Gå til sidens indhold Henter data ... ... vent et øjeblik
Statistikbanken
Log på Hjælp
  Emner
  Befolkning og valg
  Arbejde, indkomst og formue
  Priser og forbrug
  Levevilkår
  Nationalregnskab og offentlige finanser
  Uddannelse og viden
  Erhvervslivets sektorer
  Erhvervslivet på tværs
  Penge og kapitalmarked
  Udenrigsøkonomi
  Kultur og kirke
  Geografi, miljø og energi
  Tværgående
  Log på
  Ny bruger?
  Glemt adgangskode?
  Hjælp

  Opdateres hverdage kl. 8:00
  Klokken er

  Levevilkår
  vis som mapper... vis som mapper...
  Ligestilling
  Ligestilling
  Demokrati, ledelse og ligestilling
  LIGEDI0: Ligestillingsindikator for opstillede og valgte kandidater til folketingsvalg efter kandidater (1918-2019)
  LIGEDI1: Ligestillingsindikator for opstillede og valgte kandidater til folketingsvalg efter kandidater og alder (2001-2019)
  LIGEDI2: Ligestillingsindikator for opstillede og valgte kandidater til kommunalvalg efter kandidater, alder og kommune (2005-2017)
  LIGEDI3: Ligestillingsindikator for opstillede og valgte kandidater til regionsvalg efter kandidater (2005-2017)
  LIGEDI4: Ligestillingsindikator for opstillede og valgte kandidater til Europa-Parlamentsvalg efter kandidater (1994-2019)
  LIGEDI10: Ligestillingsindikator for regeringer (2019)
  LIGEDI5: Ligestillingsindikator for demokrati og ret efter embede (2016-2019)
  LIGEDI6: Ligestillingsindikator for bestyrelsesmedlemmer og direktører indikator, type, uddannelse og alder (2014-2019)
  LIGEDI7: Ligestillingsindikator for bestyrelsesmedlemmer og direktører efter indikator, type og virksomhedsstørrelse (2014-2019)
  LIGEDI8: Ligestillingsindikator for bestyrelsesmedlemmer og direktører efter indikator, type og branche (DB07 19-grp) (2014-2019)
  LIGEDI9: Ligestillingsindikator for beskæftigede lønmodtagere efter lønmodtagergruppe og branche (2008-2019)
  LIGEDB1: Opstillede og valgte kandidater til folketingsvalg efter kandidater, køn og alder (2001-2019)
  LIGEDB2: Opstillede og valgte kandidater til kommunalvalg efter kandidater, køn, alder og kommune (2005-2017)
  LIGEDB6: Bestyrelsesmedlemmer og direktører efter type, køn, uddannelse og alder (2014-2019)
  LIGEDB7: Bestyrelsesmedlemmer og direktører efter type, virksomhedsstørrelse og køn (2014-2019)
  LIGEDB8: Bestyrelsesmedlemmer og direktører efter type, branche (DB07 19-grp) og køn (2014-2019)
  LIGEDB9: Beskæftigede lønmodtagere efter køn, lønmodtagergruppe og branche (2008-2019)
  Familie og ligestilling
  LIGEFI1: Ligestillingsindikator for barselsdagpengedage til forældrepar (gennemsnit) efter moderens højeste fuldførte uddannelse, faderens højeste fuldførte uddannelse, forældrenes uddannelsesniveau og område (2015-2019)
  LIGEFI1X: Ligestillingsindikator for barselsdagpengedage til forældrepar (gennemsnit) efter moderens højeste fuldførte uddannelse, faderens højeste fuldførte uddannelse, forældrenes uddannelsesniveau og område (AFSLUTTET) (2003-2015)
  LIGEFI5: Ligestillingsindikator for arbejdstimer for lønmodtagere (gennemsnitlig) efter alder og familietype (2008-2019)
  LIGEFI6: Ligestillingsindikator for pendlingsafstand (gennemsnitlig) efter familietype og alder (2008-2019)
  LIGEFI7: Ligestillingsindikator for børn, der har adresse kun hos mor eller far efter alder (1980-2021)
  LIGEFI8: Ligestillingsindikator for fraværsdagsværk ved barns sygdom (gennemsnitlig) efter sektor og indkomst (2013-2019)
  LIGEFI9: Ligestillingsindikator for fraværsdagsværk ved barns sygdom (gennemsnitlig) efter sektor og branche (2013-2019)
  LIGEFB1: Forældrepar efter barnets familieforhold, forældrenes dagpengeret, moderens højeste fuldførte uddannelse, faderens højeste fuldførte uddannelse og område (2015-2019)
  LIGEFB1X: Forældrepar efter barnets familieforhold, forældrenes dagpengeret, moderens højeste fuldførte uddannelse, faderens højeste fuldførte uddannelse og område (AFSLUTTET) (2003-2015)
  LIGEFB6: Beskæftigede efter familietype, pendlingsafstand, køn og alder (2008-2019)
  LIGEFB7: Børn efter alder, familietype, mor status og far status (1980-2021)
  Uddannelse og ligestilling
  LIGEUI0: Ligestillingsindikator for befolkningens højeste fuldførte uddannelse efter højeste fuldførte uddannelse og alder (1986-2020)
  LIGEUI1: Ligestillingsindikator for befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) efter højeste fuldførte uddannelse, alder, bopælsområde og herkomst (2005-2020)
  LIGEUI2: Ligestillingsindikator for kursusdeltagelse ved voksen og efteruddannelse efter uddannelsesområde, alder, bopælsområde, enhed og tidsangivelse (2005-2020)
  LIGEUI3: Ligestillingsindikator for uddannelsesaktivitet efter uddannelse, alder og bopælsområde (2005-2020)
  LIGEUI4: Ligestillingsindikator for modtagere af specialundervisning i grundskolen (offentlige skoler og specialområdet) efter indikator, klassetrin og herkomst (2011-2020)
  LIGEUI4X: Ligestillingsindikator for modtagere af specialundervisning i grundskolen efter klassetrin, bopælsområde og herkomst (AFSLUTTET) (2011-2015)
  LIGEUI5: Ligestillingsindikator for frafald inden for 5 år efter startuddannelse i gruppen, alder og herkomst (2008-2015)
  LIGEUI6: Ligestillingsindikator for uddannelsesaktivitet på STEM-uddannelser efter uddannelse (2005-2020)
  LIGEUB1: Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) efter bopælsområde, herkomst, højeste fuldførte uddannelse, alder og køn (2005-2020)
  LIGEUB2: Kursusdeltagelse ved voksen og efteruddannelse efter uddannelsesområde, bopælsområde, alder, køn, enhed og tidsangivelse (2005-2020)
  LIGEUB3: Uddannelsesaktivitet efter bopælsområde, uddannelse, alder og køn (2005-2020)
  LIGEUB4: Elever i grundskolen (offentlige skoler og specialområdet) efter klassetrin, specialundervisning, herkomst og køn (2011-2020)
  LIGEUB4X: Elever i grundskolen efter klassetrin, specialundervisning, bopælsområde, herkomst og køn (AFSLUTTET) (2011-2015)
  LIGEUB5: Gennemførsel af uddannelsesgrupper efter startuddannelse i gruppen, herkomst, køn, status ved 1 og 5 år og alder ved start på gruppe (2008-2020)
  LIGEUB6: Uddannelsesaktivitet på STEM-uddannelser efter uddannelse og køn (2005-2020)
  Arbejde og ligestilling
  LIGEAI1: Ligestillingsindikator for erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser efter frekvens, familietype, herkomst og alder (2008-2019)
  LIGEAI2: Ligestillingsindikator for erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser efter frekvens, familietype, område og alder (2008-2019)
  LIGEAI3: Ligestillingsindikator for beskæftigede efter branche (2008-2019)
  LIGEAI4: Ligestillingsindikator for beskæftigede (over 15 år) efter indikator, branche (DB07) og forsikringskategori (2008-2019)
  LIGEAI5: Ligestillingsindikator for beskæftigede (over 15 år) i støttet beskæftigelse efter branche (DB07), ydelsestype og indikator (2008-2019)
  LIGEAI6: Ligestillingsindikator for NEET efter bopælsområde og alder (2008-2019)
  LIGEAI7: Ligestillingsindikator for lønmodtagere efter arbejdstidens omfang, sektor, familietype og alder (2008-2019)
  LIGEAI8: Ligestillingsindikator for lønmodtagere efter arbejdstidens omfang, herkomst, familietype og alder (2008-2019)
  LIGEAI9A: Ligestillingsindikator for fuldtidsledige efter alder og område (2007M01-2020M12)
  LIGEAI9B: Ligestillingsindikator for fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter indikator (2007M01-2021M06)
  LIGEAI10: Ligestillingsindikator for langtidsledige efter alder og område (2009M01-2021M02)
  LIGEAB1: Befolkningen efter socioøkonomisk status, herkomst, familietype, køn og alder (2008-2019)
  LIGEAB2: Befolkningen efter område, socioøkonomisk status, familietype, køn og alder (2008-2019)
  LIGEAB3: Beskæftigede efter branche og køn (2008-2019)
  LIGEAB4: Beskæftigede efter område, branche, forsikringskategori, køn og alder (2008-2019)
  LIGEAB5: Beskæftigede i støttet beskæftigelse efter branche, ydelsestype, køn og alder (2008-2019)
  LIGEAB6: Befolkningen (16-24 år) efter status (NEET), bopælsområde, køn og alder (2008-2018)
  LIGEAB7: Lønmodtagere efter arbejdstidens omfang, sektor, familietype, køn og alder (2008-2019)
  LIGEAB8: Lønmodtagere efter arbejdstidens omfang, herkomst, familietype, køn og alder (2008-2019)
  LIGEAB9A: Fuldtidsledige efter ydelsestype, område, køn og alder (2013M01-2020M12)
  LIGEAB9B: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter køn (2007M01-2021M06)
  LIGEAB10: Langtidsledige efter område, køn og alder (2009M01-2021M02)
  Kultur og ligestilling
  LIGEKI1: Ligestillingsindikator for personlige modtagere af Kulturministeriets udbetalinger efter bopælsområde, kulturemne og aldersgrupper (2010-2019)
  LIGEKI2: Ligestillingsindikator for Kulturministeriets udbetalinger til personer efter bopælsområde, kulturemne og aldersgrupper (2010-2019)
  LIGEKI3: Ligestillingsindikator for elever på musikskoler (0-24 år) efter område og fag (2012:2013-2019:2020)
  LIGEKB1: Personlige modtagere af Kulturministeriets udbetalinger efter bopælsområde, kulturemne, køn og aldersgrupper (2010-2019)
  LIGEKB2: Kulturministeriets udbetalinger til personer efter bopælsområde, kulturemne, køn og aldersgrupper (2010-2019)
  LIGEKB3: Elever på musikskole (0-24 år) efter område, fag og køn (2012:2013-2019:2020)
  Løn og ligestilling
  LIGELI1: Ligestillingsindikator for løngab (2004-2019)
  LIGELI2: Ligestillingsindikator for løngab efter arbejdsfunktion og alder (2010-2019)
  LIGELI3: Ligestillingsindikator for løngab efter arbejdstidens omfang og alder (2009-2019)
  LIGELB1: Lønniveau efter arbejdssted/bopæl, område, alder, køn og familietype (2009-2019)
  Indkomst og ligestilling
  LIGEII1: Ligestillingsindikator for personindkomst efter socioøkonomisk status, indkomsttype og enhed (1994-2019)
  LIGEII2: Ligestillingsindikator for personindkomst efter aldersgrupper, indkomsttype og enhed (1991-2019)
  LIGEII4: Ligestillingsindikator for indkomst i parforhold efter aldersgrupper (1987-2019)
  LIGEII5: Ligestillingsindikator for offentligt forsørgede efter alder, ydelsestype og herkomst (2007-2020)
  LIGEII6: Ligestillingsindikator for offentligt forsørgede efter alder, ydelsestype og familietype (2007-2020)
  LIGEII7: Ligestillingsindikator for nettoformue for personer efter alder og familietype (2014-2019)
  LIGEII8: Ligestillingsindikator for pensionsformue for personer efter alder (2014-2019)
  LIGEIB5: Offentligt forsørgede efter køn, alder, ydelsestype og herkomst (2007-2020)
  LIGEIB6: Offentligt forsørgede efter køn, alder, ydelsestype og familietype (2007-2020)
  Helbred og ligestilling
  LIGEHI1: Ligestillingsindikator for middellevetid for 0-årige (1901:1905-2019:2020)
  LIGEHI2: Ligestillingsindikator for middelrestlevetid for 50-årige efter familietype (1996:2000-2016:2020)
  LIGEHI4: Ligestillingsindikator for middelrestlevetid for 30-årige efter højeste fuldførte uddannelse (2012:2016-2016:2020)
  LIGEHI5: Ligestillingsindikator for døde efter dødsårsag og alder (1981-2019)
  LIGEHI6: Ligestillingsindikator for lægebesøg hos praktiserende læge efter område, alder og familietype (2006-2020)
  LIGEHI7: Ligestillingsindikator for indlæggelser, ambulante behandlinger og akut ambulante besøg efter indikator, type, område, alder, familietype og diagnose (2006-2018)
  LIGEHI8: Ligestillingsindikator for fraværsdagsværk ved egen sygdom (gennemsnitlig) efter sektor, arbejdsfunktion og alder (2013-2019)
  LIGEHI9: Ligestillingsindikator for fraværsdagsværk ved egen sygdom (gennemsnitlig) efter sektor, arbejdsfunktion og familietype (2013-2019)
  LIGEHI10: Ligestillingsindikator for tilskadekomne og dræbte i færdselsuheld efter personskade, indblandede transportmidler og alder (1998-2020)
  LIGEHI11: Ligestillingsindikator for anmeldte arbejdsulykker efter branche (2015-2019)
