Henter data ... ... vent et øjeblik
Statistikbanken
Log på Hjælp
Emner
Befolkning og valg
Levevilkår
Uddannelse og viden
Kultur og kirke
Arbejde, indkomst og formue
Priser og forbrug
Nationalregnskab og offentlige finanser
Penge og kapitalmarked
Udenrigsøkonomi
Erhvervslivet på tværs
Erhvervslivets sektorer
Geografi, miljø og energi
Tværgående
Log på
Ny bruger?
Glemt adgangskode?

Opdateres hverdage kl. 8:00
Klokken er

Priser og forbrug
vis som mapper...
Forbrugerpriser
Forbrugerprisindeks
PRIS111: Forbrugerprisindeks (2015=100) efter varegruppe og enhed (2001M01-2018M11)
PRIS6: Forbrugerprisindeks (2000=100) efter varegruppe og enhed (AFSLUTTET) (2000M01-2015M12)
PRIS61: Forbrugerprisindekset (2000=100) efter hovedtal (AFSLUTTET) (1980-2015)
PRIS112: Forbrugerprisindeks (2015=100) efter hovedtal (1980-2017)
PRIS8: Forbrugerprisindeks, årsgennemsnit (1900=100) efter type (1900-2017)
PRIS9: Forbrugerprisindeks, gennemsnitlig årlig inflation (1900=100) efter type (1900-2017)
PRIS12: Forbrugerprisindeks, hovedtal (2000=100) efter type (AFSLUTTET) (1980M01-2015M12)
PRIS113: Forbrugerprisindeks, hovedtal (2015=100) efter type (1980M01-2018M11)
PRIS14: Forbrugerprisindeks, stigning i pct seneste 12 måneder (2000=100) efter type (AFSLUTTET) (2001M01-2015M12)
PRIS1: Forbrugerprisindeks (1980=100) efter varegruppe (AFSLUTTET) (1978M01-2000M12)
PRIS200: Husstandsopdelte forbrugerprisindeks (December 2005=100) efter varegruppe og husstandsgrupper (2006M01-2017M12)
Nettoprisindeks
PRIS114: Nettoprisindeks (2015=100) efter varegruppe og enhed (2001M01-2018M11)
PRIS7: Nettoprisindeks (2000=100) efter varegruppe og enhed (AFSLUTTET) (2000M01-2015M12)
PRIS71: Nettoprisindeks (2000=100) efter hovedtal (AFSLUTTET) (1980-2015)
PRIS115: Nettoprisindeks (2015=100) efter hovedtal (1980-2017)
PRIS2: Nettoprisindeks (1975=100) efter varegruppe (AFSLUTTET) (1978M01-2000M12)
PRIS13: Nettoprisindeks, hovedtal (2000=100) efter type (AFSLUTTET) (1980M01-2015M12)
PRIS116: Nettoprisindeks, hovedtal (2015=100) efter type (1980M01-2018M11)
EU pris- og mængdesammenligning
PPP: Købekraftpariteter og internationale mængde- og prissammenligninger efter varegruppe, land og enhed (2000-2016)
PPP11: Købekraftkorrigerede indeks og værdier per indbygger efter varegruppe, land og enhed (2000-2016)
PPP1: Prisniveau indeks for fødevarer EU=100 efter varegruppe og land (2006-2015)
PPP2: Prisniveau indeks for fødevarer EU25=100 efter varegruppe og land (AFSLUTTET) (2003)
EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP)
PRIS5: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (2000=100) efter varegruppe, enhed og basisår (AFSLUTTET) (1996M01-2015M12)
PRIS117: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP) (2015=100) efter varegruppe og enhed (2006M01-2018M11)
PRIS118: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks med konstante skatter (HICP-CT) (2015=100) efter varegruppe og enhed (2006M01-2018M11)
PRIS51: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP-CT) med konstante skatter efter varegruppe, enhed og basisår (AFSLUTTET) (2002M12-2015M12)
