed, transporttype og godsart (AFSLUTTET) (2006K1-2012K4)
  Godstransport med skib
  SKIB72: Godsomsætning på større danske havne efter havn, retning og godsart (2000K1-2021K1)
  SKIB73: Omsætning af container- og ro-ro-enheder på større danske havne efter retning, lasteenhed og transport enhed (2000K1-2021K1)
  SKIB74: Godsomsætning på større havne efter landegrupper og godsart (2000K1-2021K1)
  SKIB41: Godstransport over danske havne efter enhed (1990-2020)
  SKIB421: Godsomsætning på danske havne efter havn og enhed (2007-2020)
  SKIB431: International godsomsætning på danske havne efter havn, retning og godsart (2007-2020)
  SKIB44: International godsomsætning på større danske havne efter havn, retning og land (2004-2020)
  SKIB451: National godsomsætning på danske havne efter havn, retning og godsart (2007-2020)
  SKIB42: Godsomsætning på danske havne efter havn og enhed (AFSLUTTET) (1990-2006)
  SKIB461: National godsomsætning på danske havne efter havn, retning og landsdel (2007-2020)
  SKIB47: Fragtskibes godsomsætning på større danske havne efter flagstat, retning og godsart (1997-2020)
  SKIB43: International godsomsætning på danske havne efter havn, retning og godsart (AFSLUTTET) (1997-2006)
  SKIB481: Godstransport med skib mellem danske landsdele efter pålæsningsregion, aflæsningsregion og enhed (2007-2020)
  SKIB49: Godsomsætning af container- og ro-ro-gods på større danske havne efter havn, retning, lasteenhed og enhed (1997-2020)
  SKIB45: National godsomsætning på danske havne efter havn, retning og godsart (AFSLUTTET) (1997-2006)
  SKIB50: International godsomsætning på større danske havne efter retning, land og godsart (2004-2020)
  SKIB46: National godsomsætning på danske havne efter havn, retning og region (AFSLUTTET) (1997-2006)
  SKIB48: Godstransport med skib mellem danske amter efter pålæsningsregion, aflæsningsregion og enhed (AFSLUTTET) (1998-2006)
  SKIB61: Danske og udenlandske fiskerfartøjers landinger af fisk i danske havne efter havn (AFSLUTTET) (1996-2004)
  Godstransport med fly
  FLYV41: Lufttransport af gods over betjente danske lufthavne efter lufthavn og transporttype (1990-2020)
  Godstransport med rørledning
  ROR11: Transport i rørledninger efter produkt og enhed (1982-2019)
  Handel
  Detailomsætningsindeks
  DETA11: Detailomsætningsindeks (2010=100) efter branche (DB07) (AFSLUTTET) (2000M01-2018M01)
  DETA151: Detailomsætningsindeks (2015=100) efter branche (DB07) (2000M01-2021M05)
  DETA11X: Detailomsætningsindeks (2000=100) efter branche (AFSLUTTET) (2000M01-2008M12)
  DETA21: Detailomsætningsindeks (2010=100) efter varegruppe og indekstype (AFSLUTTET) (2000M01-2018M02)
  DETA152: Detailomsætningsindeks (2015=100) efter varegruppe og indekstype (2000M01-2021M06)
  DETA21X: Detailomsætningsindeks (2000=100) efter varegruppe og indekstype (AFSLUTTET) (2000M01-2008M12)
  DETA1: Indeks for detailomsætningen (1990=100) efter branche (AFSLUTTET) (1993M01-2002M02)
  DETA2: Indeks for detailomsætningen efter varegruppe og indekstype (AFSLUTTET) (1979M01-2002M02)
  GTIN: Transaktionsdata over detailhandel med dagligvarer (eksperimentel statistik) efter varegruppe og enhed (2018U01-2020U14)
  Detail- og engroshandel, varefordelt
  AUTO2015: Autohandel og værksteders omsætning efter branche, varegruppe og enhedstype (AFSLUTTET) (2015)
  DETA2012: Detailhandlens omsætning efter branche, varegruppe og enhedstype (AFSLUTTET) (2012)
  DETA2007: Detailhandlens omsætning efter branche, produkt gruppe og enhedstype (AFSLUTTET) (2007)
  ENGR2008: Engroshandelens omsætning efter branche, produkt gruppe og enhedstype (AFSLUTTET) (2008-2013)
  Engroshandlens lagre
  LAG7: Industriens og engroshandlens lagre (2015) efter branche (DB07), lagervaretype og prisenhed (2001K1-2021K1)
  LAG6: Industriens og engroshandlens lagre (2010) efter branche (DB07), lagervaretype og prisenhed (AFSLUTTET) (2001K1-2018K4)