  LIGEHI12: Ligestillingsindikator for visiterede personer til hjemmehjælp efter område, alder og familietype (2010-2020)
  LIGEHI13: Ligestillingsindikator for visiterede timer til hjemmehjælp (gennemsnitlig) efter område, alder og familietype (2010-2020)
  LIGEHB5: Døde efter dødsårsag, alder og køn (1981-2019)
  LIGEHB6: Lægebesøg hos praktiserende læge efter område, køn, alder og familietype (2006-2020)
  LIGEHB7: Indlæggelser, ambulante behandlinger og akut ambulante besøg efter type, område, køn, alder, familietype og diagnose (2006-2018)
  LIGEHB10: Tilskadekomne og dræbte i færdselsuheld efter personskade, indblandede transportmidler, alder og køn (1998-2020)
  LIGEHB11: Anmeldte arbejdsulykker efter branche og køn (2015-2019)
  Tryghed og ligestilling
  LIGEPI1: Ligestillingsindikator for ofre for personfarlig kriminalitet efter overtrædelsens art og alder (2001-2020)
  LIGEPI4: Ligestillingsindikator for domme for personfarlig kriminalitet efter overtrædelsens art og alder (1991-2020)
  LIGEPB1: Ofre for personfarlig kriminalitet efter overtrædelsens art, alder og køn (2001-2020)
  LIGEPB4: Domme for personfarlig kriminalitet efter overtrædelsens art, alder og køn (1991-2020)
  Livskvalitet
  Livskvalitet
  Objektive livskvalitetsmål
  LIVO1: Livskvalitet efter nøgletal og område (AFSLUTTET) (2008-2018)
  Subjektive livskvalitetsmål
  LIVS2: Livskvalitet efter tilfredshed, score, område, alder og køn (2015)
  LIVS3: Livskvalitet efter meningsfuldhed, score, område, alder og køn (2015)
  LIVS4: Livskvalitet efter sindstilstand, score, område, alder og køn (2015)
  LIVS5: Livskvalitet efter helbred, enhed, område, alder og køn (2015)
  LIVS6: Livskvalitet efter livsrestriktioner, enhed, område, alder og køn (2015)
  LIVS7: Livskvalitet efter dagligdag, hyppighed, område, alder og køn (2015)
  LIVS8: Livskvalitet efter sociale relationer, hyppighed, område, alder og køn (2015)
  LIVS9: Livskvalitet efter økonomi, score, område, alder og køn (2015)
  LIVS10: Livskvalitet efter tillid, score, område, alder og køn (2015)
  LIVS11: Livskvalitet efter tryghed og anerkendelse, score, område, alder og køn (2015)
  Indkomst og livskvalitet
  LIVIL1: Livskvalitet efter tilfredshed, score, personlig disponibel indkomst og køn (2015)
  LIVIL2: Livskvalitet efter meningsfuldhed, score, personlig disponibel indkomst og køn (2015)
  LIVIL3: Livskvalitet efter sindstilstand, score, personlig disponibel indkomst og køn (2015)
  LIVIL4: Livskvalitet efter helbred, enhed, personlig disponibel indkomst og køn (2015)
  LIVIL5: Livskvalitet efter livsrestriktioner, enhed, personlig disponibel indkomst, område og køn (2015)
  LIVIL6: Livskvalitet efter dagligdag, enhed, personlig disponibel indkomst og køn (2015)
  LIVIL7: Livskvalitet efter sociale relationer, enhed, personlig disponibel indkomst og køn (2015)
  LIVIL8: Livskvalitet efter økonomi, score, personlig disponibel indkomst og køn (2015)
  LIVIL9: Livskvalitet efter tillid, score, personlig disponibel indkomst og køn (2015)
  LIVIL10: Livskvalitet efter tryghed og anerkendelse, score, personlig disponibel indkomst og køn (2015)
  Udlejningsforhold og livskvalitet
  LIVBO1: Livskvalitet efter tilfredshed, enhed, udlejningsforhold, område og køn (2015)
  LIVBO2: Livskvalitet efter meningsfuldhed, enhed, udlejningsforhold, område og køn (2015)
  LIVBO3: Livskvalitet efter sindstilstand, enhed, udlejningsforhold, område og køn (2015)
  LIVBO4: Livskvalitet efter helbred, enhed, udlejningsforhold, område og køn (2015)
  LIVBO5: Livskvalitet efter livsrestriktioner, enhed, udlejningsforhold, område og køn (2015)
  LIVBO6: Livskvalitet efter dagligdag, enhed, udlejningsforhold, område og køn (2015)
  LIVBO7: Livskvalitet efter sociale relationer, enhed, udlejningsforhold, område og køn (2015)
  LIVBO8: Livskvalitet efter økonomi, enhed, udlejningsforhold, område og køn (2015)
  LIVBO9: Livskvalitet efter tillid, enhed, udlejningsforhold, område og køn (2015)
  LIVBO10: Livskvalitet efter tryghed og anerkendelse, enhed, udlejningsforhold, område og køn (2015)
  Uddannelse og livskvalitet
  LIVUL1: Livskvalitet efter tilfredshed, score, højeste fuldførte uddannelse, område og køn (2015)
  LIVUL2: Livskvalitet efter meningsfuldhed, score, højeste fuldførte uddannelse, område og køn (2015)
  LIVUL3: Livskvalitet efter sindstilstand, score, højeste fuldførte uddannelse, område og køn (2015)
  LIVUL4: Livskvalitet efter helbred, enhed, højeste fuldførte uddannelse, område og køn (2015)
  LIVUL5: Livskvalitet efter livsrestriktioner, enhed, højeste fuldførte uddannelse, område og køn (2015)
  LIVUL6: Livskvalitet efter dagligdag, enhed, højeste fuldførte uddannelse, område og køn (2015)
  LIVUL7: Livskvalitet efter sociale relationer, enhed, højeste fuldførte uddannelse, område og køn (2015)
  LIVUL8: Livskvalitet efter økonomi, score, højeste fuldførte uddannelse, område og køn (2015)
  LIVUL9: Livskvalitet efter tillid, score, højeste fuldførte uddannelse, område og køn (2015)
  LIVUL10: Livskvalitet efter tryghed og anerkendelse, score, højeste fuldførte uddannelse, område og køn (2015)
  Socioøkonomisk status og livskvalitet
  LIVES1: Livskvalitet efter tilfredshed, score, socioøkonomisk status, område og køn (2015)
  LIVES2: Livskvalitet efter meningsfuldhed, score, socioøkonomisk status, område og køn (2015)
  LIVES3: Livskvalitet efter sindstilstand, score, socioøkonomisk status, område og køn (2015)
  LIVES4: Livskvalitet efter helbred, enhed, socioøkonomisk status, område og køn (2015)
  LIVES5: Livskvalitet efter livsrestriktioner, enhed, socioøkonomisk status, område og køn (2015)
  LIVES6: Livskvalitet efter dagligdag, enhed, socioøkonomisk status, område og køn (2015)
  LIVES7: Livskvalitet efter sociale relationer, enhed, socioøkonomisk status, område og køn (2015)
  LIVES8: Livskvalitet efter økonomi, score, socioøkonomisk status, område og køn (2015)
  LIVES9: Livskvalitet efter tillid, score, socioøkonomisk status, område og køn (2015)
  LIVES10: Livskvalitet efter tryghed og anerkendelse, score, socioøkonomisk status, område og køn (2015)
  Lægekontakt og livskvalitet
  LIVLK1: Livskvalitet efter tilfredshed, score, kontakt til læge, område og køn (2015)
  LIVLK2: Livskvalitet efter meningsfuldhed, score, kontakt til læge, område og køn (2015)
  LIVLK3: Livskvalitet efter sindstilstand, score, kontakt til læge, område og køn (2015)
  LIVLK4: Livskvalitet efter helbred, enhed, kontakt til læge, område og køn (2015)
  LIVLK5: Livskvalitet efter livsrestriktioner, enhed, kontakt til læge, område og køn (2015)
  LIVLK6: Livskvalitet efter dagligdag, enhed, kontakt til læge, område og køn (2015)
  LIVLK7: Livskvalitet efter sociale relationer, enhed, kontakt til læge, område og køn (2015)
  LIVLK8: Livskvalitet efter økonomi, score, kontakt til læge, område og køn (2015)
  LIVLK9: Livskvalitet efter tillid, score, kontakt til læge, område og køn (2015)
  LIVLK10: Livskvalitet efter tryghed og anerkendelse, score, kontakt til læge, område og køn (2015)
  Herkomst og livskvalitet
  LIVHE1: Livskvalitet efter tilfredshed, enhed, herkomst, område og køn (2015)
  LIVHE2: Livskvalitet efter meningsfuldhed, enhed, herkomst, område og køn (2015)
  LIVHE3: Livskvalitet efter sindstilstand, enhed, herkomst, område og køn (2015)
  LIVHE4: Livskvalitet efter helbred, enhed, herkomst, område og køn (2015)
  LIVHE5: Livskvalitet efter livsrestriktioner, enhed, herkomst, område og køn (2015)
  LIVHE6: Livskvalitet efter dagligdag, enhed, herkomst, område og køn (2015)
  LIVHE7: Livskvalitet efter sociale relationer, enhed, herkomst, område og køn (2015)
  LIVHE8: Livskvalitet efter økonomi, enhed, herkomst, område og køn (2015)
  LIVHE9: Livskvalitet efter tillid, enhed, herkomst, område og køn (2015)
  LIVHE10: Livskvalitet efter tryghed og anerkendelse, enhed, herkomst, område og køn (2015)
  Formue og livskvalitet
  LIVFO1: Livskvalitet efter tilfredshed, enhed, formue, område og køn (2015)
  LIVFO2: Livskvalitet efter meningsfuldhed, enhed, formue, område og køn (2015)
  LIVFO3: Livskvalitet efter sindstilstand, enhed, formue, område og køn (2015)
  LIVFO4: Livskvalitet efter helbred, enhed, formue, område og køn (2015)
  LIVFO5: Livskvalitet efter livsrestriktioner, enhed, formue, område og køn (2015)
  LIVFO6: Livskvalitet efter dagligdag, enhed, formue, område og køn (2015)
  LIVFO7: Livskvalitet efter sociale relationer, enhed, formue, område og køn (2015)
  LIVFO8: Livskvalitet efter økonomi, enhed, formue, område og køn (2015)
  LIVFO9: Livskvalitet efter tillid, enhed, formue, område og køn (2015)
  LIVFO10: Livskvalitet efter tryghed og anerkendelse, enhed, formue, område og køn (2015)
  Levevilkårsundersøgelsen
  Levevilkårsundersøgelsen
  IFV1: Husholdningsmedlemmer efter køn, alder og hvor let husholdningen synes, det er at få pengene til at slå til (AFSLUTTET) (2005-2014)
  IFV3: Husholdningsmedlemmer efter køn, alder, socio-økonomisk status og hvor let husholdningen synes, det er at få pengene til at slå til (AFSLUTTET) (2005-2014)
  IFV4: Husholdningsmedlemmer efter køn, alder, husholdningens type og hvor let husholdningen synes, det er at få pengene til at slå til (AFSLUTTET) (2005-2014)
  IFV5: Husholdningsmedlemmer efter køn, alder og i hvor høj grad husholdningen synes, at boligudgiften er en byrde (AFSLUTTET) (2005-2014)
  IFV6: Husholdningsmedlemmerne efter køn, alder, socio-økonomisk status og i hvor høj grad husholdningen synes, at boligudgiften er en byrde (AFSLUTTET) (2005-2014)
  IFV7: Husholdningsmedlemmer efter køn, alder, husholdnings type og i hvor høj grad husholdningen synes, at boligudgiften er en byrde (AFSLUTTET) (2005-2014)
  SILC1A: Økonomisk sårbare: Andel personer efter afsavnsmål og køn og alder (2011-2020)
  SILC1B: Boligbyrde: Andel personer efter køn, alder og i hvor høj grad husstanden synes, boligudgiften er en byrde (2004-2020)
  SILC2B: Boligbyrde: Andel personer efter socioøkonomisk status, køn og i hvor høj grad husstanden synes, boligudgiften er en byrde (2004-2020)
  SILC3B: Boligbyrde: Andel personer efter husstandstype, alder og i hvor høj grad husstanden synes, boligudgiften er en byrde (2004-2020)
  SILC4B: Boligbyrde: Andel personer efter indkomstgruppe, køn og i hvor høj grad husstanden synes, boligudgiften er en byrde (2004-2020)
  SILC1P: Slår pengene til: Andel personer efter køn, alder og hvor let husstanden synes, det er at få pengene til at slå til (2004-2020)
  SILC2P: Slår pengene til: Andel personer efter socioøkonomisk status, køn og hvor let hustanden synes, det er at få pengene til at slå til (2004-2020)
  SILC3P: Slår pengene til: Andel personer efter husstandstype, alder og hvor let hustanden synes, det er at få pengene til at slå til (2004-2020)
  SILC4P: Slår pengene til: Andel personer efter indkomstgruppe, køn og hvor let hustanden synes, det er at få pengene til at slå til (2004-2020)
  Boligforhold
  Boliger
  BOL101: Boliger efter område, beboertype, anvendelse, udlejningsforhold, ejerforhold og opførelsesår (2010-2021)
  BOL102: Boliger efter område, beboertype, anvendelse, opførelsesår, opvarmningsforhold, toiletforhold, badeforhold og køkkenforhold (2010-2021)
  BOL103: Boliger efter område, beboertype, anvendelse, antal værelser, boligstørrelse i kvm. og husstandsstørrelse (2010-2021)
  BOL104: Boliger efter område, beboertype, anvendelse, udlejningsforhold, husstandstype og antal hjemmeboende børn (2010-2021)
  BOL105: Boliger efter område, beboertype, anvendelse, opvarmningsforhold, toiletforhold, badeforhold, husstandstype og antal hjemmeboende børn (2010-2021)
  BOL106: Boliger med CPR-tilmeldte personer (gennemsnit) efter område, enhed og anvendelse (2010-2021)