PRIS52: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (2005=100) efter hovedtal (AFSLUTTET) (1996-2015)
PRIS119: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (2015=100) efter hovedtal (1996-2017)
Erhvervslivets priser
Producent- og importprisindeks for varer
PRIS40: Producentprisindeks for varer (2010=100) efter branche hovedgrupper, marked og enhed (2005M01-2018M10)
PRIS42: Producentprisindeks for varer (2010=100) efter branche standardgrupperinger (2000M01-2018M10)
PRIS41: Importprisindeks for varer (2010=100) efter branche hovedgrupper og enhed (2005M01-2018M10)
PRIS43: Producent- og importprisindeks for varer (2010=100) efter branche hovedgrupper, marked og enhed (2005M01-2018M10)
PRIS11: Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (2010=100) efter varegruppe (1981M01-2018M10)
PRIS40X: Producentprisindeks for varer (2010=100) efter branche hovedgrupper og marked (AFSLUTTET) (2005M01-2015M12)
BRPRIS01: Prisindeks for industriens omsætning (2005=100) efter branche og marked (AFSLUTTET) (2000M01-2013M12)
BRPRIS1X: Prisindeks for industriens omsætning (2000=100) efter branche (AFSLUTTET) (1985M01-2008M12)
Importprisindeks for varer
PRIS41X: Importprisindeks for varer (2010=100) efter branche hovedgrupper (AFSLUTTET) (2005M01-2015M12)
Prisindeks for indenlandsk vareforsyning
PRIS10: Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (2005=100) efter varegruppe og dansk/importeret (AFSLUTTET) (1981M01-2013M12)
PRIS10X: Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (2000=100) efter varegruppe og dansk/importeret(AFSLUTTET) (1981M01-2008M12)
PRIS11XX: Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (2005=100) efter varegruppe (AFSLUTTET) (1981M01-2013M12)
PRIS11X: Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (2000=100) efter varegruppe (AFSLUTTET) (1981M01-2008M12)
PRIS3: Engrosprisindeks (1990=100) efter varegruppe, dansk/importeret og brudkorrigeret/ikke-brudkorrigeret (AFSLUTTET) (1981M01-2002M12)
PRIS4: Engros- og råvareprisindeks (1990=100) efter varegruppe og brudkorrigeret/ikke-brudkorrigeret (AFSLUTTET) (1981M01-2002M12)
Producentprisindeks for tjenester
PRIS15XX: Producentprisindeks for tjenester (2006=100) efter branche (AFSLUTTET) (2006K1-2013K4)
PRIS15: Producentprisindeks for tjenester (2010=100) efter branche (2006K1-2018K2)
Producentprisindeks for byggeri og anlæg
PRIS91: Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse (2015=100) efter arbejdets art og enhed (2014-2017)
Priser og prisindeks for jordbrug
LPRIS10: Salgspriser på udvalgte landbrugsprodukter efter produkt og enhed (2005M01-2018M10)
LPRIS15: Salgspriser på potteplanter efter potteplante og enhed (AFSLUTTET) (2005M01-2017M12)
LPRIS16: Salgspriser på potteplanter efter potteplante og enhed (2010M01-2018M11)
LPRIS20: Prisindeks for jordbrugets salg og køb (2010=100) efter produkt og enhed (AFSLUTTET) (2005K1-2017K4)
LPRIS21: Prisindeks for jordbrugets salg og køb (2015=100) efter produkt og enhed (2010K1-2018K3)