  LAG5: Industriens og engroshandlens lagre (2005) efter branche (DB07), lagervaretype og prisenhed (AFSLUTTET) (2001K1-2013K4)
  LAG1: Lagerforskydninger, industri og engroshandel (1980) efter branche og prisenhed (AFSLUTTET) (1987K1-1994K1)
  LAG2: Lagerforskydninger, industri og engroshandel (1990) efter branche og prisenhed (AFSLUTTET) (1993K1-2000K4)
  LAG3: Lagerforskydninger, industri og engroshandel (2000) efter branche og prisenhed (AFSLUTTET) (2001K1-2008K4)
  LAG4: Industriens og engroshandlens lagre (2005) efter branche (DB07) og prisenhed (AFSLUTTET) (2001K1-2012K2)
  LAG5S: Industriens og engroshandlens lagre efter branche (DB07) og sæsonkorrigering (2001K1-2021K1)
  Turisme
  Samlede overnatningsformer
  TURIST: Overnatninger efter overnatningsform, område, gæstens nationalitet og periode (1992-2021)
  TURIST1: Overnatninger efter overnatningsform, sæsonkorrigering og gæstens nationalitet (2004M01-2021M05)
  TURIST2: Gæster efter overnatningsform, område, gæstens nationalitet og periode (2018-2021)
  TURIST4: Overnatninger på mindre hoteller og campingpladser efter overnatningsform, område og gæstens nationalitet (2016-2020)
  TURIST5: Turisters daglige forbrug (døgnforbrug) efter overnatningsform og gæstens nationalitet (AFSLUTTET) (2017)
  Hoteller, feriecentre og vandrerhjem
  HOTEL1: Overnatninger på hoteller og feriecentre efter område, gæstens nationalitet, enhed og periode (1992-2021)
  HOTEL2: Overnatninger på hoteller og feriecentre efter område, gæstens nationalitet, type, enhed og periode (1992-2021)
  HOTEL4: Hoteller og feriecentre efter område og kapacitet (1992-2020)
  HOTEL3: Hoteller og feriecentre efter område og kapacitet (1992M01-2021M05)
  HOTEL5: Hoteller og feriecentre efter område, kapacitet og type (1992M01-2021M05)
  HOTEL6: Hoteller og feriecentre efter område, kapacitet og type (1992-2020)
  HOTEL7: Overnatninger på hoteller og feriecentre efter område, formål med rejse og periode (2004-2021)
  HOTEL8: Overnatninger på hoteller og feriecentre efter område, formål med rejse, type og periode (2004-2021)
  HOTEL31: Hoteller og feriecentre efter størrelse og kapacitet (1992M01-2021M05)
  TURIST3: Hoteller og feriecentre efter certificering og kapacitet (2019M01-2020M12)
  Vandrerhjem
  VANDRER: Overnatninger på vandrerhjem efter område, gæstens nationalitet og periode (1998-2021)
  TURL22: Hoteller og feriecentre efter region/landsdel og kapacitet (AFSLUTTET) (2006M01-2007M12)
  TURR2: Hoteller og feriecentre efter region, kapacitet og type (AFSLUTTET) (2006M01-2007M12)
  TUR22: Hoteller og feriecentre efter område og kapacitet (AFSLUTTET) (1988M01-2006M12)
  TURR1: Overnatninger på hoteller og feriecentre efter region, statsborgerskab og type (AFSLUTTET) (2006M01-2007M12)
  TUR1: Overnatninger på hoteller og feriecentre efter område, statsborgerskab og type (AFSLUTTET) (2005M01-2006M12)
  TUR11: Overnatninger på hotel og feriecentre efter område og statsborgerskab (AFSLUTTET) (1988M01-2006M12)
  TUR2: Hoteller og feriecentre efter område, kapacitet og type (AFSLUTTET) (2005M01-2006M12)
  TURL11: Overnatninger på hotel og feriecentre efter region/landsdel og statsborgerskab (AFSLUTTET) (2006M01-2007M12)
  TURL9: Overnatninger på vandrerhjem efter område (landsdel) og gæstens statsborgerskab (AFSLUTTET) (2006M01-2007M12)
  TUR9: Overnatninger på vandrerhjem efter område (amt) og gæstens statsborgerskab (AFSLUTTET) (1997M01-2006M12)
  Feriehuse
  FERIEH1: Udlejning af feriehuse på månedsbasis efter gæstens nationalitet, enhed og periode (2004-2021)
  FERIEH2: Fremtidige bookede hus-uger, feriehuse efter gæstens nationalitet, fremtidig år og fremtidig måned (2005M01-2021M06)
  FERIEH3: Udlejning af feriehuse efter område, gæstens nationalitet og enhed (1992-2020)
  FERIEH4: Antal udlejede hus-uger i feriehuse efter enhed og periode (2008-2020)