  BOLRD: Boliger med CPR-tilmeldte personer efter udlejningsforhold (1930-2021)
  BOL11: Beboede boliger efter område, boligart, udlejningsforhold, opvarmningsforhold og antal værelser (AFSLUTTET) (2007-2010)
  BOL1: Beboede boliger efter område, boligart, udlejningsforhold, opvarmningsforhold og antal værelser (AFSLUTTET) (1981-2006)
  BOL22: Beboede boliger efter område, boligart, opførelsesår og installationsforhold (AFSLUTTET) (2007-2010)
  BOL2: Beboede boliger efter område, boligart, opførelsesår og installationsforhold (AFSLUTTET) (1981-2006)
  BOL33: Boliger (samtlige) efter område, boligart, ejerforhold og opførelsesår (AFSLUTTET) (2007-2010)
  BOL3: Boliger (samtlige) efter område, boligart, ejerforhold og opførelsesår (AFSLUTTET) (1981-2006)
  BOL44: Beboede boliger efter område, boligart, udlejningsforhold, husstandstype og antal børn (AFSLUTTET) (2007-2010)
  BOL4: Beboede boliger efter område, boligart, udlejningsforhold, husstandstype og antal børn (AFSLUTTET) (1995-2006)
  BOL4A: Beboede boliger efter område, boligart, udlejningsforhold, husstandstype og antal børn(AFSLUTTET) (1981-1994)
  BOL511: Beboede boliger efter område, boligart, boligstørrelse i kvm og husstandsstørrelse (AFSLUTTET) (2007-2010)
  BOL51: Beboede boliger efter område, boligart, boligstørrelse i kvm og husstandsstørrelse (AFSLUTTET) (1981-2006)
  BOL522: Beboede boliger efter område, boligart, antal værelser og husstandsstørrelse (AFSLUTTET) (2007-2010)
  BOL52: Beboede boliger efter område, boligart, antal værelser og husstandsstørrelse(AFSLUTTET) (1981-2006)
  FLYBOL: Fraflyttede efterladte tomme boliger efter område, værelser, anvendelse og opholdstid i boligen (2010-2020)
  Beboere
  BOL201: Personer i boliger efter område, anvendelse, udlejningsforhold, ejerforhold, opførelsesår, alder og køn (2010-2021)
  BOL202: Personer i boliger efter område, anvendelse, opvarmningsforhold, toiletforhold, badeforhold, køkkenforhold, alder og køn (2010-2021)
  BOL203: Personer efter område, anvendelse, udlejningsforhold, antal værelser, husstandsstørrelse, antal børn, alder og køn (2010-2021)
  BOL204: Personer i boliger efter område, anvendelse, udlejningsforhold, husstandstype, antal hjemmeboende børn, alder og køn (2010-2021)
  BOL66: Beboere efter område, boligart, boligens udlejningsforhold, alder og køn (AFSLUTTET) (2007-2010)
  BOL6: Beboere efter område, boligart, boligens udlejningsforhold, alder og køn (AFSLUTTET) (1981-2006)
  INDKF41: Familier efter sogn, ejerforhold og socio-økonomisk status (AFSLUTTET) (1986-2011)
  Sundhed
  Sygehusbenyttelse
  INDAMP01: Befolkningen efter område, persongruppe, nøgletal, alder og køn (2006-2018)
  INDAMP02: Befolkningen efter område, diagnosegruppe, nøgletal, alder og køn (2006-2018)
  INDAMP03: Befolkningen efter diagnosegruppe, nøgletal, alder og køn (2006-2018)
  Indlæggelser
  IND01: Indlæggelser efter område, diagnose (99 gruppering), alder og køn (2006-2018)
  UD1: Indlæggelser efter diagnose (99 gruppering), akut/ikke-akut, område, alder og køn (AFSLUTTET) (1991-2005)
  IND02: Indlæggelser efter område, diagnose (23 gruppering), alder og køn (2006-2018)
  UD2: Indlæggelser efter, diagnose (23 gruppering), akut/ikke-akut indlæggelse, område, alder og køn (AFSLUTTET) (1991-2005)
  IND03: Indlæggelser, sengedage og indlagte patienter efter område, alder og køn (2006-2018)
  UD3: Indlæggelser, indlagte patienter og sengedage efter område, alder og køn (AFSLUTTET) (1991-2005)
  IND04: Indlæggelser, sengedage og indlagte patienter efter område, diagnose (99 gruppering), alder og køn (2006-2018)
  UD3A: Indlæggelser, indlagte patienter og sengedage efter område, nøgletal, alder, køn og diagnose (99 gruppering) (AFSLUTTET) (2002-2005)
  IND05: Indlæggelser, sengedage og indlagte patienter efter område, antal sengedage, alder og køn (2006-2018)
  INDP01: Indlagte patienter efter område, dominerende diagnose (99 gruppering), alder og køn (2006-2018)
  PA1: Indlagte patienter efter område, dominerende diagnose (99 gruppering), alder og køn (AFSLUTTET) (1991-2005)
  INDP02: Indlagte patienter efter område, diagnose (99 gruppering), alder og køn (2006-2018)
  PA1A: Indlagte patienter efter område, diagnose (99 gruppering), alder og køn (AFSLUTTET) (2000-2005)
  INDP03: Indeks for indlæggelser efter familietype, alder og køn (2006-2018)
  INDP04: Indeks for indlæggelser af voksne efter indekstype, socioøkonomisk status, alder og køn (2006-2018)
  INDP05: Indeks for indlæggelser af voksne efter uddannelse, alder og køn (2006-2018)
  INDP06: Indeks for indlæggelser af børn efter familiens uddannelse, alder og køn (2006-2018)
  INDP07: Indeks for indlæggelser efter område, alder og køn (2006-2018)
  INDP08: Indeks for indlæggelser efter herkomst, alder og køn (2006-2018)
  INDP09: Indeks for indlæggelser efter boligtype, alder og køn (2006-2018)
  INDP10: Indeks for indlæggelser af børn efter indekstype, socioøkonomisk status, alder og køn (2006-2018)
  PA2A: Indlagte patienter efter område, indlæggelsesårsag, arbejdsstilling, alder og køn (AFSLUTTET) (1997-2005)
  PA2: Indlagte patienter efter område, indlæggelsesårsag, arbejdsstilling, alder og køn (AFSLUTTET) (1991-1996)
  PA3: Indlagte patienter efter område, indlæggelsesårsag, familietilknytning, alder og køn (AFSLUTTET) (1991-2005)
  PA4A: Indlagte patienter efter område, indlæggelsesårsag, uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (1998-2005)
  PA4: Indlagte patienter efter område, indlæggelsesårsag, uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (1991-1997)
  PA5: Indlagte patienter efter område, indlæggelsesårsag, bruttoindkomst, alder og køn (AFSLUTTET) (1991-2005)
  Ambulante behandlinger
  AMB01: Ambulante behandlinger efter område, diagnose (99 gruppering), alder og køn (2006-2018)
  AMB02: Ambulante behandlinger efter område, diagnose (23 gruppering), alder og køn (2006-2018)
  AMB03: Ambulante behandlinger og ambulante patienter efter område, alder og køn (2006-2018)
  AMB04: Ambulante behandlinger og ambulante patienter efter område, diagnose (99 gruppering), alder og køn (2006-2018)
  AMB05: Ambulante behandlinger og ambulante patienter efter område, nøgletal, behandlinger, alder og køn (2006-2018)
  AMBP01: Ambulante patienter efter område, dominerende diagnose (99 gruppering), alder og køn (2006-2018)
  AMBP02: Ambulante patienter efter område, diagnose (99 gruppering), alder og køn (2006-2018)
  AMBP03: Indeks for ambulante behandlinger efter familietype, alder og køn (2006-2018)
  AMBP04: Indeks for ambulante behandlinger af voksne efter indekstype, socioøkonomisk status, alder og køn (2006-2018)
  AMBP05: Indeks for ambulante behandlinger af voksne efter uddannelse, alder og køn (2006-2018)
  AMBP06: Indeks for ambulante behandlinger af børn efter familiens uddannelse, alder og køn (2006-2018)
  AMBP07: Indeks for ambulante behandlinger efter område, alder og køn (2006-2018)
  AMBP08: Indeks for ambulante behandlinger efter herkomst, alder og køn (2006-2018)
  AMBP09: Indeks for ambulante behandlinger efter boligtype, alder og køn (2006-2018)
  AMBP10: Indeks for ambulante behandlinger af børn efter indekstype, socioøkonomisk status, alder og køn (2006-2018)
  Akutmodtagelse
  SKAD01: Akut ambulante besøg efter område, diagnose (99 gruppering), alder og køn (2006-2018)
  SKAD02: Akut ambulante besøg efter område, diagnose (23 gruppering), alder og køn (2006-2018)
  SKAD03: Akut ambulate besøg og akut ambulante patienter efter område, nøgletal, alder og køn (2006-2018)
  SKAD04: Akut ambulante besøg og akut ambulante patienter efter område, nøgletal, diagnose (99 gruppering), alder og køn (2006-2018)
  SKAD05: Akut ambulante besøg og akut ambulante patienter efter område, nøgletal, kontaktårsag, alder og køn (2006-2018)
  SKADP01: Akut ambulante patienter efter område, dominerende kontaktårsag, alder og køn (2006-2018)
  SKADP02: Akut ambulante patienter efter område, kontaktårsag, alder og køn (2006-2018)
  SKADP03: Indeks for akut ambulante behandlinger efter indekstype, familietype, alder og køn (2006-2018)
  SKADP04: Indeks for akut ambulante behandlinger af voksne efter indekstype, socioøkonomisk status, alder og køn (2006-2018)
  SKADP05: Indeks for akut ambulante behandlinger af voksne efter indekstype, uddannelse, alder og køn (2006-2018)
  SKADP06: Indeks for akut ambulante behandlinger af børn efter indekstype, uddannelse, alder og køn (2006-2018)
  SKADP07: Indeks for akut ambulante behandlinger efter indekstype, område, alder og køn (2006-2018)
  SKADP08: Indeks for akut ambulante behandlinger efter indekstype, herkomst, alder og køn (2006-2018)
  SKADP09: Indeks for akut ambulante behandlinger efter indekstype, boligtype, alder og køn (2006-2018)
  SKADP10: Indeks for akut ambulante behandlinger af børn efter indekstype, socioøkonomisk status, alder og køn (2006-2018)
  Eksperimentel statistik - smittespredning (COVID-19)
  SMIT1: COVID-19 smittespredning mv. pr. dag (eksperimentel statistik) efter nøgletal (2020M03D21-2021M07D27)
  SMIT2: Bekræftede COVID-19 tilfælde pr. dag (eksperimentel statistik) efter nøgletal og alder (2020M03D21-2021M06D29)
  SMIT3: Bekræftede COVID-19 tilfælde pr. dag (eksperimentel statistik) efter nøgletal og landsdel (2020M03D21-2021M06D29)
  SMIT4: Bekræftede COVID-19 tilfælde pr. dag (eksperimentel statistik) efter nøgletal og kommune (2020M04D20-2021M06D29)
  Lægebesøg
  SYGK2: Lægebesøg mv. med offentlig tilskud efter region, ydelsesart, alder og køn (2006-2020)
  SYGK1: Lægebesøg mv. med offentlig tilskud efter område, ydelsesart, alder (5-års intervaller) og køn (2006-2020)
  SYGKS1: Lægebesøg mv. med offentlig tilskud (detaljeret) efter område, ydelsesart, alder (5-års intervaller) og køn (2006-2020)
  SYGKS2: Lægebesøg mv. med offentlig tilskud (detaljeret) efter region, ydelsesart, alder og køn (2006-2020)
  SYG1A: Kontakter med sygesikringen efter område, ydelsesart, alder, køn og socioøkonomisk status (AFSLUTTET) (1997-2005)
  SYG1: Kontakter med sygesikringen efter område, speciale, alder, køn og arbejdsstilling (AFSLUTTET) (1992-1996)
  SYGP2: Personer med kontakt til læge mv. med offentlig tilskud efter region, ydelsesart, alder og køn (2006-2020)
  SYGP1: Personer med kontakt til læge mv. med offentlig tilskud efter område, ydelsesart, alder (5-års intervaller) og køn (2006-2020)
  SYGPS1: Modtagere af ydelser i forbindelse med lægebesøg mv. efter område, ydelsesart, alder (5-års intervaller) og køn (2006-2020)
  SYGPS2: Modtagere af ydelser i forbindelse med lægebesøg mv. efter region, ydelsesart, alder og køn (2006-2020)
  SYG31A: Modtagere af ydelser fra sygesikringen efter område, alder og køn (AFSLUTTET) (1997-2005)
  SYG3: Modtagere af ydelser fra sygesikringen efter område, alder og køn (AFSLUTTET) (1992-1996)
  SYGUS2: Offentlige udgifter ved lægebesøg mv. (detaljeret) efter region, ydelsesart, alder og køn (2006-2020)
  SYGUS1: Offentlige udgifter ved lægebesøg mv. (detaljeret) efter område, ydelsesart, alder (5-års intervaller) og køn (2006-2020)
  SYGU1: Offentlige udgifter ved lægebesøg mv. efter område, ydelsesart, alder (5-års intervaller) og køn (2006-2020)
  SYGU2: Offentlige udgifter ved lægebesøg mv. efter region, ydelsesart, alder og køn (2006-2020)
  SYGFAM: Lægebesøg efter nøgletal, ydelsesart, familietype, køn og alder (2006-2020)
  SYGSOC: Lægebesøg efter nøgletal, ydelsesart, socioøkonomisk status, køn og alder (2006-2020)
  SYGHER: Lægebesøg efter nøgletal, ydelsesart, herkomst, køn og alder (2006-2020)
  SYGIND: Lægebesøg efter nøgletal, ydelsesart, indkomstniveau , køn og alder (2006-2020)
  SYGSIK: Befolkningen efter område og sygesikringsgruppe (2007-2020)