LPRIS25: Prisindeks for jordbrugets salg og køb (2010=100) efter produkt og enhed (2005-2017)
LPRIS30: Priser for jordbrugets salgsprodukter efter produkt og enhed (2005-2017)
LPRIS35: Priser for jordbrugets produktionsfaktorer efter produkt og enhed (2005-2017)
LPRIS: Prisindeks for landbrugets salg og køb efter type og basisår (AFSLUTTET) (2000K1-2012K4)
FODER4: Købspriser for gødning, foderkorn, kraftfoder og fuldfoder efter fodertype (AFSLUTTET) (2000M01-2013M03)
KORN1: Salgspriser for korn, raps, ærter og spisekartofler efter afgrøde (AFSLUTTET) (2000M01-2013M03)
Forbrug
Forbrugsundersøgelsen
FU51: Husstandenes årlige forbrug efter forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed (AFSLUTTET) (1994-2016)
FU5: Husstandenes årlige forbrug efter forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed (AFSLUTTET) (1981:1981-2013:2014)
FU6: Sammenhæng mellem indkomster og forbrug efter type og husstandsgrupper (AFSLUTTET) (1993:1995-2015:2016)
FU7: Husstandenes økonomi efter udvidede husstandsgrupper og økonomiske hovedstørrelser (AFSLUTTET) (1993:1995-2015:2016)
FU10: Forbrugsundersøgelsen prisfremskrevet efter forbrugsart, husstandsgrupper og forbrugsundersøgelse (AFSLUTTET) (2005-2014)
FUX: Husstandenes forbrug på bolig og boligudstyr (gennemsnit) efter forbrugsart (AFSLUTTET) (1955-2010)
FU01: Forbrugsundersøgelsen efter baggrundsoplysninger og husstandsgrupper (1994-2017)
FU02: Husstandenes gennemsnitlige forbrug efter forbrugsgruppe og prisenhed (1994-2017)
FU03: Forbrug efter forbrugsgruppe, husstand og prisenhed (1994-2017)
FU04: Forbrug efter forbrugsgruppe, socioøkonomisk status og prisenhed (1994-2017)
FU05: Forbrug efter forbrugsgruppe, samlet indkomst og prisenhed (1994-2017)
FU06: Forbrug efter forbrugsgruppe, boligform og prisenhed (1994-2017)
FU07: Forbrug efter forbrugsgruppe, region og prisenhed (1994-2017)
FU08: Forbrug efter forbrugsgruppe, alder og prisenhed (1994-2017)
FU09: Husstandenes gennemsnitlige indkomst og forbrug efter indkomsttype (1994-2017)
Forbrug og salg af alkohol og tobak
ALKO1: Forbrug og afgiftsberigtiget salg af alkohol og tobak efter type (AFSLUTTET) (1955-2006)
ALKO2: Forbrug og salg af alkohol og tobak pr indbygger efter type (1955-2017)
ALKO3: Forbrug og salg af alkohol efter type (1955-2017)
ALKO4: Forbrug og salg af alkohol og tobak efter type (1955-2017)
Elektronik i hjemmet
VARFORBR: Familiernes besiddelse af elektronik i hjemmet efter forbrugsart (1990-2018)
Forbrugerforventninger
FORV1: Forbrugerforventninger (nettotal) efter indikator (1974M10-2018M11)
Fødevareforbrug
FVF1: Fødevareforbrug efter type og enhed (år) (AFSLUTTET) (1990-2012)
FVF2: Forsyning med frugt og grønt efter afgrøde og type (AFSLUTTET) (1980-2006)
FVF11: Fødevareforbrug af animalske produkter efter type og enhed (kvartaler) (AFSLUTTET) (1995K1-2011K4)
Ejendomme
Ejendomssalg
EJEN14: Prisindeks for ejendomssalg (2006=100) efter ejendomskategori (måned) (2006M01-2018M09)
EJEN5: Prisindeks for ejendomssalg (2006=100) efter ejendomskategori (kvartal) (1992K1-2018K2)