  FERIEH5: Feriehuse til udlejning efter kapacitet (2012-2020)
  FERIEH6: Udlejning af feriehuse på månedsbasis efter område, gæstens nationalitet, enhed og periode (2017-2021)
  TUR4: Feriehuse udlejet gennem danske udlejningsbureauer efter overnatninger/rådighed (AFSLUTTET) (2004M01-2007M12)
  TUR4X: Feriehuse udlejet gennem danske udlejningsbureauer efter overnatninger/rådighed (AFSLUTTET) (1994K4-2003K4)
  TUR6: Kontrakter, udlejningsuger og overnatninger (1000) i feriehuse efter område, statsborgerskab og type (AFSLUTTET) (1989:1990-1996:1997)
  TUR7: Kontrakter, udlejningsuger og overnatninger i feriehuse udlejet gennem danske udlejningsbureauer efter område, statsborgerskab og type (AFSLUTTET) (1998-2006)
  TUR5: Rejsevaluta efter land og indtægt/udgift (AFSLUTTET) (1972M01-1999M12)
  Campingpladser
  CAMP1: Overnatninger på campingpladser efter område, gæstens nationalitet, enhed og periode (1992-2021)
  CAMP2: Campingpladser efter område og kapacitet (1992M03-2021M05)
  CAMP3: Campingpladser efter område og kapacitet (1992-2020)
  TURL3: Overnatninger på campingpladser efter region/landsdel og statsborgerskab (AFSLUTTET) (2006M03-2007M12)
  TUR3: Overnatninger på campingpladser efter område (amt) og gæstens statsborgerskab (AFSLUTTET) (1988M03-2006M12)
  Lystbådehavne
  LYST1: Overnatninger i lystbådehavne efter område, gæstens nationalitet og periode (1992-2021)
  LYST2: Overnatninger i lystbådehavne efter farvand, gæstens nationalitet og periode (1992-2021)
  LYST10: Overnatninger i lystbådehavne efter område, gæstens nationalitet, periode og overnatningsform (1992-2020)
  LYST11: Overnatninger i lystbådehavne efter farvand, gæstens nationalitet, periode og overnatningsform (1992-2020)
  LYST12: Lystbådehavne efter størrelse og kapacitet (1992-2020)
  LYST13: Lystbådehavne efter område og kapacitet (1992-2020)
  TUR8: Fritidssejlernes gæsteovernatninger (personnætter) i danske havne efter område, statsborgerskab og sæson (AFSLUTTET) (1994-2006)
  TURL8: Fritidssejlernes gæsteovernatninger (personnætter) i danske havne efter område, statsborgerskab og sæson (AFSLUTTET) (2006-2007)
  Ferie- og forretningsrejser
  FF1: Ferierejser til udlandet efter destination og varighed (2001-2020)
  FF2: Ferierejser efter destination, varighed og formål (2007-2020)
  FF3: Antal rejser fordelt efter formål med rejse, transportmiddel, varighed og destination (2017-2020)
  FF4: Ferierejser efter formål med rejse, overnatningsform, varighed og destination (2017-2020)
  Serviceerhverv
  Produktionsindeks for Serviceerhverv
  ISP1: Produktionsindeks for Serviceerhverv efter sæsonkorrigering og branche hovedgrupper (2009M01-2021M05)
  It-servicevirksomhed
  SERV1403: It-servicevirksomhed efter serviceydelser og omsætning (2012-2019)
  PRDST703: It-servicevirksomhed efter branche, serviceydelser og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (2007-2012)
  PRDST603: Produktstatistik for it-virksomhed efter branche, serviceydelser og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (2006)
  PRDST613: Produktstatistik for it-servicevirksomhed - IPR efter branche (AFSLUTTET) (2006)
  PRDST624: Produktstatistik for it-servicevirksomhed efter branche, serviceydelser og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (2004-2005)
  IT1: IT-servicevirksomhed, fordeling af omsætning efter branche og produkt (AFSLUTTET) (1995-2003)
  IT2: IT-servicevirksomhed, fordeling af omsætning efter branche og klienttype (AFSLUTTET) (2000-2003)
  Reklamevirksomhed
  SERV1405: Reklamevirksomhed efter serviceydelser og omsætning (2012-2019)
  PRDST705: Reklamevirksomhed efter branche, serviceydelser og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (2007-2012)
  PRDST715: Reklamevirksomhed efter branche og medier (AFSLUTTET) (2007-2012)
  SERV1415: Omsætning for reklamevirksomhed efter medier (2012-2019)