  SYG41A: Udgifter til sygesikring i 1000 kr efter område, ydelsesart, alder og køn (AFSLUTTET) (1997-2005)
  SYG4: Udgifter til sygesikring i 1000 kr efter område, speciale, alder og køn (AFSLUTTET) (1992-1996)
  Kommunal tandpleje og sundhedspleje
  RESTAND: Kommunal tandpleje efter område, tandplejeordning og modtagere (2015-2020)
  RES11X: Personale i kommunal tandpleje og sundhedspleje, fuldtidsbeskæftigede efter område og funktion (AFSLUTTET) (2000-2006)
  Hjemmesygepleje
  HJEMSYG: Modtagere af hjemmesygepleje i eget hjem efter område, alder og køn (2016-2020)
  HJEMSYG2: Leveret hjemmesygepleje (eget hjem) efter område, alder, køn og dage (2016-2020)
  HJSP01: Modtagere af hjemmesygepleje efter område og aldersgrupper (AFSLUTTET) (2011M01-2016M12)
  HJSP02: Hjemmesygepleje efter enhed, område og aldersgrupper (AFSLUTTET) (2014M01-2016M12)
  HJSP03: Ydelser i hjemmesygepleje efter område og ydelsestype (AFSLUTTET) (2014M01-2016M12)
  Sårbare gruppers sundhed
  SGSU00: Udsatte børn og unge (0-22 år) efter område, mål/kontrolgruppe, køn og alder (2015-2017)
  SGSU01: Udsatte børn og unges (0-22 år) lægebesøg efter mål/kontrolgruppe, speciale, enhed, køn og alder (2015-2017)
  SGSU02: Udsatte børn og unges (0-22 år) sygehusbenyttelse efter mål/kontrolgruppe, nøgletal, sygehus, køn og alder (2015-2017)
  Kommunale indikatorer
  SUIK11: Forebyggelse og sundhedsfremme, udgifter og effekt, efter indikator og område (AFSLUTTET) (2008-2012)
  SUIK21: Genoptræning og vedligeholdende træning, udgifter og effekt, efter indikator og område (AFSLUTTET) (2008-2012)
  SUIK31: Nettodriftsudgifter til hjemmesygepleje efter område (AFSLUTTET) (2008-2012)
  SUIK32: Modtagere af hjemmesygepleje efter aldersgrupper og område (AFSLUTTET) (2011-2013)
  SUIK33: Besøg af hjemmesygeplejen efter ydelsestype og område (AFSLUTTET) (2011-2013)
  SUIK61: Børnesundhed, udgifter og effekt, efter indikator og område (AFSLUTTET) (2008-2012)
  SUIK12: Kronikere efter sygdom og område (AFSLUTTET) (2010)
  SUIK13: Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud og aktiviteter efter område, indsatsområde og målgruppe (AFSLUTTET) (2010)
  SUIK34: Forebyggelige indlæggelser af borgere der modtager hjemmesygepleje efter årsag og område (AFSLUTTET) (2011)
  SUIK41: Alkoholmisbrug, udgifter og effekt, efter indikator, behandlingsform og område (AFSLUTTET) (2008-2010)
  SUIK42: Afsluttede behandlinger for alkoholmisbrug efter årsag, behandlingsform og område (AFSLUTTET) (2008-2010)
  SUIK51: Stofmisbrug, udgifter og effekt, efter indikator, behandlingsform og område (AFSLUTTET) (2008-2010)
  SUIK52: Afsluttede behandlinger for stofmisbrug efter årsag, behandlingsform og område (AFSLUTTET) (2008-2010)
  Børnepasning
  Børn og personale
  PAS22: Institutioner, indskrevne børn og personale efter område, pasningstilbud, ejerform og art (AFSLUTTET) (2007-2014)
  PAS1: Indskrevne i daginstitution,dagpleje og skolefritidsordninger efter område, foranstaltning og alder(AFSLUTTET) (2004-2006)
  PAS2: Institutioner, pladser, indskrevne børn og personale i pasningstilbud mv efter område og foranstaltning(AFSLUTTET) (2004-2006)
  PAS2X: Personale i dagpleje, fuldtidsbeskæftigede efter område og funktion (AFSLUTTET) (2000-2003)
  PAS33: Personale efter område, pasningstilbud og personalegruppe (AFSLUTTET) (2007-2014)
  PAS3: Personale i pasningstilbud mv efter område, foranstaltning og arbejdsfunktion (AFSLUTTET) (2004-2006)
  PAS11: Indskrevne i daginstitution, dagpleje og skolefritidsordninger mv efter område, foranstaltning, ejerforhold og alder (AFSLUTTET) (2007-2014)
  BOERN1: Fuldtidsomregnet pædagogisk personale i kommunale og selvejende daginstitutioner og dagpleje efter område, stillingskategori og uddannelse (2015-2019)
  BOERN2: Fuldtidsomregnet indskrevne børn i kommunale og selvejende daginstitutioner og dagpleje efter område og pasningstilbud (2015-2019)
  BOERN3: Normeringer i kommunale og selvejende daginstitutioner og dagpleje efter område og pasningskategori (2015-2019)
  BOERN6: Personale i kommunale skolefritidsordninger efter område og stillingskategori (2015-2020)
  BOERN5: Indskrevne børn i fritidsordninger efter område, pasningstilbud, ejerform og alder (2015-2020)
  DAGTIL4: Modtagere af tilskud vedr. privat pasning og pasning af egne børn efter område, tilskudsart og berørte (2008-2020)
  RES5: Indskrevne i daginstitution og dagpleje efter område og alder (AFSLUTTET) (1983-1993)
  RES5N: Indskrevne i daginstitution,dagpleje og skolefritidsordninger efter område, foranstaltning og alder (AFSLUTTET) (1994-2003)
  RES12: Personale i daginstitutioner og sfo, fuldtidsbeskæftigede efter område, foranstaltning og funktion (AFSLUTTET) (2001-2003)
  Institutioner
  BOERN4: Institutioner og enheder efter område, pasningstilbud og ejerform (2017-2020)
  RES8: Årstakster i børnepasning efter område og foranstaltningsart (AFSLUTTET) (1997-2006)
  RES88: Årstakster i børnepasning efter område og foranstaltningsart (2007-2021)
  RES7: Takster i daginstitutioner og dagpleje efter område og foranstaltningsart (AFSLUTTET) (1987-1997)
  FROK2: Frokostordninger i daginstitutioner efter område, ejerform, aldersgrupper, frokostordning og enhed (AFSLUTTET) (2018)
  FROK3: Indhold af frokostordninger i daginstitutioner efter område, ejerform, aldersgrupper og frokostordning (AFSLUTTET) (2018)
  Offentligt forsørgede
  Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen
  AUKS02: Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere, sæsonkorrigeret) efter ydelsestype, køn og alder (2007K1-2021K1)
  AUKS01: Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere, sæsonkorrigeret) efter ydelsestype (2007K1-2021K1)
  AUK01: Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere) efter område, ydelsestype, køn og alder (2007K1-2021K1)
  AUK02: Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere) efter type, ydelsestype, alder og køn (2007K1-2021K1)
  AUK03: Offentligt forsørgede (aktiverede fuldtidsmodtagere) efter område, ydelsestype, køn og alder (2007K1-2021K1)
  AUK04: Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere) efter område, ydelsestype, oprindelsesland og køn (2007K1-2021K1)
  AUK05: Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere) efter ydelsestype, sektor, køn og alder (2008K1-2021K1)
  AUH01: Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere) efter område, ydelsestype, køn og alder (2007-2020)
  AUH02: Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere) efter type, ydelsestype, alder og køn (2007-2020)
  AUH03: Offentligt forsørgede (aktiverede fuldtidsmodtagere) efter område, ydelsestype, køn og alder (2007-2020)
  AUH04: Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere) efter område, ydelsestype, oprindelsesland og køn (2007-2020)
  AUH05: Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere) efter ydelsestype, sektor, køn og alder (2008-2020)
  AB702: Fuldtidsdeltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger efter område, aktivering, sektor, alder og køn (AFSLUTTET) (2004K1-2006K4)
  AB704: Deltagere i fleks- og skånejob efter område, foranstaltning, sektor, alder og køn (AFSLUTTET) (1999K3-2006K4)
  AB705: Fuldtidsdeltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger efter område, foranstaltning, sektor, alder og køn (AFSLUTTET) (2004-2006)
  AB706: Fuldtidsdeltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger efter område, aktivering, sektor, alder og køn (AFSLUTTET) (2004-2006)
  AB708: Deltagere i fleks- og skånejob efter område, foranstaltning, sektor, alder og køn (AFSLUTTET) (2000-2006)
  AB711: Fuldtidsdeltagere i arbmarkedspolitiske foranstaltninger efter område, foranstaltning, sektor, alder og køn (AFSLUTTET) (1995K1-2004K4)
  AB712: Fuldtidsdeltagere i arb markedspolitiske foranstaltninger efter område, foranstaltning, sektor, alder og køn (AFSLUTTET) (1995-2004)
  AB701: Fuldtidsdeltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger efter område, foranstaltning, sektor, alder og køn (AFSLUTTET) (2004K1-2006K4)
  SAM1: Modtagere af indkomsterstattende ydelser efter område, ydelsesart, alder, køn og familietype (AFSLUTTET) (1984-2005)
  SAM11: Modtagere af indkomsterstattende ydelser efter område, dominerende ydelse, alder, køn og familietype (AFSLUTTET) (2006-2007)
  SAM2: Udbetalt indkomsterstattende ydelse efter område, dominerende ydelse alder, køn og familietype (AFSLUTTET) (1984-2005)
  SAM22: Udbetalt indkomsterstattende ydelse efter område, dominerende ydelse alder, køn og familietype (AFSLUTTET) (2006-2007)
  SAM4: Familier efter område, dominerende ydelse, familietype og beløb (AFSLUTTET) (1991-2002)
  SAM5: Modtagere under 60 år af midl indkomsterstattende ydelser i mindst 1/2 år efter område, ydelsesart, alder, køn og familietype (AFSLUTTET) (1984-2005)
  SAM55: Modtagere under 60 år af midl indkomsterstattende ydelser i mindst 1/2 år efter område, ydelsesart, alder, køn og familietype (AFSLUTTET) (2006-2007)
  SAM7: Helårsmodtagere af indkomsterstattende ydelser efter område, dominerende ydelse, alder og køn (AFSLUTTET) (1984-2005)
  SAM77: Helårsmodtagere af indkomsterstattende ydelser efter område, dominerende ydelse, alder og køn (AFSLUTTET) (2006-2007)
  Kontanthjælp
  KYS01: Kontanthjælp (sæsonkorrigeret) efter visitation, sæsonkorrigering, alder og køn (2007M01-2021M03)
  KYS02: Kontanthjælp (sæsonkorrigeret) efter ydelsestype og sæsonkorrigering (2007M01-2021M03)
  KY01: Kontanthjælp (personer) efter visitation, alder og køn (2007M01-2021M03)
  KY12: Kontanthjælp (personer) efter ydelsestype, alder og køn (2007M01-2021M03)
  KY02: Kontanthjælpsmodtagere efter ydelsestype, alder og køn (AFSLUTTET) (2007M01-2015M12)
  KY13: Kontanthjælp (personer og beløb) efter enhed, ydelsestype og visitation (2007M01-2021M03)
  KY03: Kontanthjælp efter enhed, ydelsestype og visitation (AFSLUTTET) (2007M01-2015M12)
  KY04: Kontanthjælp (personer og beløb) efter område, enhed og visitation (2007M01-2021M03)
  KY05: Kontanthjælp efter enhed og ydelsestype (detaljeret) (AFSLUTTET) (2014M01-2015M12)
  KY15: Kontanthjælp (personer og beløb) efter enhed og ydelsestype (detaljeret) (2016M01-2021M03)
  KY16: Kontanthjælp (personer og beløb) efter område, enhed og ydelsestype (2007M01-2021M03)
  KY021: Kontanthjælpsmodtagere efter enhed, alder og køn (AFSLUTTET) (2007-2015)
  KY022: Kontanthjælpsmodtagere efter ydelsestype, alder og køn (AFSLUTTET) (2007-2015)
  KY023: Kontanthjælp efter enhed, ydelsestype og visitation (AFSLUTTET) (2007-2015)
  KY024: Kontanthjælp efter område og enhed (AFSLUTTET) (2007-2015)
  KY025: Kontanthjælp efter enhed og ydelsestype (detaljeret) (AFSLUTTET) (2007-2015)
  KY026: Kontanthjælp efter enhed, ydelsestype og familietype (AFSLUTTET) (2007-2015)
  KY027: Kontanthjælp efter enhed, ydelsestype og national oprindelse (AFSLUTTET) (2007-2015)
  KY028: Kontanthjælp efter enhed, national oprindelse og herkomst (AFSLUTTET) (2007-2015)
  KY031: Kontanthjælp (personer og beløb) efter enhed, visitation, alder og køn (2007-2020)
  KY032: Kontanthjælp (personer og beløb) efter enhed, ydelsestype, alder og køn (2007-2020)
  KY033: Kontanthjælp (personer og beløb) efter enhed, ydelsestype og visitation (2007-2020)
  KY034: Kontanthjælp (personer og beløb) efter enhed og område (2007-2020)
  KY035: Kontanthjælp (helårsmodtagere) efter område og visitation (2007-2020)
  KY036: Kontanthjælp detaljeret (personer og beløb) efter enhed og ydelsestype (2016-2020)
  KY037: Kontanthjælp (personer og beløb) efter enhed, ydelsestype og familietype (2007-2020)
  KY038: Kontanthjælp (helårsmodtagere) efter område, ydelsestype, national oprindelse og herkomst (2007-2020)
  KY050: Hjælp i særlige tilfælde (personer og beløb) efter enhed, ydelsestype, alder og køn (2007-2019)