EJEN55: Prisindeks for ejendomssalg (2006=100) efter ejendomskategori og område (kvartal) (1992K1-2018K2)
EJEN6: Prisindeks for ejendomssalg (2006=100) efter ejendomskategori (år) (1992-2017)
EJEN66: Prisindeks for ejendomssalg (2006=100) efter ejendomskategori og område (år) (1992-2017)
EJEN13: Ejendomssalg efter ejendomskategori og nøgletal i almindelig fri handel (måned) (2006M01-2018M09)
EJEN77: Ejendomssalg efter område (region, landsdel), ejendomskategori, nøgletal og overdragelsesformer (kvartal) (1992K1-2018K2)
EJEN7: Ejendomssalg efter område (amt), ejendomskategori, nøgletal og overdragelsesformer (kvartal) (AFSLUTTET) (2002K1-2006K4)
EJEN88: Ejendomssalg efter område (region, landsdel), ejendomskategori, nøgletal og overdragelsesformer (år) (1992-2017)
EJEN8: Ejendomssalg efter område (amt), ejendomskategori, nøgletal og overdragelsesformer (år) (AFSLUTTET) (2002-2006)
EJENX: Enfamiliehuse (2006=100) efter salg og indeks (AFSLUTTET) (1965-1992)
EJEN9: Prisindeks for enfamiliehuse (1995=100) efter område (amt) (AFSLUTTET) (1992-2006)
EJEN12: Sæsonkorrigerede antal salg, almindelig fri handel, efter ejendomskategori (kvartal) (AFSLUTTET) (2000K1-2009K2)
EJEN1: Ejendomssalg efter område (kommune), ejendomskategori, nøgletal og overdragelsesformer (kvartal) (AFSLUTTET) (1992K1-2002K4)
EJEN2: Ejendomssalg efter område (kommune), ejendomskategori, nøgletal og overdragelsesformer (år) (AFSLUTTET) (1992-2001)
EJEN3: Ejendomssalg efter område (postnummer), ejendomskategori, nøgletal og overdragelsesformer (kvartal) (AFSLUTTET) (1992K1-2002K2)
EJEN4: Ejendomssalg efter område (postnummer), ejendomskategori, nøgletal og overdragelsesformer (år) (AFSLUTTET) (1992-2001)
EJEN11: Enfamiliehuse og ejerlejligheder (2006=100) efter salg og indeks og ejendomskategori (1992-2017)
EJENEU: EU-harmoniseret boligprisindeks (HPI) (2015=100) efter urbaniseringsgrad og udgiftstype (2002K4-2018K2)
Tvangsauktioner
TVANG1: Bekendtgjorte tvangsauktioner efter type og region (1993M01-2018M11)
TVANG3: Bekendtgjorte tvangsauktioner efter område (2012-2017)
TVANG2: Bekendtgjorte tvangsauktioner efter type og område (1979K1-2018K3)
TVANG: Bekendtgjorte tvangsauktioner efter type (AFSLUTTET) (1993M01-2006M12)
TVANGX: Bekendtgjorte tvangsauktioner efter type 1979-1992 (AFSLUTTET) (1979-1992)
EU-harmoniseret boligprisindeks (HPI)
Biler
Nyregistrerede og brugte biler
BIL5XX: Nyregistrerede motorkøretøjer efter køretøjstype (AFSLUTTET) (1992M01-2015M01)
BIL5: Nyregistrerede motorkøretøjer efter køretøjstype (1992M01-2018M11)
BIL55: Nyregistrerede personbiler efter registreringsform (2007M01-2018M11)
BIL5X: Nyregistrerede motorkøretøjer efter køretøjstype (AFSLUTTET) (1992M01-2002M12)
BIL6: Nyregistreringer, brugtvognshandel og bestand mv efter køretøjstype og enhed (2000M01-2018M11)
BIL50: Nyregistrerede personbiler efter ejerforhold, bil segment og enhed (2004M01-2018M11)
BIL51: Nyregistrerede personbiler efter ejerforhold og drivmiddel (2011M01-2018M11)