  PRDST622: Produktstatistik for reklame og markedsføring efter branche, serviceydelser og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (2004-2005)
  PRDST615: Produktstatistik for reklame- og markedsføringsbureauer efter branche og medier (AFSLUTTET) (2004-2006)
  PRDST605: Produktstatistik for reklame og markedsføring efter branche, serviceydelser og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (2006)
  REKLAM1: Reklame-og markedsføringsbureauer, fordeling af omsætning efter service (AFSLUTTET) (2001-2003)
  REKLAM2: Reklame-og markedsføringsbureauer, fordeling af omsætning efter kunde (AFSLUTTET) (2001-2003)
  REKLAM3: Reklame-og markedsføringsbureauer, fordeling af omsætning efter medie (AFSLUTTET) (2001-2003)
  Vikarbureauer og anden personaleformidling
  PRDST704: Produktstastistik for vikarbureauer og anden personaleformidling efter branche, serviceydelser og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (2007-2012)
  SERV1404: Vikarbureauer og anden personaleformidling efter serviceydelser og omsætning (2012-2019)
  SERV1414: Solgte vikartimer efter branche (2012-2019)
  PRDST714: Solgte vikartimer efter branche (AFSLUTTET) (2007-2012)
  PRDST623: Produktstatistik for vikarbureauer og rekrutteringsfirmaer efter branche, serviceydelser og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (2004-2005)
  PRDST614: Solgte vikartimer efter serviceydelser (AFSLUTTET) (2004-2006)
  PRDST604: Produktstatistik for vikar og rekruttering efter branche, serviceydelser og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (2006)
  VIKAR1: Vikarbureauer, fordeling af omsætning efter branche og service (AFSLUTTET) (1996-2003)
  VIKAR2: Vikarbureauer, fordeling af omsætning efter branche og kunde (AFSLUTTET) (2002-2003)
  VIKAR3: Fordeling af solgte vikartimer efter personaleart (AFSLUTTET) (1999-2003)
  Juridisk bistand
  PRDST808: Juridisk bistand efter branche, serviceydelser og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (2008-2010)
  PRDST308: Juridisk bistand efter serviceydelser og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (2012)
  SERV1408: Juridisk bistand efter serviceydelser og omsætning (2012-2019)
  PRDST608: Produktstatistik for advokatvirksomhed efter serviceydelser og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (2004-2006)
  Rådgivende ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning
  SERV1418: Rådgivende ingeniørvirksomhed efter serviceydelser og omsætning (2012-2019)
  PRDST818: Rådgivende ingeniørvirksomhed efter branche, serviceydelser og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (2009-2011)
  PRDST718: Rådgivende ingeniørvirksomhed efter branche, serviceydelser og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (2007)
  PRDST618: Produktstatistik for rådgivende ingeniørvirksomhed efter branche, serviceydelser og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (2004-2005)
  RADGIVN1: Rådgivende ingeniørvirksomhed, fordeling af omsætning efter branche og produkt (AFSLUTTET) (1995-2003)
  RADGIVN2: Rådgivende ingeniørvirksomhed, fordeling af omsætning efter branche og kunde (AFSLUTTET) (2001-2003)
  RADGIVN3: Rådgivende ingeniørvirksomhed, fordeling af omsætning efter branche og markedssegment (AFSLUTTET) (1996-2002)
  Teknisk afprøvning og analyse
  PRDST817: Teknisk afprøvning og analyse efter branche, serviceydelser og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (2009-2011)
  SERV1417: Teknisk afprøvning og analyse efter serviceydelser og omsætning (2012-2019)
  PRDST717: Teknisk afprøvning og analyse efter branche, serviceydelser og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (2007)
  PRDST617: Produktstatistik for teknisk afprøvning og analyse efter branche, serviceydelser og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (2004-2005)
  Arkitektvirksomhed
  SERV1416: Arkitektvirksomhed efter serviceydelser og omsætning (2012-2019)