  KY051: Hjælp i særlige tilfælde (personer og beløb) efter område, enhed og ydelsestype (2007-2019)
  KONT1: Kontanthjælpsmodtagere efter område og ydelsesart (AFSLUTTET) (2007M01-2013M12)
  KONT2: Udbetalt kontanthjælp efter område og ydelsesart (AFSLUTTET) (2007M01-2013M12)
  KONT2X: Udbetalt kontanthjælp (månedlig) efter område og ydelsesart (AFSLUTTET) (1994M01-2006M12)
  KONT1X: Kontanthjælpsmodtagere (månedlig, personer) efter område og ydelsesart (AFSLUTTET) (1994M01-2006M12)
  KH1R: Personer, der modtager kontanthjælp efter område, ydelsestype, familietype og alder (AFSLUTTET) (1994-2006)
  KH2R: Udbetalte beløb (1000 kr) til kontanthjælp efter område og ydelsestype (AFSLUTTET) (1994-2006)
  KH1: Familier, der modtager kontanthjælp efter område, ydelsesart, familietype og alder(AFSLUTTET) (1982-1994)
  KH2: Udbetalte beløb i 1000 kr til kontanthjælp efter område og ydelsesart (AFSLUTTET) (1982-1994)
  Sygedagpenge
  SOCDAG99: Afsluttede dagpengesager (sager) efter område, køn, alder, dagpengetype, varighed og enhed (AFSLUTTET) (2010-2014)
  SOCDAG88: Afsluttede dagpengesager (udbetalte beløb) efter område, køn, alder, dagpengetype, varighed, ophørsårsag og årsag til forlængelse (AFSLUTTET) (2010-2014)
  SOCDAG66: Afsluttede dagpengesager (udbetalte beløb) efter område, køn, alder, dagpengetype, varighed og familietype (AFSLUTTET) (2010-2014)
  SOCDAG55: Afsluttede dagpengesager (sager) efter område, køn, alder, dagpengetype, varighed og familietype (AFSLUTTET) (2010-2015)
  SOCDAG77: Afsluttede dagpengesager efter område, køn, alder, dagpengetype, varighed, ophørsårsag og årsag til forlængelse (AFSLUTTET) (2010-2014)
  SOCDAG2: Andel af beskæftigede med længerevarende sygdom efter branche, socio-økonomisk status, beskæftigelse og køn (2010-2019)
  SOCDAG1: Dagpenge ved sygdom og fødsel efter dagpengetype, bevægelse, alder og køn (2003-2019)
  SOCDAG00: Dagpenge ved sygdom og fødsel - alle indberetninger med beløb eller periode i året efter område, bevægelse, køn, alder og dagpengetype. (2006-2019)
  SOCDAG33: Afsluttede dagpengesager, antal sager efter område, køn, alder, dagpengetype, varighed, branche og socio-økonomisk status (AFSLUTTET) (2009-2014)
  Barselsdagpenge
  BARSEL04: Forældres barselsorlov i barnets første leveår opgjort i hele dage efter enhed, dagpengeret, orlov, uddannelseskombination og område (2015-2019)
  BARSEL01: Forældres barselsorlov (opgjort efter dage med ret til udbetaling af dagpenge) efter enhed, dagpengeret, orlov, uddannelseskombination og område (AFSLUTTET) (2003-2015)
  BARSEL02: Samboende forældres barselsorlov (opgjort efter dage med ret til udbetaling af dagpenge) efter enhed, dagpengeret, orlov, uddannelseskombination og område (AFSLUTTET) (2003-2015)
  BARSEL05: Samboende forældres barselsorlov i barnets første leveår opgjort i hele dage efter enhed, dagpengeret, orlov, uddannelseskombination og område (2015-2019)
  BARSEL03: Ikke samboende forældres barselsorlov (opgjort efter dage med ret til udbetaling af dagpenge) efter enhed, dagpengeret, eksistens, uddannelseskombination og område (AFSLUTTET) (2003-2015)
  BARSEL06: Ikke samboende forældres barselsorlov i barnets første leveår opgjort i hele dage efter enhed, dagpengeret, eksistens, uddannelseskombination og område (2015-2019)
  BARSEL11: Dage med barselsdagpenge (forældreårgange) efter enhed, berettigelse, sektor, social status og branche (2015-2019)
  BARSEL14: Dage med barselsdagpenge (forældreårgange) efter enhed, berettigelse og branche (detaljeret) (2015-2019)
  SOCDAG10: Samlet orlov efter fødslen efter orlovsuger og gennemsnitligt antal dage pr. barn (AFSLUTTET) (2007-2015)
  DAGP12X: Udbetalte beløb, alle afsluttede sager fordelt efter område, dagpengetype, ydelsesårsag og alder (AFSLUTTET) (1995-2002)
  DAGP8X: Udbetalte beløb, alle afsluttede sager fordelt efter område, dagpengetype, sagsvarighed, køn og alder (AFSLUTTET) (1995-2002)
  DAGP16Y: Udbetalte beløb til dagpenge, alle afsluttede sager efter område, sagsvarighed, ophørsårsag, køn og socioøkonomisk status (AFSLUTTET) (1997-2002)
  DAGP1: Udbetalte beløb til dagpenge efter område, dagpengetype, alder og køn (AFSLUTTET) (1985-2002)
  DAGP11: Dagpengetilfælde, alle afsluttede sager efter område, ydelsesårsag, ophørsårsag, køn, familietype og stilling (AFSLUTTET) (1995-1996)
  DAGP11A: Dagpengetilfælde, alle afsluttede sager efter område, ydelsesårsag, ophørsårsag, køn, familietype og socioøkonomisk status (AFSLUTTET) (2001-2002)
  DAGP11X: Udbetalte beløb, alle afsluttede sager fordelt efter område, ydelsesårsag, ophørsårsag, køn, familietype og stilling (AFSLUTTET) (1995-1996)
  DAGP10: Dagpengetilfælde, alle afsluttede sager efter område, sagsvarighed, ophørsårsag, familietype og erhverv (AFSLUTTET) (1995-2002)
  DAGP9: Dagpengetilfælde, alle afsluttede sager efter område, dagepengetype, ophørsårsag, familietype og erhverv (AFSLUTTET) (1995-2002)
  DAGP13: Dagpengetilfælde alle afsluttede sager efter område, sagsvarighed, ophørsårsag, alder og køn (AFSLUTTET) (1995-2002)
  DAGP13X: Udbetalte beløb til dagpenge, alle afsluttede sager efter område, sagsvarighed, ophørsårsag, alder og køn (AFSLUTTET) (1995-2002)
  DAGP14: Dagpengetilfælde alle afsluttede sager efter område, sagsvarighed, ophørsårsag, køn og erhverv (AFSLUTTET) (1995-2002)
  DAGP14X: Udbetalte beløb til dagpenge, alle afsluttede sager efter område, sagsvarighed, ophørsårsag, køn og erhverv (AFSLUTTET) (1995-2002)
  DAGP15: Dagpengetilfælde alle afsluttede sager efter område, sagsvarighed, ophørsårsag, køn og familie (AFSLUTTET) (1995-2002)
  DAGP15X: Udbetalte beløb til dagpenge, alle afsluttede sager efter område, sagsvarighed, ophørsårsag, køn og familie (AFSLUTTET) (1995-2002)
  DAGP16: Dagpengetilfælde alle afsluttede sager efter område, sagsvarighed, ophørsårsag, køn og arbejdsstilling (AFSLUTTET) (1995-1996)
  DAGP16A: Dagpengetilfælde alle afsluttede sager efter område, sagsvarighed, ophørsårsag, køn og socioøkonomisk status (AFSLUTTET) (1997-2002)
  DAGP12: Dagpengetilfælde, alle afsluttede sager efter område, dagpengetype, ydelsesårsag og alder (AFSLUTTET) (1995-2002)
  DAGP10X: Udbetalte beløb, alle afsluttede sager fordelt efter område, sagsvarighed, ophørsårsag, familietype og erhverv (AFSLUTTET) (1995-2002)
  DAGP17: Dagpengetilfælde alle afsluttede sager efter område, ophørsårsag, alder, køn og arbejdsstilling (AFSLUTTET) (1995-1996)
  DAGP17A: Dagpengetilfælde alle afsluttede sager efter område, ophørsårsag, alder, køn og socioøkonomisk status (AFSLUTTET) (1997-2002)
  DAGP17X: Udbetalte beløb til dagpenge, alle afsluttede sager efter område, ophørsårsag, alder, køn og arbejdsstilling (AFSLUTTET) (1995-1996)
  DAGP17Y: Udbetalte beløb til dagpenge, alle afsluttede sager efter område, ophørsårsag, alder, køn og socioøkonomisk status (AFSLUTTET) (1997-2002)
  DAGP18: Dagpengetilfælde alle afsluttede sager efter område, køn, erhverv, familie og ydelsesårsag (AFSLUTTET) (1995-2002)
  DAGP18X: Udbetalte beløb til dagpenge, alle afsluttede sager efter område, køn,erhverv, familie og ydelsesårsag (AFSLUTTET) (1995-2002)
  DAGP2: Dagpengeuger efter område, dagpengetype, alder og køn (AFSLUTTET) (1985-2002)
  DAGP3: Modtagere af dagpenge efter område, dagpengetype, alder og køn (AFSLUTTET) (1985-2002)
  DAGP4: Dagpengetilfælde efter område, dagpengetype, alder og køn (AFSLUTTET) (1985-2002)
  DAGP5: Dagpengetilfælde alle afsluttede sager efter område, dagpengetype, sagsvarighed, køn og erhverv (AFSLUTTET) (1995-2002)
  DAGP5X: Udbetalte beløb, alle afsluttede sager fordelt efter område, dagpengetype, sagsvarighed, køn og erhverv (AFSLUTTET) (1995-2002)
  DAGP6: Dagpengetilfælde, alle afsluttede sager efter område, dagpengetype, sagsvarighed, ophørsårsag (AFSLUTTET) (1995-2002)
  DAGP6X: Udbetalte beløb til dagpenge, alle afsluttede sager efter område, dagpengetype, sagsvarighed, ophørsårsag (AFSLUTTET) (1995-2002)
  DAGP7: Dagpengetilfælde, alle afsluttede sager fordelt efter område, dagpengetype, sagsvarighed og stilling (AFSLUTTET) (1995-1996)
  DAGP7A: Dagpengetilfælde, alle afsluttede sager fordelt efter område, dagpengetype, sagsvarighed og socioøkonomisk status (AFSLUTTET) (1997-2002)
  DAGP7X: Udbetalte beløb, alle afsluttede sager fordelt efter område, dagpengetype, sagsvarighed og stilling (AFSLUTTET) (1995-1996)
  DAGP7Y: Udbetalte beløb, alle afsluttede sager fordelt efter område, dagpengetype, sagsvarighed og socioøkonomisk status (AFSLUTTET) (1997-2002)
  DAGP8: Dagpengetilfælde, alle afsluttede sager efter område, dagpengetype, sagsvarighed, køn og alder (AFSLUTTET) (1995-2002)
  DAGP16X: Udbetalte beløb til dagpenge, alle afsluttede sager efter område, sagsvarighed, ophørsårsag, køn og arbejdsstilling (AFSLUTTET) (1995-1996)
  Efterlønsmodtagere
  ELH01: Fuldtidsdeltagere på efterløn efter område, antal, andel, alder og køn (AFSLUTTET) (2007-2013)
  ELH02: Fuldtidsdeltagere på efterløn efter a-kasse, antal, andel, alder og køn (AFSLUTTET) (2007-2013)
  ELK01: Fuldtidsdeltagere på efterløn efter område, antal, andel, alder og køn (AFSLUTTET) (2007K1-2013K4)
  ELK02: Fuldtidsdeltagere på efterløn efter a-kasse, antal, andel, alder og køn (AFSLUTTET) (2007K1-2013K4)
  ELKS01: Fuldtidsdeltagere på efterløn (Sæsonkorrigeret) efter område/køn, antal og andel og alder (AFSLUTTET) (2007K1-2013K4)
  AB707: Fuldtidsdeltagere på tilbagetrækning efter a-kasse, tilbagetrækning, alder og køn (AFSLUTTET) (2004-2009)
  AB703: Fuldtidsdeltagere på tilbagetrækning efter a-kasse, tilbagetrækning, alder og køn (AFSLUTTET) (2004K1-2010K3)
  Folke- og førtidspensionister
  PEN112: Folkepensionister efter område, ydelsestype, alder, køn og modtagere (2009-2021)
  PEN111: Førtidspensionister efter område, ydelsestype, alder, køn og modtagere (2009-2021)
  PEN11: Modtagere af folke- og førtidspension m.v. (pr. januar) efter område, pensionsform, alder og køn (AFSLUTTET) (2007-2018)
  PEN122: Folkepensionister med bopæl i Danmark efter ydelsestype, alder, køn og familietype (2009-2021)
  PEN12: Folke- og førtidspension (pr. januar) efter område, familietype, pensionsform, køn og enhed (AFSLUTTET) (2017-2018)
  PEN121: Førtidspensionister med bopæl i Danmark efter ydelsestype, alder, køn, familietype og enhed (2009-2021)
  PEN1: Modtagere af social pension m.v. januar efter område, pensionsform, plejehjemsophold , alder og køn (AFSLUTTET) (1984-2006)
  PEN22: Udbetalt folke- og førtidspension i 1000 kr efter område, pensionsform, beløbsart, civilstand og køn pr januar.(AFSLUTTET) (2007-2015)
  PEN2: Udbetalt social pension i 1000 kr efter område, pensionsform, beløbsart, civilstand og køn, pr januar (AFSLUTTET) (1984-2006)
  PEN33: Modtagere af folke- og førtidspension (pr januar) efter område, pensionsform, beløbsart, civilstand og køn (AFSLUTTET) (2007-2015)
  PEN3: Modtagere af social pension efter område, pensionsform, beløbsart, civilstand og køn, pr januar (AFSLUTTET) (1984-2006)
  UDG2: Udgifter fordelt efter formål og finansieringskilde (AFSLUTTET) (1995-2010)
  Sociale forhold
  Udsatte børn og unge
  BU33: Udsatte børn og unge i procent af befolkningen (0-22 år) efter område og foranstaltning (2011-2019)
  BU04: Personrettet støtte pr. 31. december til udsatte børn og unge (nettoopgørelse) efter administrationslandsdel, foranstaltning, alder og køn (AFSLUTTET) (2006-2013)
  BU04A: Støtte pr. 31. december til udsatte børn og unge (nettoopgørelse) efter område, foranstaltning, alder og køn (2011-2019)
  RESSBU2: Særlige dagtilbud og klubber for børn og unge efter område og alder (2019-2020)
  BU28: Samlede offentlige netto-driftsudgifter til udsatte børn og unge efter foranstaltning (2002-2020)
  Anbragte børn og unge