EE1: Nyregistrerede personbiler efter energieffektivitet, ejerforhold og drivmiddel (1997M07-2018M06)
EE2: Nyregistrerede benzindrevne personbiler efter kilometer pr liter og ejerforhold (1997H2-2018H1)
EE3: Nyregistrerede dieseldrevne personbiler efter kilometer pr liter og ejerforhold (1997H2-2018H1)
BILX: Biltrafikindeks (1984=100) efter art (AFSLUTTET) (1984M01-2001M12)
Familiernes bilkøb
BIL600: Familiernes bilkøb (faktiske tal) efter område og købsmønster (2006-2017)
BIL611: Familiernes bilkøb (andele og fordelinger) efter område, enhed og købsmønster (2006-2017)
BIL60: Familiernes bilkøb (faktiske tal) efter område, købstype og købsmønster (AFSLUTTET) (1999-2006)
BIL61: Familiernes bilkøb (andele og fordelinger) efter område, enhed, købstype og købsmønster (AFSLUTTET) (1999-2006)
BIL62: Familiernes bilkøb (faktiske tal) efter købstype, familietype og købsmønster (1999-2017)
BIL63: Familiernes bilkøb (andele og fordelinger) efter enhed, familietype og købsmønster (1999-2017)
BIL64: Familiernes bilkøb (faktiske tal) efter købstype, uddannelse og købsmønster (1999-2016)
BIL65: Familiernes bilkøb (andele og fordelinger) efter enhed, uddannelse og købsmønster (1999-2016)
BIL66: Familiernes bilkøb (faktiske tal) efter købstype, indkomst og købsmønster (1999-2016)
BIL67: Familiernes bilkøb (andele og fordelinger) efter enhed, indkomst og købsmønster (1999-2016)
BIL68: Familiernes bilkøb (faktiske tal) efter købstype, boligforhold og købsmønster (1999-2016)
BIL69: Familiernes bilkøb (andele og fordelinger) efter enhed, boligforhold og købsmønster (1999-2016)
BIL70: Familiernes bilkøb (faktiske tal) efter købstype, socio-økonomisk status og købsmønster (1999-2016)
BIL71: Familiernes bilkøb (andele og fordelinger) efter enhed, socioøkonomisk status og købsmønster (1999-2016)
BIL72: Familiernes bilkøb (faktiske tal) efter bystørrelse og købsmønster (2016-2017)
BIL73: Familiernes bilkøb (andele og fordelinger) efter enhed, bystørrelse og købsmønster (2016-2017)
Familiernes bilrådighed
BIL800: Familiernes bilrådighed (faktiske tal) efter område og rådighedsmønster (2007-2018)
BIL811: Familiernes bilrådighed (andele og fordelinger) efter område, enhed og rådighedsmønster (2007-2018)
BIL80: Familiernes bilrådighed (faktiske tal) efter område og rådighedsmønster (AFSLUTTET) (2000-2007)
BIL81: Familiernes bilrådighed (andele og fordelinger) efter område, enhed og rådighedsmønster (AFSLUTTET) (2000-2007)
BIL82: Familiernes bilrådighed (faktiske tal) efter bestand, familietype og rådighedsmønster (2000-2018)
BIL83: Familiernes bilrådighed (andele og fordelinger) efter enhed, familietype og rådighedsmønster (2000-2018)
BIL84: Familiernes bilrådighed (faktiske tal) efter bestand, uddannelse og rådighedsmønster (2000-2017)
BIL85: Familiernes bilrådighed (andele og fordelinger) efter enhed, uddannelse og rådighedsmønster (2000-2017)
BIL86: Familiernes bilrådighed (faktiske tal) efter bestand, indkomst og rådighedsmønster (2000-2017)
BIL87: Familiernes bilrådighed (andele og fordelinger) efter enhed, indkomst og rådighedsmønster (2000-2017)