  PRDST716: Arkitektvirksomhed efter serviceydelser og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (2007-2011)
  PRDST616: Produktstatistik for arkitektvirksomhed efter service og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (2004-2005)
  Markedsanalyse og offentlig meningsmåling
  SERV1420: Markedsanalyse og offentlig meningsmåling efter serviceydelser og omsætning og eksport (2012-2019)
  PRDST720: Markedsanalyse og offentlig meningsmåling efter serviceydelser og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (2007-2011)
  PRDST620: Produktstatistik for meningsmåling og markedsanalyse efter service og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (2004-2005)
  MARKED1: Meningsmåling og markedsanalyse, fordeling af omsætning efter service (AFSLUTTET) (2001-2003)
  MARKED2: Meningsmåling og markedsanalyse, fordeling af omsætning efter kunde (AFSLUTTET) (2001-2003)
  Bogføring, revision og skatterådgivning
  SERV1406: Bogføring- og revisionsvirksomhed efter serviceydelser og omsætning og eksport (2012-2018)
  PRDST806: Bogføring- og revisionsvirksomhed efter branche, serviceydelser og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (2008-2012)
  PRDST621: Produktstatistik for revisions og bogføringsvirksomhed efter service og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (2004-2005)
  PRDST606: Produktstatistik for revision og bogføringsvirksomhed efter serviceydelser og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (2006)
  BOGREV1: Bogføring- og revisionsvirksomhed, fordeling af omsætning efter service (AFSLUTTET) (2001-2003)
  BOGREV2: Bogføring- og revisionsvirksomhed, fordeling af omsætning efter kunde (AFSLUTTET) (2001-2003)
  Virksomhedsrådgivning
  PRDST807: Anden virksomhedsrådgivning efter branche, serviceydelser og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (2008-2012)
  SERV1407: Anden virksomhedsrådgivning efter serviceydelser og omsætning (2012-2018)
  PRDST607: Produktstatistik for anden virksomhedsrådgivning efter serviceydelser og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (2006)
  AND1: Anden virksomhedsrådgivning, fordeling af omsætning efter service (AFSLUTTET) (2001-2003)
  AND2: Anden virksomhedsrådgivning, fordeling af omsætning efter kunde (AFSLUTTET) (2001-2003)
  REN1: Produktstatistik for rengøringsvirksomhed efter branche, service og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (1996-2005)
  REN2: Produktstatistik for rengøringsvirksomhed efter branche og kunde (AFSLUTTET) (1996-2005)
  PRDST725: Catering efter branche, serviceydelser og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (2007)
  PRDST726: Organisering af kongresser, messer og udstillinger efter branche, serviceydelser og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (2007)
  PRDST727: Vagt-, sikkerheds- og overvågningstjenester efter branche, serviceydelser og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (2007)
  PRDST610: Produktstatistik for call centre virksomhed efter serviceydelser og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (2006)
  PRDST609: Produktstatistik for design virksomhed efter branche, serviceydelser og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (2006)
  PRDST601: Fordeling af omsætning i speditørbranchen efter transportform og leverandørtype (AFSLUTTET) (2006)
  PRDST602: Fordeling af omsætning i speditørbranchen efter valutatype (AFSLUTTET) (2006)
  PRDST611: Produktstatistik for speditørvirksomhed efter serviceydelser og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (2006)
  PRDST809: Designvirksomhed efter branche, serviceydelser og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (2008)
  PRDST619: Produktstatistik for anden virksomhedsrådgivning efter service og omsætning og eksport (AFSLUTTET) (2004-2005)
  PRDST612: Produktstatistik for serviceerhverv efter branche og kundegrupper (AFSLUTTET) (2004-2006)