  ANBAAR2: Anbragte børn og unge pr. 31. december (erstatter BU03B) efter foranstaltning, alder og køn (2011-2020)
  ANBAAR15: Anbragte børn og unge pr. 31. december (erstatter ANBAAR5) efter anbringelsessted, alder og køn (2011-2020)
  ANBAAR5: Anbragte børn og unge pr. 31. december (erstatter ANBAAR1) efter anbringelsessted, alder og køn (AFSLUTTET) (2011-2018)
  ANBAAR16: Anbragte børn og unge pr. 31. december (erstattter ANBAAR6) efter landsdel, anbringelsessted, foranstaltning, alder og køn (2011-2020)
  ANBAAR6: Anbragte børn og unge pr. 31. december efter landsdel, anbringelsessted, foranstaltning, alder og køn (AFSLUTTET) (2011-2018)
  ANBAAR12: Anbragte børn og unge pr. 31. december efter administrationskommune og anbringelsessted (2011-2020)
  ANBAAR13: Anbragte børn og unge pr. 31. december efter administrationskommune og foranstaltning (2011-2020)
  ANBAAR9: Anbragte børn og unge pr. 31. december efter administrationskommune og alder (2011-2020)
  ANBAAR7: Iværksatte anbringelser af børn og unge efter landsdel, anbringelsessted, alder og køn (AFSLUTTET) (2011-2018)
  RESFDPJ: Privat familiepleje og døgnpleje (hele landet) efter opholdssted (2015-2020)
  RESFAMPL: Konkret godkendte, generelt godkendte og netværks plejefamilier (hele landet) efter ydelse (2016-2020)
  Iværksatte anbringelser
  ANBAAR8: Iværksatte anbringelser af børn og unge efter landsdel, foranstaltning, alder og køn (2011-2020)
  ANBAAR17: Iværksatte anbringelser af børn og unge (erstatter ANBAAR7) efter landsdel, anbringelsessted, alder og køn (2011-2020)
  ANBAAR14: Iværksatte anbringelser efter administrationskommune og alder (2011-2020)
  ANBAAR10: Udslagsgivende årsager til iværksatte anbringelser efter landsdel, årsag til anbringelse, alder og køn (2018-2020)
  ANBAAR1: Anbragte børn og unge pr. 31. december (erstattes af ANBAAR5) efter anbringelsessted, alder og køn (AFSLUTTET) (2011-2017)
  ANBAAR3: Anbragte børn og unge pr. 31. december (erstattes af ANBAAR6) efter administrations kommune, anbringelsessted, foranstaltning, alder og køn (AFSLUTTET) (2011-2017)
  ANBAAR4: Iværksatte anbringelser af børn og unge (erstattes af ANBAAR7) efter administrations kommune, anbringelsessted, alder og køn (AFSLUTTET) (2011-2017)
  Forebyggende foranstaltninger
  BU01AA: Forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge pr. 31. december efter område, foranstaltning, alder og køn (AFSLUTTET) (2011-2018)
  BUFF01: Forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge pr. 31. december efter område og foranstaltning (2015-2019)
  BU01A: Forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge pr. 31. december efter administrationskommune, alder og køn (AFSLUTTET) (2011-2017)
  BU01: Forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge pr. 31. december efter administrationskommune, alder og køn (AFSLUTTET) (2006-2013)
  BU02A: Anbragte børn og unge pr. 31. december efter område og anbringelsessted. (AFSLUTTET) (2006-2015)
  BU02B: Anbragte børn og unge pr. 31. december efter anbringelsessted, alder og køn. (AFSLUTTET) (2006-2015)
  BU03A: Anbragte børn og unge pr. 31. december efter område og foranstaltning.(AFSLUTTET) (2006-2015)
  BU03B: Anbragte børn og unge pr. 31. december efter foranstaltning, alder og køn. (AFSLUTTET) (2006-2015)
  ANB1: Anbragte børn og unge efter område og anbringelsessted (AFSLUTTET) (2011K1-2017K1)
  ANB2: Anbragte børn og unge efter anbringelsessted, alder og køn (AFSLUTTET) (2011K1-2017K1)
  ANB3: Anbragte børn og unge efter område og foranstaltning (AFSLUTTET) (2011K1-2017K1)
  ANB4: Anbragte børn og unge efter foranstaltning, alder og køn (AFSLUTTET) (2011K1-2017K1)
  RESSBU: Særlige dagtilbud og klubber samt døgninstitutioner for børn og unge efter område, foranstaltning, pladstype og alder (AFSLUTTET) (2008-2018)
  Underretninger
  UND1: Underretninger vedr. børn efter administrations kommune, underrettere, alder og køn (2015-2019)
  UND2: Børn der er modtaget underretninger om efter administrations kommune, underretninger, alder og køn (2015-2019)
  UND3: Årsager til underretninger vedr. børn efter administrations kommune, årsag, underrettere, alder og køn (2015-2019)
  BU20: Afgørelser om anbringelser hvor den udslagsgivende årsag ligger hos barnet efter område, årsag til anbringelse, alder og køn (AFSLUTTET) (2006-2017)
  BU21: Afgørelser om anbringelser hvor den udslagsgivende årsag ligger hos forældrene efter område og årsag til anbringelse (AFSLUTTET) (2006-2017)
  BU25: Ændringer i anbringelsen efter område, årsager til ændring, alder og køn (AFSLUTTET) (2014-2018)
  BU32: Sammenbrud i anbringelsen efter område, årsag til sammenbrud, ændring/ophør og køn (AFSLUTTET) (2013-2016)
  BIS55: Familier, som har udsatte børn og unge, og som i årets løb har modtaget familierettet støtte efter område og foranstaltning (AFSLUTTET) (2007-2011)
  BIS66: Børn og unge anbragt uden for eget hjem pr 31 december efter område, alder og samlet varighed af anbringelserne (AFSLUTTET) (2006-2009)
  BIS99: Børn og unge anbragt uden for eget hjem pr 31 december efter område og foranstaltning (AFSLUTTET) (2006-2009)
  BIS4: Børn og unge med forebyggende foranstaltning pr 31 december efter område, foranstaltning, alder og køn (AFSLUTTET) (2001-2005)
  BIS2: Børn og unge anbragt uden for eget hjem pr 31 december efter område, anbringelsessted, alder og køn (AFSLUTTET) (1982-2005)
  BIS9: Børn og unge anbragt uden for eget hjem pr 31 december efter område og foranstaltning (AFSLUTTET) (2001-2005)
  BIS6: Børn og unge anbragt uden for eget hjem pr 31 december efter område, alder og samlet varighed af anbringelserne (AFSLUTTET) (2001-2005)
  BIS7: Børn og unge, som i årets løb har afsluttet anbringelse uden for hjemmet efter område, alder og varighed af seneste anbringelse (AFSLUTTET) (2001-2005)
  BIS8: Børn og unge som modtog støtte pr 31 december, og som ikke i tidligere år har modtaget støtte efter område, alder og foranstaltning (AFSLUTTET) (2001-2005)
  BIS3: Familier med udsatte børn og unge, som i årets løb har modtaget støtte efter område og bistandens art (AFSLUTTET) (2001-2005)
  BIS5: Familier, som har udsatte børn og unge, og som i årets løb har modtaget familierettet støtte efter område og foranstaltning (AFSLUTTET) (2001-2005)
  BU26: Alderssvarende klassetrin for udsatte (inkl. tidligere udsatte) efter bopælskommune, klassetrin 1-10, uddannelsesstatus og mål/kontrolgruppee (AFSLUTTET) (2009-2013)
  BU23: Gennemført 9. klasse for udsatte (inkl. tidligere udsatte) efter bopælskommune, uddannelsesniveau og mål/kontrolgruppe (AFSLUTTET) (2009-2013)
  BU22: Kriminalitet for udsatte (inkl. tidligere udsatte) efter bopælslandsdel, overtrædelsesart og mål/kontrolgruppe (AFSLUTTET) (2009-2013)
  BU23A: Gennemført 9. klasse for udsatte (inkl. tidligere udsatte) efter område, uddannelsesniveau og foranstaltning (AFSLUTTET) (2010-2015)
  BU26A: Undervisning på alderssvarende klassetrin for udsatte (inkl. tidligere udsatte) efter område, klassetrin, uddannelsesstatus og foranstaltning (AFSLUTTET) (2010-2015)
  BU30A: Gennemført uddannelse for 25 årige efter område, uddannelsesniveau og foranstaltning (AFSLUTTET) (2010-2015)
  BU29: Ulovligt fravær blandt børn og unge efter område, målgruppe og fraværs procent (AFSLUTTET) (2010-2013)
  BU29A: Ulovligt fravær blandt børn og unge efter område, foranstaltning og fraværs procent (AFSLUTTET) (2010-2015)
  BU31A: Resultater (pointskala 0-100), fra nationale test efter foranstaltning, profilområder og køn (AFSLUTTET) (2010-2016)
  BU31: Resultater (pointskala 0-100), fra nationale test efter målgruppe, profilområder og køn (AFSLUTTET) (2010-2013)
  BU30: Gennemført uddannelse for 25 årige efter område, uddannelsesniveau og tidligere udsatte/ikke udsatte(AFSLUTTET) (2009-2014)
  BU34: Udsatte børns fritidsaktiviteter efter alder, køn, enhed og hyppighed (AFSLUTTET) (2014-2016)
  BU35: Venskaber hos udsatte børn efter alder, køn, enhed og venskaber (AFSLUTTET) (2014-2016)
  BU36: Udsatte børns voksenkontakt efter alder, køn, enhed og hyppighed (AFSLUTTET) (2014-2016)
  BU37: Udsatte børns kontakt til forældre efter alder, køn, enhed og kontakt til forældre (AFSLUTTET) (2014-2016)
  BU38: Udsatte børns trivsel generelt efter alder, køn, enhed og trivsel (AFSLUTTET) (2014-2016)
  BU22A: Kriminalitet for udsatte (inkl. tidligere udsatte) efter bopælslandsdel, overtrædelsesart og mål/kontrolgruppe (AFSLUTTET) (2010-2015)
  BU24: Misbrug blandt udsatte (inkl. tidligere udsatte) efter bopælsregion, behandling og mål/kontrolgruppe (AFSLUTTET) (2009-2015)
  BU27: Selvmord blandt udsatte (inkl. tidligere udsatte) efter mål/kontrolgruppe (AFSLUTTET) (2007-2016)
  Børnetilskud og børnefamilieydelse
  BTS1: Familier berettiget til børnetilskud eller ungdomsydelse i årets 4 kvartal efter område og tilskudsart (AFSLUTTET) (1982-1986)
  BTS2: Børn med børnetilskud eller ungdomsydelse i årets 4 kvartal efter område og tilskudsart(AFSLUTTET) (1982-1986)
  BTS3: Udbetalte beløb til børnetilskud eller ungdomsydelse (1000 kr) i årets 4 kvarta efter område og tilskudsart(AFSLUTTET) (1982-1986)
  BTS44: Familier med børnetilskud og børnefamilieydelse i årets 4. kvartal efter område og tilskudsart (AFSLUTTET) (2007-2017)
  BTS4: Familier med børnetilskud og børnefamilieydelse i årets 4. kvartal efter område og tilskudsart (AFSLUTTET) (1987-2006)
  BTS55: Børn med børnetilskud og børnefamilieydelse i årets 4 kvartal efter område og tilskudsart (AFSLUTTET) (2007-2017)
  BTS5: Børn med børnetilskud og børnefamilieydelse i årets 4 kvartal efter område og tilskudsart (AFSLUTTET) (2001-2006)
  BTS66: Udbetalte beløb til børnetilskud og børnefamilieydelse (1000 kr) i årets 4. kvartal efter område og tilskudsart (AFSLUTTET) (2007-2016)
  BTS6: Udbetalte beløb til børnetilskud og børnefamilieydelse (1000 kr) i årets 4 kvartal efter område og tilskudsart(AFSLUTTET) (1987-2006)
  BTS101: Modtagere af børnefamilieydelser og tilskud efter område, tilskudsart, køn, antal børn og enhed (2017K1-2020K4)
  BIDRAG11: Børn med forskudsvis udbetalte børnebidrag efter område og alder (AFSLUTTET) (2006-2010)
  BIDRAG1: Børn med forskudsvis udbetalte børnebidrag efter område og alder (AFSLUTTET) (2000-2005)
  BIDRAG22: Forskudsvis udbetalte børnebidrag, efter område og ydelse (AFSLUTTET) (2006-2010)
  BIDRAG2: Forskudsvis udbetalte børnebidrag, efter område og ydelse (AFSLUTTET) (2000-2005)
  RESV08: Socialpædagogisk bistand og behandlingsmæssige tilbud efter område, ydelsesart og alder (AFSLUTTET) (2011-2012)
  RESV07: Socialpædagogisk bistand og behandlingsmæssige tilbud efter område, ydelsesart, målgruppe og køn (AFSLUTTET) (2007-2012)
  Handicapområdet
  HAND01: Handicapydelser efter område og ydelsestype (2015K1-2019K4)
  HAND01X: Handicapydelser (Antal) efter område, handicapydelse og handicaptilbud (AFSLUTTET) (2013K4-2017K2)
  HAND02X: Handicapydelser efter handicapydelse, uddannelse, civilstand, alder og køn (AFSLUTTET) (2013K4-2017K2)
  HAND02: Modtagere af handicapydelser efter ydelsestype, uddannelse, civilstand, alder og køn (2015K1-2019K4)
  HAND03: Handicapydelser efter ydelsestype og målgruppe (2015K1-2019K4)
  HAND03X: Handicapydelser efter handicapydelse, handicaptilbud og målgruppe (AFSLUTTET) (2013K4-2017K2)
  HAND04A: Modtagere af handicapydelser efter ydelsestype og forsørgelsesgrundlag (2015K1-2019K4)
  HAND04AX: Handicapydelser efter handicapydelse og forsørgelsesgrundlag (AFSLUTTET) (2013K4-2017K2)
  HAND05: Handicapydelser efter område og ydelsestype (2015-2019)
  HAND05X: Handicapydelser efter område, handicapydelse og handicaptilbud (AFSLUTTET) (2014-2016)
  HAND06: Handicapydelser (Antal pr. 1.000 indbyggere) efter område og ydelsestype (2015K1-2019K4)