BIL88: Familiernes bilrådighed (faktiske tal) efter bestand, boligforhold og rådighedsmønster (2000-2017)
BIL89: Familiernes bilrådighed (andele og fordelinger) efter enhed, boligforhold og rådighedsmønster (2000-2017)
BIL90: Familiernes bilrådighed (faktiske tal) efter bestand, socioøkonomisk status og rådighedsmønster (2000-2017)
BIL91: Familiernes bilrådighed (andele og fordelinger) efter enhed, socioøkonomisk status og rådighedsmønster (2000-2017)
BIL92: Familiernes bilrådighed (faktiske tal) efter bystørrelse og rådighedsmønster (2013-2018)
BIL93: Familiernes bilrådighed (andele og fordelinger) efter enhed, bystørrelse og rådighedsmønster (2013-2018)
NAT24: [NR ESA95, DB93] Værdien af forbrugernes køretøjer mv. efter art, prisenhed og værditype (AFSLUTTET) (1993-2011)
NAT24N: [NR ESA95rev, DB07] Værdien af forbrugernes køretøjer mv. efter art, prisenhed og værditype (AFSLUTTET) (1993-2013)
BIL7: Bestanden af køretøjer pr 1 januar efter område og køretøjstype (AFSLUTTET) (1993-2007)
BIL9: Bestand af påhængsvogne pr 1 januar efter område, ejerskab og vægt (AFSLUTTET) (1993-2007)
BIL1: Antal privatbiler efter område, bilstørrelse, fabrikat og husstandsoverhovedets arbejdsstilling (AFSLUTTET) (1991-1996)
BIL1A: Antal privatbiler efter område, bilstørrelse, fabrikat og husstandsoverhovedets socioøkonomiske status (AFSLUTTET) (1997-2004)
BIL3: Antal husstande efter område, antal personbiler og husstandstype (AFSLUTTET) (1992-2004)
BIL4: Antal husstande efter område, antal personbiler og bruttoindkomstinterval (AFSLUTTET) (1991-2004)
Omkostningsindeks
Byggeomkostningsindeks for boliger
BYG4: Byggeomkostningsindeks for boliger (1 kvt 2003=100) efter hovedindeks, delindeks og art (AFSLUTTET) (1986K4-2015K4)
BYG42: Byggeomkostningsindeks for boliger (2015=100) efter hovedindeks, delindeks, art og enhed (2003K1-2018K2)
BYG41: Byggeomkostningsindeks for glarmestre (1 kvartal 2005 = 100) efter delindeks og art (AFSLUTTET) (2005K1-2007K1)
BYG4X: Reguleringsindeks for boligbyggeri (jan 1987=100) efter arbejde og art (AFSLUTTET) (1986K4-2003K2)
BYG5: Byggeomkostningsindeks for boliger (1 kvt 2003=100) efter hovedindeks, delindeks og art (AFSLUTTET) (1987-2015)
BYG52: Byggeomkostningsindeks for boliger (2015=100) efter hovedindeks, delindeks, art og enhed (2003-2017)
BYG5X: Reguleringsindeks for boligbyggeri (jan 1987=100) efter arbejde og art (AFSLUTTET) (1993-2002)
Omkostningsindeks for anlæg
BYG6: Omkostningsindeks for anlæg efter art og indekstype (AFSLUTTET) (1986K3-2015K4)
BYG61: Omkostningsindeks for anlæg (2015=100) efter indekstype og enhed (1986K3-2018K3)
BYG7: Omkostningsindeks for anlæg efter art og indekstype (AFSLUTTET) (1987-2015)
BYG71: Omkostningsindeks for anlæg (2015=100) efter indekstype og enhed (1987-2017)
Omkostningsindeks for dagrenovation og slamsugning
BYG9: Omkostningsindeks for dagrenovation og slamsugning (marts 1997=100) efter type (AFSLUTTET) (1997K1-2015K4)
BYG91: Omkostningsindeks for dagrenovation og slamsugning (2015=100) efter indekstype og enhed (1997K1-2018K3)