  HAND06X: Handicapydelser (Antal pr. 1.000 indbyggere) efter område, handicapydelse og handicaptilbud (AFSLUTTET) (2013K4-2017K2)
  HAND07: Modtagere af handicapydelser efter område og ydelsestype (2015K1-2019K4)
  HAND04: Handicapydelser efter handicapydelse og forsørgelsesgrundlag (AFSLUTTET) (2013K4-2016K4)
  RESHJMTR: Hjemmetræning af børn og unge (hele Landet) efter serviceydelser (2015-2020)
  RESLED: Ledsageordning for børn og unge med nedsat funktionsevne (hele Landet) efter køn og alder (2015-2020)
  RESV01: Botilbud til voksne efter område, botilbud, klienttype og køn (AFSLUTTET) (2007-2012)
  RESV02: Botilbud til voksne efter område, botilbud, klienttype og målgruppe (AFSLUTTET) (2007-2012)
  RESV03: Botilbud til voksne efter område, botilbud, klienttype og alder (AFSLUTTET) (2007-2012)
  RESV04: Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud efter område, aktivitet, målgruppe og køn (AFSLUTTET) (2007-2012)
  RESV05: Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud efter område, aktivitet og alder (AFSLUTTET) (2007-2012)
  Handicapbiler
  HANDBIL1: Bevilget støtte til handicapbil efter område og enhed (2011-2019)
  HANDBIL2: Afslag af støtte til handicapbil efter område og enhed (2010-2019)
  Sociale ydelser til ældre
  VH33: Leverandører af privat hjemmehjælp efter område (2008-2020)
  AED08: Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning efter område, ydelsestype, alder og køn (2008-2020)
  AED10: Modtagere af forebyggende hjemmebesøg, efter område, hjemmebesøg, alder og køn (AFSLUTTET) (2008-2015)
  AED10A: Modtagere af forebyggende hjemmebesøg, efter område, hjemmebesøg, alder og køn (2016-2020)
  AED18: Brugertidsprocent efter område (AFSLUTTET) (2007-2009)
  AED19: Udskrivninger og sengedage for personer 67 år og derover, efter område, enhed og diagnose (2007-2018)
  AED20A: Forløb og genindlæggelser for personer 67 år og derover, efter område, enhed og diagnose (2012-2018)
  AED20: Forløb og genindlæggelser for personer 67 år og derover, efter område, enhed og diagnose (AFSLUTTET) (2007-2016)
  AED21: Serviceindikatorer (pct. af befolkningen) efter område og serviceydelser (2008-2020)
  REHAB: Modtagere af rehabilitering efter område, alder og køn (AFSLUTTET) (2017-2018)
  REHAB19: Modtagere af rehabilitering efter område, alder og køn (2019-2020)
  RESANDHJ: Husstande, der modtager anden hjælp til pasning af døende efter region og alder (2014-2019)
  RESPLEJV: Plejevederlag til pasning af døende efter region, varighed, modtagere og alder (2014-2019)
  RESPRVHJ: Fritvalgsbevis, privat hjælper og pasning af nærtstående (hele landet) efter ydelse (2015-2020)
  RESDHJCE: Daghjem og dagcentre efter region og visitation (2016-2020)
  Visiteret hjælp i eget hjem
  AED022: Hjemmehjælp, frit valg (visiterede timer pr. uge) efter område, ydelsestype, alder og køn (2008-2020)
  AED021: Hjemmehjælp, frit valg (visiterede timer, ugentligt gennemsnit pr. modtager) efter område, ydelsestype, alder og køn (2008-2020)
  AED06: Modtagere visiteret til hjemmehjælp, frit valg, efter område, ydelsestype, timer pr. uge, alder og køn (2008-2020)
  AED14: Modtagere visiteret til hjemmehjælp, frit valg, der skifter leverandør efter område, ydelsestype, alder og køn (2009-2020)
  AED12: Modtagere visiteret til hjemmehjælp, frit valg, der benytter privat leverandør efter område, ydelsestype, alder og køn (2008-2020)
  AED13: Førstegangsvisiterede, frit valg, der benytter privat leverandør efter område, ydelsestype, alder og køn (2010-2020)
  RESMAD: Personer visiteret til madservice efter område og leverandør (2008-2020)
  Leveret hjælp i eget hjem
  AED01: Hjemmehjælp, frit valg (leverede timer pr. uge) efter område, ydelsestype, alder og køn (2011-2020)
  AED02: Hjemmehjælp, frit valg (leverede timer, ugentligt gennemsnit) efter område, ydelsestype, alder og køn (2011-2020)
  AED17: Hjemmehjælpsbesøg der gennemføres planmæssigt efter område (AFSLUTTET) (2012-2019)
  AED023: Modtagere af leveret hjemmehjælp, frit valg, efter område, ydelsestype, timer pr. uge, alder og køn (2011-2020)
  AED012: Modtagere af leveret hjemmehjælp, frit valg, der benytter privat leverandør efter område, ydelsestype, alder og køn (2013-2020)
  Boliger til ældre
  RESP01: Pladser på ældreområdet efter område, foranstaltningsart og pladstype (2007-2020)
  AED16: Frit boligvalg og gennemsnitlig ventetid til plejehjem og plejeboliger for personer 67 år og derover efter enhed og område (2009-2020)
  AED07: Modtagere af hjemmehjælp, plejehjem og plejebolig, efter område, alder og køn (2008-2020)
  MH11: Modtagere af midlertidig hjemmehjælp efter område, hjælpens hyppighed og alder (AFSLUTTET) (2006-2013)
  AED03: Hjemmehjælp, plejehjem og plejebolig (visiterede timer pr. uge) efter område, ydelsestype, alder og køn (AFSLUTTET) (2008-2010)
  AED04: Visiteret hjemmehjælp, plejehjem og plejebolig ( ugentligt gennemsnit pr . modtager) efter område, ydelsestype, alder og køn (AFSLUTTET) (2008-2010)
  AED05: Modtagere af hjemmehjælp, plejehjem og plejebolig, efter område, ydelsestype, timer pr. uge, alder og køn (AFSLUTTET) (2008-2010)
  RES1: Sociale foranstaltninger efter område og foranstaltningsart (AFSLUTTET) (1983-2003)
  RES10X: Personale i ældreomsorg, fuldtidsbeskæftigede efter område og funktion (AFSLUTTET) (2007-2009)
  RES10XX: Personale i ældreomsorg, fuldtidsbeskæftigede efter område og funktion (AFSLUTTET) (2000-2006)
  RES2: Personale ved sociale foranstaltninger efter område, foranstaltningsart og personaleart (AFSLUTTET) (1983-1993)
  RES2N: Personale ved sociale foranstaltninger, fuldtidsbeskæftigede efter område, foranstaltningsart og personaleart (AFSLUTTET) (1994-2000)
  RES3: Pladser i sociale foranstaltninger efter område, foranstaltningsart og pladstype (AFSLUTTET) (1987-2000)
  RESI01: Indskrevne i pleje- og ældreboliger efter område, alder og foranstaltningsart (2007-2020)
  Sociale ydelser til voksne
  BOST11: Husstande (ekskl. førtidspensionister) med boligsikring i december efter område og boligsikringsart (AFSLUTTET) (2007-2018)
  BOST1: Husstande med boligsikring i december efter område og boligsikringsart (AFSLUTTET) (1983-2006)
  BOST22: Udbetalte beløb til boligsikring (ekskl. pensionister) i december efter område og boligsikringsart (1000 kr) (AFSLUTTET) (2007-2018)
  BOST2: Udbetalte beløb til boligsikring (1000 kr) i december efter område og boligsikringsart (AFSLUTTET) (1983-2006)
  BOST33: Husstande med boligydelse i december måned efter område og boligydelsesart (AFSLUTTET) (2007-2018)
  BOST3: Husstande med boligydelse i december efter område og boligydelsesart (AFSLUTTET) (1983-2006)
  BOST4: Udbetalte beløb til boligydelse (1000 kr) i december efter område og boligydelsesart (AFSLUTTET) (1983-2006)
  BOST44: Udbetalte beløb til boligydelse (1000 kr) i december efter område og boligydelsesart (AFSLUTTET) (2007-2018)
  BOST55: Boligsikring til nye førtidspensionister efter enhed (AFSLUTTET) (2003-2018)
  BOST61: Boligsikring i december efter familietype og enhed (AFSLUTTET) (1967-2011)
  BOST62: Boligydelse i december efter pensionsstatus og enhed (AFSLUTTET) (1967-2011)
  BOST63: Boligstøtte efter område, ydelsestype, måned og enhed (2007-2020)
  BOST64: Boligstøtte efter alder, ydelsestype, måned og enhed (2007-2020)
  RES3EX: Pladser på ældreområdet efter område, foranstaltningsart og pladstype (AFSLUTTET) (2001-2006)
  RES3N: Pladser i sociale foranstaltninger efter område, foranstaltningsart og pladstype (AFSLUTTET) (2001-2006)
  RES3NX: Pladser i sociale foranstaltninger efter område, foranstaltningsart og pladstype (AFSLUTTET) (2001-2005)
  RES4: Indskrevne i sociale foranstaltninger efter område, foranstaltningsart og klienttype (AFSLUTTET) (1987-2002)
  RES6: Indskrevne på plejehjem (83-98) efter område og alder (AFSLUTTET) (1983-1998)
  RES6A: Indskrevne i pleje- og ældreboliger efter område, alder og foranstaltningsart (AFSLUTTET) (1999-2003)
  RES6BX: Indskrevne i pleje- og ældreboliger efter område, alder og foranstaltningsart(AFSLUTTET) (2004-2006)
  RES9: Pasningsgaranti i henhold til serviceloven efter område og alder (AFSLUTTET) (2004)
  MH1: Modtagere af midlertidig hjemmehjælp (året før) efter område, hjælpens hyppighed og alder (AFSLUTTET) (2003-2005)
  MH1X: Modtagere af midlertidig hjemmehjælp (året før) efter område, hjælpens hyppighed og alder (AFSLUTTET) (1982-2002)
  FORHJBE: Forebyggende hjemmebesøg (året før) efter område, art og alder (AFSLUTTET) (2000-2006)
  FORHJBE1: Forebyggende hjemmebesøg (året før) efter område, art og alder (AFSLUTTET) (2007-2008)
  VH1A: Modtagere af varig hjemmehjælp, efter område,alder og hjælpens omfang (AFSLUTTET) (1982-1984)
  VH1B: Modtagere af varig hjemmehjælp, efter område,alder og hjælpens omfang (AFSLUTTET) (1985-1998)
  VH2: Modtagere af varig hjemmehjælp på plejehjem og beskyttede boliger samt vejtid fordelt efter område(AFSLUTTET) (2002-2006)
  VH3: Leverandører af privat hjemmehjælp efter område (AFSLUTTET) (2004-2006)
  VH4: Personer, der er omfattet af frit valg/bruger af varig hjemmehjælp udført af privat leverandør efter område, foranstaltningsart, hjælpens art og alder (AFSLUTTET) (2004-2006)
  VH44: Personer, der er omfattet af frit valg/bruger af varig hjemmehjælp udført af privat leverandør efter område, foranstaltningsart, hjælpens art og alder (AFSLUTTET) (2007-2010)
  VHLT: Leverede timer pr uge til varig hjemmehjælp efter område, ydelsesart og alder(AFSLUTTET) (2006)
  VHLT04X: Leverede timer pr uge til varig hjemmehjælp efter område, ydelsesart og alder (AFSLUTTET) (2004)
  VHLT05X: Leverede timer pr uge til varig hjemmehjælp efter område, ydelsesart og alder (AFSLUTTET) (2005)
  VHLT1: Leverede timer pr uge til varig hjemmehjælp (beboere i eget hjem, ældreboliger mv) efter område, ydelsesart og alder (AFSLUTTET) (2007)
  VHP: Modtagere af varig hjemmehjælp, efter område, alder, omfang og art (AFSLUTTET) (2006)
  VHP04X: Modtagere af varig hjemmehjælp efter område, ydelsesart, alder og omfang (AFSLUTTET) (2004)
  VHP05X: Modtagere af varig hjemmehjælp, efter område, alder, omfang og art (AFSLUTTET) (2005)
  VHP1: Modtagere af varig hjemmehjælp efter område, beboertype, ydelsesart, alder og omfang (AFSLUTTET) (2007)
  VHPX: Modtagere af varig hjemmehjælp, efter område, alder, omfang og art (AFSLUTTET) (1999-2003)
  VHTT: Tildelte timer pr uge til varig hjemmehjælp efter område, ydelsesart og alder (AFSLUTTET) (1999-2003)
  VHVT1: Visiterede timer pr uge til varig hjemmehjælp (Personlig pleje og praktisk hjælp til beboere på plejehjem og plejeboliger) efter område og alder (AFSLUTTET) (2007)
  Stofmisbrugsbehandling
  SMDBV001: Stofmisbrugsbehandling efter område og aktivitet i året (2015-2019)
  SMDBV002: Stofmisbrugsbehandling efter område og nøgletal (2015-2019)
  SMDBV003: Stofmisbrugsbehandling efter nøgletal, køn og alder (2015-2019)
  SMDBV004: Stofmisbrugsbehandling efter område og behandlingsgaranti (2015-2019)
  SMDBV005: Stofmisbrugsbehandling efter myndighedskommune og afslutningsstatus (2015-2019)
  Boformer og kvindekrisecentre
  BOF11B: Personer på boformer efter alder, ophold og køn (1999-2019)
  BOF11A: Personer på boformer efter alder, overnatning og køn (1999-2019)
  BOF12: Ophold på opholdssteder efter overnatning, alder og køn (1999-2019)
  KRISE1: Ophold og beboere på kvindekrisecentre efter bopælsregion, varighed og beboerstatus (2017-2019)
  KRISE2: Ophold og beboere på kvindekrisecentre efter herkomst, varighed og beboerstatus (2017-2019)
  KRISE3: Ophold og beboere på kvindekrisecentre efter alder, varighed og beboerstatus (2017-2019)
  Personale inden for omsorg og pleje
  RES13: Personale i kommunal og regional omsorg og pleje, fuldtidsbeskæftigede efter område og arbejdsfunktion (AFSLUTTET) (2016-2019)
  RES14: Personale i kommunal og regional omsorg og pleje, fuldtidsbeskæftigede efter område og hovedkonto (AFSLUTTET) (2016-2019)
  RES15: Personale i kommunal tandpleje og sundhedspleje, fuldtidsbeskæftigede efter område og funktion (AFSLUTTET) (2016-2019)
  RES10: Personale i omsorg og pleje, fuldtidsbeskæftigede efter område, arbejdsfunktion og hovedkonto (AFSLUTTET) (2008-2015)
  RES11: Personale i kommunal tandpleje og sundhedspleje, fuldtidsbeskæftigede efter område og funktion (AFSLUTTET) (2007-2015)
  Trafikulykker
  Færdselsuheld
  UHELD3: Færdselsuheld med personskade efter uheldsart, uheldssituation, by/landområde og hastighedsbegrænsning (1997-2020)
  UHELD4: Færdselsuheld med personskade efter uheldsart, type af transportmiddel involveret, klokkeslet, ugedag og måned (1997-2020)
  UHELD5: Færdselsuheld med personskade efter uheldsart, uheldssituation, transportmiddel og modpart (2001-2020)
  UHELD6: Færdselsuheld med personskade efter uheldsart, uheldssituation, transportmiddel og antal transportmidler involveret (2001-2020)
  UHELDK7: Færdselsuheld med personskade efter uheldsart, kommune, by/landområde og uheldssituation (1998-2020)
  UHELD7: Færdselsuheld med personskade efter uheldsart, kommune, by/landområde og uheldssituation (AFSLUTTET) (1997-2006)
  UHELD8: Tilskadekomne og dræbte i færdselsuheld efter uheldsart, personskade, transportmiddel, køn, alder og skadens type (2001-2020)
  UHELD9: Tilskadekomne og dræbte i færdselsuheld efter uheldsart, personskade, transportmiddel, personart, by/landområde og gade- eller vejtype (2001-2020)
  UHELD10: Tilskadekomne og dræbte i færdselsuheld efter uheldsart, uheldssituation, personskade, transportmiddel og modpart (2001-2020)
  UHELD11: Tilskadekomne og dræbte i færdselsuheld efter uheldsart, personskade, transportmiddel, i/udenfor transportmidlet, personart og spirituspåvirkning (2001-2020)
  UHELD13: Tilskadekomne og dræbte i færdselsuheld (AFSLUTTET) (1930-1992)
  UHELDK1: Tilskadekomne og dræbte i færdselsuheld efter område, personskade, indblandede transportmidler, alder og køn (1998-2020)
  UHELD1: Tilskadekomne og dræbte i færdselsuheld efter område, personskade, transportmidler, alder og køn (AFSLUTTET) (1993-2006)
  UHELDK2: Tilskadekomne og dræbte i spiritusuheld fordelt efter region, køn og alder (1998-2020)
  UHELD2: Tilskadekomne og dræbte i spiritusuheld fordelt efter amt, køn og alder (AFSLUTTET) (1993-2006)
  UHELD12: Førere og fodgængere efter transportmiddel, køn, alder, kørekortets alder og alkoholpromille (2001-2020)
  MOERKE: Personskader i færdselsuheld indberettet af politi, sygehusenes akutmodtagelse og sygehuse efter indberetter, uheldssituation, transportmiddel, køn, alder og skadens type (2001-2018)
  MOERKE1: Personskader i færdselsuheld indberettet af sygehusenes akutmodtagelse og sygehuse efter indberetter, uheldssituation, transportmiddel, køn, alder og personskade (klassificeret efter diagnose) (2009-2018)
  Trafikulykker med tog og skib
  BANE91: Dræbte og tilskadekomne ved jernbanetrafik efter banenet, personkategori og personskade (1993-2019)
  BANE92: Dræbte og tilskadekomne ved jernbanetrafik efter banenet, uheldstype og personskade (2002-2019)
  SKIB92: Søulykker med danske skibe efter uheldstype og omfang (2010-2016)
  SKIB92X: Søulykker med danske handelsskibe og fiskerfartøjer efter uheldstype og skibstype (AFSLUTTET) (1994-2011)
  SKIB93: Arbejdsulykker og omkomne på danske skibe efter skibstype og personulykker (2004-2016)
  SKIB93X: Omkomne og tilskadekomne ved søulykker med danske skibe efter skibstype og enhed (AFSLUTTET) (1999-2011)
  SKIB94: Søulykker i dansk farvand efter uheldstype, farvand og omfang (2010-2016)
  SKIB94X: Søulykker i dansk farvand med udenlandske skibe efter uheldstype (AFSLUTTET) (1997-2011)
  Kriminalitet
  Anmeldte forbrydelser
  STRAF10: Anmeldte forbrydelser efter overtrædelsesart (1995K1-2021K2)
  STRAF11: Anmeldte forbrydelser efter område og overtrædelsesart (2007K1-2021K2)
  STRAF12: Anmeldte forbrydelser efter overtrædelsesart, sæsonkorrigeret (1995K1-2021K2)
  STRAF1: Anmeldte forbrydelser efter område og overtrædelsens art (AFSLUTTET) (1995K1-2006K4)
  STRAF20: Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter overtrædelsens art og anmeldte og sigtede (1995-2020)
  STRAF22: Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, overtrædelsens art og anmeldte og sigtede (2007-2020)
  STRAF24: Anmeldte forbrydelser pr. 100.000 indbyggere efter overtrædelsens art (2018-2020)
  STRAF2: Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, overtrædelsens art og anmeldte og sigtede (AFSLUTTET) (1995-2006)
  Ofre for anmeldte forbrydelser
  STRAF5: Ofre for anmeldte forbrydelser efter overtrædelsens art, alder og køn (2001-2020)
  Domme
  STRAF4: Strafferetlige afgørelser efter overtrædelsens art, afgørelsestype, alder og køn (AFSLUTTET) (1990-2006)
  STRAF40: Strafferetlige afgørelser efter overtrædelsens art, afgørelsestype, alder og køn (1980-2020)
  STRAF41: Befolkning til brug for beregning af domme pr. indbygger efter område, alder og køn (AFSLUTTET) (2007-2020)
  STRAF42: Strafferetslige afgørelser efter tilhørsforhold til Danmark, overtrædelsens art, afgørelsestype, alder og køn (1995-2020)
  STRAF43: Strafferetlige afgørelser i alt pr. 100.000 indbyggere efter afgørelsestype, alder og køn (2018-2020)
  STRAF44: Strafferetslige afgørelser efter område, overtrædelsens art, afgørelsestype, alder og køn (2007-2020)
  STRAF46: Betingede frihedsstraffe efter område, køn, alder, overtrædelsens art, afgørelsestype og straflængde (2007-2020)
  STRAF47: Ubetingede frihedsstraffe efter område, køn, alder, overtrædelsens art, afgørelsestype og straflængde (2007-2020)
  STRAF49: Gennemsnitlig straflængde (mdr.) for ubetingede frihedsstraffe efter køn, alder, overtrædelsens art og afgørelsestype (2007-2020)
  STRAF48: Gennemsnitlig straflængde(mdr.) for betingede frihedsstraffe efter køn, alder, overtrædelsens art og afgørelsestype (2007-2020)
  STRAF61: Afgjorte biforhold efter overtrædelsens art, afgørelsestype, alder og køn (1980-2020)
  Dømte personer
  Skyldige personer
  STRAFNA3: Skyldige personer i alderen 15-79 år efter køn, alder og oprindelsesland (2000-2019)
  STRAFNA4: Skyldige personer i alderen 15-79 år efter overtrædelsens art og oprindelsesland (2000-2019)
  STRAFNA5: Skyldige personer i alderen 15-79 år efter oprindelsesland og afgørelsestype (2000-2019)
  STRAFNA6: Skyldige personer i alderen 15-79 år efter område, køn, alder og national oprindelse (2005-2019)
  STRAFNA7: Skyldige personer i alderen 15-79 år efter område og overtrædelsens art (2005-2019)
  STRAFNA8: Skyldige personer i alderen 15-79 år efter område og afgørelsestype (2005-2019)
  STRAFNA9: Skyldige personer i alderen 15-79 år efter køn, alder og herkomst (2000-2019)
  STRFNA10: Skyldige personer i alderen 15-79 år efter herkomst og overtrædelsens art (2000-2019)
  STRFNA11: Skyldige personer i alderen 15-79 år efter herkomst og afgørelsestype (2000-2019)
  STRFNA12: Skyldige personer i alderen 15-79 år efter køn, alder, statsborgerskab og herkomst (2018-2019)
  STRFNA13: Skyldige personer i alderen 15-79 år efter statsborgerskab og overtrædelsens art (2018-2019)
  STRFNA14: Skyldige personer i alderen 15-79 år efter statsborgerskab, herkomst og afgørelsestype (2018-2019)
  Personer med opnået statsborgerskab
  STRFNA20: Personer med opnået dansk statsborgerskab efter køn, alder, år for opnået statsborgerskab og afgjorte strafferetlige forhold 5 år før statsborgerskab (2018-2019)
  STRFNA21: Personer med opnået dansk statsborgerskab efter køn, alder, år for opnået statsborgerskab og afgjorte strafferetlige forhold 5 år efter statsborgerskab (2018-2019)
  STRFNA22: Personer med opnået dansk statsborgerskab efter køn, alder, afgjorte strafferetlige forhold 5 år før statsborgerskab og afgjorte strafferetlige forhold 5 år efter statsborgerskab (2018-2019)
  STRFNA23: Personer med opnået dansk statsborgerskab efter herkomst, afgjorte strafferetlige forhold 5 år før statsborgerskab og afgjorte strafferetlige forhold 5 år efter statsborgerskab (2018-2019)
  STRFNA24: Personer med opnået dansk statsborgerskab efter køn, alder og lovovertrædelse ved seneste strafferetlige forhold 5 år før statsborgerskab (2018-2019)
  STRFNA25: Personer med opnået dansk statsborgerskab efter køn, alder og lovovertrædelse ved første strafferetlige forhold 5 år efter statsborgerskab (2018-2019)
  STRFNA26: Personer med opnået dansk statsborgerskab efter køn, alder og afgørelsestype ved seneste strafferetlige forhold 5 år før statsborgerskab (2018-2019)
  STRFNA27: Personer med opnået dansk statsborgerskab efter køn, alder og afgørelsestype ved første strafferetlige forhold 5 år efter statsborgerskab (2018-2019)
  STRFNA28: Personer med opnået dansk statsborgerskab efter køn, alder og seneste strafferetlige afgørelse før statsborgerskab (2018-2019)
  STRFNA29: Personer med opnået dansk statsborgerskab efter køn, alder og første strafferetlige afgørelse efter statsborgerskab (2018-2019)
  Tilbagefald til kriminalitet
  RECIDIV1: Personer efter køn, alder, varighed til tilbagefald, oprindelig straf og oprindelig lovovertrædelse (2007:2009-2016:2018)
  RECIDIV2: Personer efter køn, alder, oprindelig lovovertrædelse og lovovertrædelse ved første tilbagefald (2007:2009-2016:2018)
  RECIDIV3: Personer efter køn, alder, oprindelig straf, oprindelig lovovertrædelse, lovovertrædelse ved første tilbagefald og straf ved første tilbagefald (2007:2009-2016:2018)
  RECIDIV4: Personer efter køn, alder, oprindelig straf, oprindelig lovovertrædelse, lovovertrædelse (ved strengeste straf i opfølgningsperioden) og straf (ved strengeste straf i opfølgningsperioden) (2007:2009-2016:2018)
  RECIDIV5: Personer efter køn, alder, oprindelig straf, oprindelig lovovertrædelse og tilbagefald i opfølgningsperioden (2007:2009-2016:2018)
  RECIDIV6: Personer efter køn, alder, uddannelse og varighed til tilbagefald (2008:2010-2016:2018)
  RECIDIV7: Personer efter køn, alder, uddannelse og lovovertrædelse (ved strengeste straf i opfølgningsperioden) (2008:2010-2016:2018)
  RECIDIV8: Personer efter køn, alder, uddannelse og straf (ved strengeste straf i opfølgningsperioden) (2008:2010-2016:2018)
  RECIDIV9: Personer efter køn, alder, uddannelse og recidiv hændelser (2008:2010-2016:2018)
  RECIDV10: Personer efter køn, alder, tidligere domme, recidiv hændelser og varighed til tilbagefald (2009:2011-2016:2018)
  RECIDV11: Personer efter køn, alder, tidligere domme, recidiv hændelser og straf ved første tilbagefald (2009:2011-2016:2018)
  RECIDV12: Personer efter køn, alder, tidligere domme, recidiv hændelser og straf (ved strengeste straf i opfølgningsperioden) (2009:2011-2016:2018)
  Fødselsårgangenes kriminalitet
  STRAFFO1: Fødselsårgange (opgjort pr. 31. december 2020) efter køn, alder ved første dom og lovovertrædelse (2020)
  STRAFFO2: Fødselsårgange (opgjort pr. 31. december 2020) efter køn, alder ved første frihedsstraf og frihedsstraf (2020)
  STRAFFO3: Domme (opgjort pr. 31. december 2020) efter fødselsårgang, køn, alder på domstidspunktet og lovovertrædelse (2020)
  STRAFFO4: Domme til frihedsstraf (opgjort pr. 31. december 2020) efter fødselsårgang, køn, alder på domstidspunktet og frihedsstraf (2020)
  Frihedsberøvelser
  STRAF70: Anholdelser efter overtrædelsens art, alder, køn og afslutningsmåde (2015-2020)
  STRAF71: Anholdelser efter alder, køn og bopæl i Danmark (2015-2020)
  STRAF72: Anholdelser efter overtrædelsens art og bopæl i Danmark (2015-2020)
  STRAF73: Anholdelser efter alder, køn og uddannelse (2015-2020)
  STRAF74: Anholdelser efter overtrædelsens art og uddannelse (2015-2020)